DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 5 SEPTEMBER 2020

VÄDER
En blåsig och mestadels mulen dag. Lite regn mitt på dagen.

Min temp: +13,9°C kl. 14. Max temp: +16,7°C kl. 13.
Nederbörd: 0,3 mm.

02:00: SV 9 m/s, byvind 12 m/s, +15°C, vattenstånd +33 cm, lufttryck 1 010 hPa.
08:00: SV 10 m/s, byvind 14 m/s, +16°C, vattenstånd +33 cm, lufttryck 1 008 hPa.
14:00: V 8 m/s, byvind 15 m/s, +14°C, vattenstånd +21 cm, lufttryck 1 008 hPa.
20:00:V 10 m/s, byvind 14 m/s, +15°C, vattenstånd +26 cm, lufttryck 1 008 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Dest. Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 06:25 och ner 19:56.

PERSONAL
Dennis Kraft, Inger Svensson och Ingela Kraft.

VERKSAMHET
4 nät kl. 09:00-12:00 (16 nättimmar).
8 burar på Playan kl. 10:45-14:45 och 16 burar 14:45-20:15.(106 burtimmar).
Registrerat kontroller i Fagel. Det återstår en hel del.

OBSERVATIONER
Prutgås – de tre ljusbukiga gässen är fortfarande kvar vid SO-udden.
Tornfalk – en på tillfälligt besök på dagen.
Hussvala – ungarna matas fortfarande.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
17 ex av 4 arter:
Större strandpipare 1, kärrsnäppa 9, lövsångare 4 och rödstjärt 3.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 137 och i år till 5 967.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Egen korttidskontroll av en kärrsnäppa märkt 2/9.

UPPDRAGSARBETE
Guidat besökare.

ÖVRIGT
Även idag har vädret dämpat såväl fågeltillgång som fångstmöjligheter. Lite nya kärrsnäppor verkar ha anlänt men i övrigt obetydliga nytillskott.
Stefan och Jum kom med hjälp av klass 7-skepparen Sune Börjesson ut med en grupp dagsbesökare och en grupp som övernattar till i morgon.

Dagens retro. Fångst och ringmärkning av fåglar är ju en av basfunktionerna här på fågelstationen. Det ligger alltid lite spänning i luften när vi går ut och sätter upp nät en timma före soluppgången. Ofta blir förhoppningarna grusade och det blir en både individ och artfattigt fångst. Men ibland överträffas förväntningarna med råge. Ett exempel på det senare hittar vi i dagboken från fredagen den 5 september 1980. Där skriver stationschefen Uno Unger: ”20 nät sattes upp medan det ännu var mörkt kl. 5:15, viket visade sig vara allt för mycket, då den fantastiska fågeltillgången tvingade oss att succesivt ta ner näten till inget nät 9:30. När vi märkt ikapp började vi åter sätta upp nät från 10:45 tills vi kom upp i 16 nät 18:00. 19:30 togs alla nät ned utom ett, som togs ned 20:30. Burarna användes endast mellan 18:00 och 19:30 och då endast sex till antalet. Av naturliga skäl hann vi inte med någon sträckräkning överhuvudtaget.
Med full arbetsstyrka hade vi nog kunnat ringmärka det dubbla men med en som plockade (Mats Forsberg) och en som ringmärkte (Uno) och en som ibland antecknade (Anette Unger) så slog vi i alla fall nytt märkrekord för Nidingen och när slutsummeringen var gjord kl. 22:30 visade det sig att 543 fåglar av 22 arter hade försetts med ring.”

Dagar som denna inträffar inte så ofta och det är mäktigt att få vara ned om en sådan. Märksumman från denna dag har senare överträffats vid flera tillfällen men det är inte första hand antalet ringmärkta fåglar som bevaras i minnet utan mera upplevelsen av den rika fågelförekomsten – kryllet av fåglar på ön.

VID DATORN
Dennis Kraft

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *