TORSDAG 10 AUGUSTI

VÄDER
I gryningen mulet och lätt disigt in över land. Efterhand lättande molntäcke och från middagstid huvudsakligen molnfritt. Sent på eftermiddagen var det tumlarväder någon timma, alltså bleke på havet.
Min. temp. +16,9°C kl. 04:00 och max. temp. +19,5°C kl. 19:00.
02:00: Medelvind SSV 11 m/s, byvind 16 m/s, +17,4°C, lufttryck 1 013,9 hPa, vattenstånd +9 cm
08:00: Medelvind SV 7 m/s, byvind 9 m/s, +17,3°C, lufttryck 1 015,3 hPa, vattenstånd +19 cm
14:00: Medelvind SV 6 m/s, byvind 8 m/s, +19,4°C, lufttryck 1 017,5 hPa, vattenstånd +8 cm
20:00: Medelvind NNV 2 m/s, byvind 4 m/s, +18,6°C, lufttryck 1 017,5 hPa, vattenstånd +15 cm
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 05:30 och ner 21:04.

PERSONAL
Martin Oomen och Maria Dillström med barnen Amanda (4 år) och Alvin (2 år), Marianne Oomen samt Uno Unger.

VERKSAMHET
14 nät 06:00-12:00 (84 nättimmar).
17 burar på Playan 07:45-19:00 (191 burtimmar).

OBSERVATIONER
SJÖORRE – 6 ex i en flock passerade V om ön under morgonen.
SVÄRTA – 5 ex kom flygande och landade på norra sidan av Ostudden vid 20-tiden.
STORMFÅGEL – Två ex sträckte förbi långt ut i väster under tidig morgon resp. 08:40.
HAVSSULA – 6 ex passerade under tiden 06:00-09:00. En adult och resten subadulta.
KUSTPIPARE – Två adulta fåglar rastade på Playan under kvällen.
KUSTSNÄPPA – Två adulta fåglar rastade på SO-udden under kvällen.
SANDLÖPARE – En ad rastade på Playan under förmiddagen och fotograferades av två gästande fågelskådare.
BRUSHANE – En årsung hane rastade på SO-udden under kvällen.
MYRSPOV – En adult hane rastade på SO-udden under kvällen.
ROSKARL – Ca 10 ex varav en årsunge ringmärktes. Adulta fåglar dominerade dock.
STORLABB – Två ex passerade V om ön 06:39 och 07:10
TRETÅIG MÅS – Endast två adulta fåglar kvar idag – en på vardera sjömärket.
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
53 individer av 13 arter.
Större strandpipare 2, kustsnäppa 1, kärrsnäppa 16, rödbena 3, drillsnäppa 2, roskarl 1, fiskmås 1, skärpiplärka 2, härmsångare 1, ärtsångare 3, törnsångare 1, lövsångare 19 och stare 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 210 och i år totalt till 5385.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2017.html

KONTROLLER
Den märkta kanadagåsen från Belgien, som hittades i en mindre flock av samma art för 5 dagar sedan, var idag fortsatt i sällskap med 3 omärkta artfränder i fyrområdet.

UPPDRAGSARBETE
Guidning (0,5 tim).

ÖVRIGT
*Gårdagens fågelskådare övernattar en natt till. I övrigt bara två privatbåtar under dagen med sammanlagt 8 personer.
* Svaga vindar på kvällen lockade oss till ljusfångst av nattfjärilar igen på NV-sidan av 1930 års hus. Tyvärr började det blåsa för mycket och den enda arten som satte sig på lakanet var ett flertal ex av klöverspinnare.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *