LÖRDAG 12 MAJ 2018

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 12 MAJ 2018

VÄDER
I gryningen god sikt och molnfritt över havet, men in över fastlandet låg en rejäl molnbank längs hela kusten. Fortsatt monfritt i större delen av hela dagen, men mot kvällen mulnade det successivt.

Min. temp. +11,4°C uppmättes 04:00-06:00 och max. temp. +14,7°C 15:00-16:00.

02:00: Medelvind NNO 2 m/s, byvind 4 m/s, +11,5°C, lufttryck 1 020,3 hPa, vattenstånd -16 cm
08:00: Medelvind NNO 1 m/s, byvind 2 m/s, +12,7°C, lufttryck 1 021,0 hPa, vattenstånd -9 cm
14:00: Medelvind NV 5 m/s, byvind 6 m/s, +14,5°C, lufttryck 1 020,7 hPa, vattenstånd -14 cm
20:00: Medelvind NNV 7 m/s, byvind 8 m/s, +14,3°C, lufttryck 1 018,7 hPa, vattenstånd -2 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttrycket som mäts på Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 05:01 och ner 21:18.

PERSONAL
Eva Åkesson, Margareta Wilhelmsson, Johannes Grönlund och Frida Eriksson fram till 12:00. Vid 11-tiden anlände Tommy Järås och Stefan Olsson med fågelstationens båt förd av Mikael Hake. Uno Unger blir kvar ett dygn till.

VERKSAMHET
25 nät 04:30-12:30 (200 nättimmar).
28 burar i Kausan 04:30-22:30 och 17 burar på Playan 04:30-22:30 (810 burtimmar).
Sträckräkning av sjöfåglar 05:15-08:30.

OBSERVATIONER
VITKINDAD GÅS – Ca 145 ex N om ön 07:38, 63 ex SV om ön 08:11 och ca 75 ex 10:10 N om ön, samtliga sträckande mot O eller SO.
SNATTERAND – Ett par rastade i Kausan vid 08-tiden.
SJÖORRE – 206 ex sträckte mot S under morgonens sträckbevakning.
SVÄRTA – 6 ex i en flock sträckte mot S 08:02 under morgonens sträckbevakning.
SMÅLOM – 50 ex sträckte söderut under morgonens sträckbevakning.
STORLOM – Ett ej utfärgat ex sträckte söderut tillsammans med 9 smålommar 08:02.
HAVSSULA – En ad sträckte söderut 05:58 och en 4K passerade söderut någon timma senare, båda utanför Västudden.
MYRSPOV – Ett par i adult dräkt rastade på ön under dagen.
SMÅSPOV – Förutom 7 ex i en flock som troligen försvann österut 07:27 efter landningsförsök på Hamnudden sågs eller hördes enstaka ex vid tre tillfällen.
TRETÅIG MÅS – Inventering på gamla fyrarna gav 17 bon med ägg. Dessutom troligen lika många bon med ägg på Rissastenen, alltså sannolikt 34 bon med ägg för tillfället.
TORDMULE – Ett ex i nästan full sommardräkt landade strax utanför Jeppestenen under morgonen.
HORNUGGLA – Ett ex hittades flygande i fyrområdet vid 11-tiden. Efter ett par kortare flygturer satte den sig för att vila på SMHI:s väderstation. Vid 12:30-tiden stöttes den och då flög den direkt i Kruthusnätet 12C varvid vi kunde ringmärka den. Den sågs på ön även vid 20-tiden.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
29 individer av 8 arter:
Ejder 3, skärsnäppa 1, hornuggla 1, hussvala 1, gulärla 1, ärtsångare 1, gransångare 3 och lövsångare 18.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 290 och i år totalt till 2 960.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER
Egna långtidskontroller:
4 märkta ejderhonor avlästes på bo och dessa var märkta som häckande år 2000, 2003, 2006 resp. 2016, den äldsta alltså minst 20 år gammal.
En tobisgrissleunge som märktes 22 juni 2010 kontrollerades idag som häckande.
En skärsnäppa märkt som 1K 10 nov 2017.
En hane av skärpiplärka märkt som 1K 12 juli 2015.
Egna korttidskontroller:
Skärsnäppa 1 och gärdsmyg 2.

UPPDRAGSARBETE
Tömning och städning av gästtoan (0,5 tim).

ÖVRIGT
Blomsterprakten är för tillfället bedövande vacker. Stora ytor är helt vita med skörbjuggsört och mandelblom. Snart skiftar ön om till rosa när triftens blommor om några dagar slår ut i full prakt.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *