ONSDAG 11 OKTOBER

VÄDER
Från morgonen fram till lunchtid växlande molnighet med tidvis solsken i öster, men samtidigt helmulet V om Nidingen, sikten dock 20-30 km. Från 12-tiden helmulet och vid 17-tiden började det regna och sikten understeg då 5 km.
Min. temp. +10,8°C kl. 08:00 och max. temp. +13,6°C kl. 20:00 och 21:00.
02:00: Medelvind VNV 14 m/s, byvind 18 m/s, +11,4°C, lufttryck 1 004,0 hPa, vattenstånd +22 cm
08:00: Medelvind VSV 5 m/s, byvind 8 m/s, +10,8°C, lufttryck 1 005,8 hPa, vattenstånd +20 cm
14:00: Medelvind S 9 m/s, byvind 11 m/s, +12,9°C, lufttryck 1 005,4 hPa, vattenstånd +22 cm
20:00: Medelvind SSV 12 m/s, byvind 15 m/s, +13,6°C, lufttryck 1 002,6 hPa, vattenstånd +28 cm
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 07:40 och ner 18:17.

PERSONAL
Marianne Bäckwall och Uno Unger.

VERKSAMHET
24 nät 07:00-08:45 och 28 nät 08:45-12:00 (133 nättimmar).
38 burar 07:00-19:00 (456 burtimmar).

OBSERVATIONER
SJÖORRE – 2 + 2 ex sträckte söderut V om Västudden.
HAVSSULA – Fyra 4K+ (1 ex 11:22 och 3 ex 13:24), samtliga sträckande mot S långt ut i väster.
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://ww.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/2

RINGMÄRKNING
22 individer av 7 arter:
Ängspiplärka 3, skärpiplärka 7, FORSÄRLA 1, gärdsmyg 1, järnsparv 1, bergfink 1 och sävsparv 8.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 382 och i år totalt till 8 106.
Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2017.html

KONTROLLER
Egna korttidskontroller:
Ängspiplärka 2 (efter 3 resp. 2 dagar), rödhake 1 (efter 5 dagar), blåmes 5 (3 efter 19 dagar, 1 efter 17 dagar och 1 efter 1 dag) samt pilfink 1 (efter 1 dag).

UPPDRAGSARBETE
Strandstädning (0,5 tim).

ÖVRIGT
Dagens största överraskning var när undertecknad gick burrundan och hittade en forsärla i en av burarna på tångvallen i Kausan. Efter varsam transport till labbet och vederbörlig ringmärkning och fotografering släpptes den 09:40, varvid den genast tog höjd och försvann österut mot fastlandet.
Detta var stationens sjätte märkta forsärla totalt sedan starten 1980. Den första ringmärktes som en 2K+ hane av Roland Asteling 1982-03-23. Sedan följde en årsunge som märktes av Erik Svensson 1990-10-12 och en 2K+ hane som märktes av Sindre Magnusson två dagar senare. Därefter dröjde det 17 år innan undertecknad märkte en 3K+ hane 2007-03-30 och en årsunge 2007-11-01. Det har alltså förflutit 10 år sedan arten senast försågs med ring, och dagens fågel blev den tredje som undertecknad haft nöjet att ringmärka på Nidingen.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *