TISDAG 10 OKTOBER

VÄDER
Svaga nordliga vindar och molnfritt under efternatten borgade för en kylig morgon. Fortsatt klar himmel fram till middagstid, därefter mulnande och vindökning från söder. Vid 18-tiden började det regna, dessförinnan mycket god sikt hela dagen.
Min. temp. +6,4°C kl. 07:00 och max. temp. +12,3°C kl. 21:00.
02:00: Medelvind N 5 m/s, byvind 7 m/s, +8,1°C, lufttryck 1 011,7 hPa, vattenstånd -1 cm
08:00: Medelvind NO 1 m/s, byvind 2 m/s, +6,9°C, lufttryck 1 010,1 hPa, vattenstånd -2 cm
14:00: Medelvind SSO 4 m/s, byvind 4 m/s, +10,4°C, lufttryck 1 008,4 hPa, vattenstånd -2 cm
20:00: Medelvind S 10 m/s, byvind 12 m/s, +11,5°C, lufttryck 1 002,9 hPa, vattenstånd +10 cm
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 07:37 och ner 18:20.

PERSONAL
Mikael Hake avlöstes av Uno Unger vid middagstid. Marianne Bäckwall blir fortsatt kvar. Lasse Hellberg skötte personalbytet med fågelstationens båt.

VERKSAMHET
17 nät 07:00-08:00, 19 nät 08:00-09:00, 22 nät 09:00-16:00 (190 nättimmar).
38 burar 13:00-19:00 (228 burtimmar).

OBSERVATIONER
EJDER – Inte mindre än 928 ex kunde räknas i en ganska tät flock mellan Ostudden och Lilleland vid 14-tiden. Tidigare i år har maximalt 220 ex noterats.
SJÖORRE – 46 ex varav 14 adulta hanar höll till i området vid Lillelandsrevet vid 14-tiden.
SMÅLOM – En årsunge (1K) tangerade Ostudden 14:00 på sin väg söderut.
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://ww.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/2

RINGMÄRKNING
27 individer av 10 arter:
Ängspiplärka 7, gärdsmyg 4, järnsparv 1, rödhake 1, koltrast 4, kungsfågel 1, blåmes 4, pilfink 1, bergfink 1 och sävsparv 3.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 360 och i år totalt till 8 084.
Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2017.html

KONTROLLER
Egna korttidskontroller: Rödhake 1 (efter 5 dagar).

UPPDRAGSARBETE
Strandstädning (0,5 tim).

ÖVRIGT
Det kan tilläggas att bröderna Vendelstrand vid sitt besök igår med sin båt Vestanvåg hade med sig 3 personer, vilka på uppdrag av Ringhals kärnkraftverk satte upp en anläggning för automatisk registrering av eventuellt radioaktivt nedfall. Denna anläggning placerades strax öster om SMHI:s väderstation.

VID DATORN
Mikael Hake och Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *