TISDAG 8 AUGUSTI

VÄDER
Växlande molnighet under dagen men mest solsken och därmed riktigt varmt under dagen. Mitt på dagen mojnande vinden och till slut blev det nästan bleke på havet. Sent på kvällen ökade vinden åter från SO. Hyfsat god sikt.
Min. temp. +16,1°C kl. 02:00 och max. temp. +20,9°C kl. 16:00 och 17:00.
02:00: Medelvind SV 3 m/s, byvind 4 m/s, +16,1°C, lufttryck 1 018,0 hPa, vattenstånd +7 cm
08:00: Medelvind SO 6 m/s, byvind 7 m/s, +16,6°C, lufttryck 1 017,7 hPa, vattenstånd +20 cm
14:00: Medelvind OSO 2 m/s, byvind 3 m/s, +20,8°C, lufttryck 1 017,8 hPa, vattenstånd +8 cm
20:00: Medelvind SO 4 m/s, byvind 4 m/s, +19,2°C, lufttryck 1 015,8 hPa, vattenstånd +14 cm
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 05:26 och ner 21:08.

PERSONAL
Mikael Forsman samt Magnus och Carl Levin avlöstes av Marianne Oomen, Martin Oomen och Maria Dillström med barnen Amanda (4 år) och Alvin (2 år) samt Uno Unger vid 11-tiden. Mikael Hake skötte personalbytet med fågelstationens båt.

VERKSAMHET
25 nät 05:00-09:00 (100 nättimmar).
29 burar i Kausan 05:00-19:00 och 17 burar på Playan 16:30-20:30 (474 burtimmar).
Gräsklippning (1 tim) och strandstädning (0,5 tim).

OBSERVATIONER
GRÅGÅS x KANADAGÅS – En hybridgås sträckte mot NO tillsammans med 14 kanadagäss 18:40.
BRUN KÄRRHÖK – Två årsungar sträckande. Den första passerade mot SV över Västudden 11:42. Ungefär en timma senare sågs den andra för dagen över Ostudden.
PILGRIMSFALK – En adult fågel gjorde en räd runt ön 15:25 dock utan resultat och försvann därefter österut.
LJUNGPIPARE – Två ex sträckte tillsammans mot S under em.
KUSTPIPARE – Ett ex hördes översträckande vid middagstid.
TOFSVIPA – Två årsungar rastade på ön.
SANDLÖPARE – Två adulta fåglar rastade på Playan under em.
SPOVSNÄPPA – En adult fågel rastade på Playan under em.
MYRSPOV – Minst 9 adulta fåglar, både hanar och honor, rastade på Playans tångvallar under em.
ROSKARL – Minst 8 ad och 2 årsungar höll till på Playans tångvallar.
TRETÅIG MÅS – Minst 6 adulta kvar på ön varav MCJ och MDN satt på västra sjömärket. Dessutom hade vi med oss konvalescenten MH3 från Fågelcentralen på Hög, som släpptes fri här på Nidingen. Den sistnämnda hade hittats i Lysekil för några dagar sedan och var född i bo 5 på Rissastenens skylt. Den sågs efter frisläppandet sätta sig i olika bon på båda sjömärkena. Ytterligare två flygga årsungar, MHD och MHR, sågs i sina resp. bon. MHD tiggde föda av en adult i bo nr 8 på Rissastenens skylt.
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
9 individer av 6 arter.
Rödbena 3, grönbena 1, fiskmås 2, skärpiplärka 1, lövsångare 1 och hämpling 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 143 och i år totalt till 5318.
Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2017.html

KONTROLLER
*En främmande kontroll av en myrspovshane avlästes med sina färgringar på Playan. Det var den tredje färgringmärkta myrspoven som setts hittills i augusti på Nidingen.
*En egen kontroll av en gransångare som ringmärktes 8 juni och som tydligen översomrat på ön.

UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning (1 tim).

ÖVRIGT
Med Martins relativt nya intresse att även bestämma småkryp, så bestämde vi oss för att sätta upp kvicksilverlampa och lakan på väggen till 1930 års hus trots att vinden ökade en del på kvällen. Vi höll på till midnatt innan vi lade av och resultatet från dagens burkinsamlande av steklar, flugor och skalbaggar samt fotografering av nattfjärilar på kvällen hamnar så småningom på Artportalen.

VID DATORN
Magnus Levin och Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *