FREDAG 11 MAJ 2018

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 11 MAJ 2018

VÄDER
Efter en mulen natt med lite regnstänk var det fortsatt mulet under morgonen. Vid 07-tiden började molntäcket splittras upp. Fram till eftermiddagen en del höga slöjmoln och efter 17:00 åter molnfritt. God sikt.

Min. temp. +11,5°C uppmättes 06:00-07:00 och max. temp. +15,0°C 16:00.

02:00: Medelvind NV 9 m/s, byvind 11 m/s, +12,1°C, lufttryck 1 013,3 hPa, vattenstånd +23 cm
08:00: Medelvind V 6 m/s, byvind 8 m/s, +11,7°C, lufttryck 1 017,0 hPa, vattenstånd +7 cm
14:00: Medelvind VNV 1 m/s, byvind 4 m/s, +12,9°C, lufttryck 1 019,2 hPa, vattenstånd -7 cm
20:00: Medelvind NV 3 m/s, byvind 3 m/s, +13,6°C, lufttryck 1 019,2 hPa, vattenstånd -14 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttrycket som mäts på Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 05:03 och ner 21:16.

PERSONAL
Uno Unger, Eva Åkesson, Margareta Wilhelmsson, Johannes Grönlund och Frida Eriksson. Stefans gäster Lotta Berg, Eva Mattsson och Annika Bergman deltar också i verksamheten till viss del.

VERKSAMHET
25 nät 04:30-12:30 (200 nättimmar).
28 burar i Kausan 04:30-22:30 och 17 burar på Playan 04:30-22:30 (810 burtimmar).
Sträckräkning av sjöfåglar 05:30-08:30, därefter sporadiskt ytterligare någon timma.

OBSERVATIONER
VITKINDAD GÅS – 1110 ex sträckte mot O eller SO under tiden 06:35-09:00 varav 720 ex koncentrerat till tiden 06:35-06:50.
EJDER – Ett nytt bo i ett slånbuskage ca 50 meter O om SMHI:s väderstation. Nu totalt 56 bon på ön.
ALFÅGEL – Ett ex sträckte mot S långt ut i väster 08:56.
SMÅLOM – 69 ex sträckte söderut under morgonens sträckbevakning.
HAVSSULA – En ad sträckte norrut 06:55 och en 4K passerade söderut 07:21, båda utanför Västudden.
SPARVHÖK – Ett ex sträckte mot NO på hög höjd under eftermiddagen.
KÄRRSNÄPPA – 11 ex ingick i flocken med ca 200 skärsnäppor.
STORSPOV – Ett ex rastade tillfälligt på Nordstranden vid 18-tiden.
DRILLSNÄPPA – Ett ex rastade på Hamnudden under förmiddagen.
ROSKARL – En hane, sågs bl.a. hålla till i Kausan under eftermiddagen.
SILLGRISSLA – Två ex passerade norrut utanför Västudden under sträckbevakningen 05:30-08:30.
TORDMULE – Två ex passerade norrut utanför Västudden under sträckbevakningen 05:30-08:30.
NATTSKÄRRA – En hane stöttes i närheten av SMHI:s väderstation och flög därefter ett varv i fyrområdet mobbad av fiskmåsar.
BLÅHAKE – Årets första på Nidingen, en 2K hona, burfångades på Playan S om Kruthuset.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
51 individer av 9 arter:
Trädpiplärka 1, rödhake 1, blåhake 1, rödstjärt 2, härmsångare 1, ärtsångare 4, törnsångare 2, gransångare 2 och lövsångare 36.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 261 och i år totalt till 2 931.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER
Främmande kontroll:
En 2K törnsångare med svensk ring fångades i ett av Kruthusnäten.
Egna långtidskontroller:
En hane av skärpiplärka märkt som 2K+ 25 maj 2017.
En hane av skärpiplärka märkt som 1K 5 juli 2017.
Egna korttidskontroller:
Skärsnäppa 2.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Fågelprognosen som meteorologen Andreas Livbom sammanställde inför dagen och som bl.a. förutspådde ”något rart i fångsten” får väl anses slagit in i och med att en blåhake fångades.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *