DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 7 MAJ 2020

VÄDER
Åter en efternatt och gryning med så gott som helt molnfri himmel, dock en del spridda slöjmoln. En stor del av eftermiddagen var himlen delvis täkt med cirrusmoln men till kvällen åter molnfritt. God sikt.

Min temp: +9,6 °C kl. 05. Max temp: +12,0°C kl. 18.
Nederbörd: Ingen.

02:00: NV 7,9 m/s, byvind 9,3 m/s, +9,8°C, vattenstånd -12 cm.
08:00: NNO 2,9 m/s, byvind 5,2 m/s, +9,7°C, vattenstånd -3 cm.
14:00: NV 5,5 m/s, byvind 6,6 m/s, +11,6°C, vattenstånd -12 cm.
20:00: NV 3,1 m/s, byvind 3,9 m/s, +11,2°C, vattenstånd +4 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Destination Gottskär-Nidingens väderstation på ön när den fungerar.

Solen gick upp 05:11 och ner 21:08.

PERSONAL
Eva Åkesson, Mikael Hake och Uno Unger.

VERKSAMHET
25 nät 04:15-08:00 och 19 nät 08:00-12:15 (175 nättimmar).
16 burar på Playan 04:30-20:30 (256 burtimmar).

OBSERVATIONER
HAVSSULA – 7 ex födosökande V om ön.
SMÅSPOV – Först stod 3 ex på SO-udden mitt på dagen. Senare på eftermiddagen lyfte 21 ex från Ostudden och sträckte norrut.
STORSPOV – Ett ex rastade på Västudden 08:30-09:00 och sågs senare även på Playan.
ROSKARL – På kvällen rastade 9 ex på Playan. En burfångad hane visade sig vara en egen kontroll som märktes som 2K+ 17 maj 2013, alltså minst 8 år gammal.
PILGRIMSFALK – En adult, troligen hona, satt en stund på Klockfotsrevet från 09:15.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
20 individer av 6 arter:
Skärpiplärka 1, rödstjärt 1, rödvingetrast 1, ärtsångare 1, lövsångare 15 och hämpling 1.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 550 och i år totalt till 2 804.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Egna kontroller:
En roskarlhane märkt som 2K+ 17 maj 2013, alltså minst 8 år gammal.
En skärpiplärkehona märkt som pullus (00) i juli 2015.
En skärpiplärkehane märkt som årsunge (1K) i aug 2018.
Egna korttidskontroller:
Skärpiplärka 1 rödhake 3, gransångare 2 och kungsfågel 1.

UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning (0,5 tim).

ÖVRIGT
*Betydligt bättre väder idag och inte så blåsigt, men trots det inget nedfall av tättingar om man bortser från några lövsångare.
*Två fritidsbåtar med 2 resp. 3 personer kom på besök.
*Iordningställande av det norra potatislandet i trädgårdsfållan påbörjades.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *