ONSDAG 9 AUGUSTI

VÄDER
Regn från midnatt, till och från vid 06-tiden och kontinuerligt 07:00-10:00. Därefter uppehåll och växlande molnighet, dock till större delen molnfritt efter 14:00. Ganska god sikt under dagen.
Min. temp. +16,5°C kl. 06:00 och max. temp. +18,7°C kl. 18:00.
02:00: Medelvind O 9 m/s, byvind 12 m/s, +18,4°C, lufttryck 1 014,1 hPa, vattenstånd -2 cm
08:00: Medelvind OSO 8 m/s, byvind 11 m/s, +16,8°C, lufttryck 1 010,8 hPa, vattenstånd +13 cm
14:00: Medelvind S 8 m/s, byvind 12 m/s, +18,1°C, lufttryck 1 011,8 hPa, vattenstånd +8 cm
20:00: Medelvind S 10 m/s, byvind 13 m/s, +18,6°C, lufttryck 1 013,2 hPa, vattenstånd +15 cm
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 05:28 och ner 21:06.

PERSONAL
Martin Oomen och Maria Dillström med barnen Amanda (4 år) och Alvin (2 år), Marianne Oomen samt Uno Unger.

VERKSAMHET
4 nät 10:30-11:00 och 11 nät 11:00-15:00 (46 nättimmar).
I Kausan 4 burar 06:00-14:00 och 29 burar 14:00-19:00 samt på Playan 17 burar 10:15-18:15 (313 burtimmar).

OBSERVATIONER
HAVSSULA – Ett ex långt ut i väster 11:15 och en subad 12:35.
TORNFALK – Ett honfärgat ex sträckte mot SV 13:40.
SPOVSNÄPPA – En adult fågel rastade på Playan under dagen.
ROSKARL – Ca 10 ex varav 2 årsungar ringmärktes. Adulta fåglar dominerade dock.
STORLABB – Två ex passerade V om ön 10:50 resp. 11:17. Den förstnämnda var sannolikt en årsunge.
TRETÅIG MÅS – Endast två ex sedda idag. En adult satt i bo 8 på Rissa-sjömärket och en årsunge MHR satt i sitt bo på västra sjömärket.
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
14 individer av 7 arter.
Rödbena 3, drillsnäppa 1, roskarl 2, silltrut 1, sädesärla 1, trädgårdssångare 1 och lövsångare 5.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 157 och i år totalt till 5332.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2017.html

KONTROLLER
*En kanadagås märkt i Belgien, som hittades i en mindre flock av samma art för tre dagar sedan, var idag i sällskap med 4 artfränder i fyrområdet.
*En egen kontroll av en 2K+ hane hämpling, som ringmärktes 14 maj i år. Sannolikt är det en hane som har häckat på ön denna säsong.

UPPDRAGSARBETE
Justering av läckande kran på gästtoan (0,5 tim).

ÖVRIGT
Stefan har skjutsat totalt 16 dagsbesökare fram och åter med sin rib-båt och dessutom två fågelskådare som stannar tills imorgon. Av dagsbesökarna var två personer från P4 Halland, som sände direkt rörande vår verksamhet på Nidingen.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *