TORSDAG 29 JUNI

VÄDER
Mulet och en frisk ostnordostlig-nordostlig vind var förhärskande hela dagen. Vid 14-tiden regnade det under en halvtimma. Mycket god sikt när det inte regnade. På kvällen ytterligare ett par mindre regnskurar.
Min. temp. +15,6°C kl. 06:00 och max. temp. +19,6°C kl. 19:00.
02:00: Medelvind ONO 11 m/s, byvind 14 m/s, +16,0°C, lufttryck 1 003,3 hPa, vattenstånd +5 cm
08:00: Medelvind NO 10 m/s, byvind 14 m/s, +16,1°C, lufttryck 1 001,0 hPa, vattenstånd +6 cm
14:00: Medelvind ONO 8 m/s, byvind 15 m/s, +18,4°C, lufttryck 1 000,5 hPa, vattenstånd +10 cm
20:00: Medelvind NO 9 m/s, byvind 13 m/s, +18,6°C, lufttryck 1 000,0 hPa, vattenstånd +2 cm
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 04:22 och ner 22:09.

PERSONAL
Anette Unger, Isabella Unger (13 år) och Uno Unger.

VERKSAMHET
Ingen nätfångst idag pga ofördelaktigt stark vind från NO.
Ingen burfångst sedan den 5 juni med hänsyn till de häckande fåglarna.

OBSERVATIONER
GRÅHÄGER – Två ex kom flygande vid 08-tiden och landade på Klockfotsrevet, där de stod och vilade sig ännu 09:00.
BRUSHANE – En hane med svart krage lyfte från inre delen av Kausan vid 18-tiden.
MYRSPOV – En fjolåring (2K), troligen hona, födosökte på tångvallen O om Lilla bryggan under tiden 19:45-20:15.
TORNSEGLARE – En passerade österut över fyrområdet vid 09-tiden. Vidare flög 2 ex österut vid 18-tiden.
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk.
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
1 individ av 1 art.
Fiskmås 1 pullus.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 408 och i år 4 440.
Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2017.html

KONTROLLER
Inga kontroller idag.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
*Tråkigt fågelfångstväder – allt för blåsigt och dessutom hade genomgång av alla tobisgrisslebona redan avklarats. Det blev således mest inomhussysslor.
*Alla tretåiga måsungar utom en har försetts med alfanumeriska gula färgringar. Av ursprungligen fyra bon med ruvande måsar på Västra sjömärket återstår idag bara en liten levande unge i det norra boet på östra sidan av sjömärket. Det är tveksamt om nämnda unge kommer att överleva. Det brukar vara tufft för solitärhäckande tretåiga måsar, som det nu har blivit, att klara av en häckning.
*Stefan kom på eftermiddagen med en grupp på 11 personer från en byggnadsfirma, som skall tillbringa närmare ett dygn här på ön.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *