SÖNDAG 2 APRIL

VÄDER
Efternatten och gryningen med sikt in till land och vi slapp senaste dagarnas dimma. Fortsatt mulen morgon och förmiddag, tidvis så disigt att man ej såg fastlandet. Vid 11-tiden lättade molntäcket en hel del, sikten blev lite bättre och solen värmde tidvis riktigt rejält. Dagens högsta temperatur inföll 15:00 med +9,6° C. Från middagstid även bleke på havet. I skymnigen rullade dock dimman åter in över Nidingen. Vattentemperaturen vid Stora bryggan var +7,6° C under em.
02:00: Medelvind SO 4 m/s, byvind 6 m/s, +5,2° C, lufttryck 1013 hPa, vattenstånd -5 cm
08:00: Medelvind SSO 3 m/s, byvind 4 m/s, +5,6° C, lufttryck 1014 hPa, vattenstånd -2 cm
14:00: Medelvind NV 2 m/s, byvind 3 m/s, +8,1° C, lufttryck 1016 hPa, vattenstånd +3 cm
20:00: Medelvind SV 3 m/s, byvind 5 m/s, +7,2° C, lufttryck 1018 hPa, vattenstånd -1 cm
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 06:41 och ner 19:53.

PERSONAL
Marianne Bäckwall, Bengt Karlsson och Uno Unger.

VERKSAMHET
14 nät 06:00-07:45, 17 nät 07:45-08:15 och 25 nät 08:15-13:15 (158 nättimmar).
27 vadarburar i Kausan 06:30-20:30 och 15 vadarburar på Playan 06:30-20:30 (588 burtimmar).

OBSERVATIONER
BLÅ KÄRRHÖK – Den flög västerut över Västudden vid 08:30-tiden.
ORMVRÅK – Två ex rastade samtidigt på ön under minst en timma från 08:30-tiden. Troligen hade de övernattat på Nidingen.
SKÄRSNÄPPA – Sent på eftermiddagen stod ca 200 ex och vilade sig ytterst på Hamnudden samtidigt som ca 50 ex födosökte inne i Kausan.
ROSKARL – Under förmiddagen höll ett ex till på Västudden och i Kausan. Under eftermiddagen sågs två ex flygande från SO-udden ut till Havrastenen. Högst troligt rörde det sig om tre olika ex.
FISKTÄRNA – Vid 17:40-tiden flög två ex runt över Ostudden och landade till sist ute på Klockfotsrevet.
FORSÄRLA – Ett ex födosökte vid vadarburarna på Playan under större delen av dagen, dock lät den sig inte fångas.
SVART RÖDSTJÄRT – En honfärgad fågel höll under någon timma från 08:40 till i fyrområdet och satt bl.a. på ringmärkarlabbets tak.
STENKNÄCK – Den igår ringmärkta hanen kontrollerades även idag.
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
91 individer av 12 arter:
Sparvhök 1, skärsnäppa 1, skärpiplärka 1, gärdsmyg 18, järnsparv 16, rödhake 19, taltrast 4, gransångare 3, kungsfågel 4, blåmes 10, bofink 10 och sävsparv 4.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 338 och i år 1842.

KONTROLLER
Egna kontroller: Skärsnäppa 7 (den äldsta märkt som 1K 2011-12-03), skärpiplärka 1 (en adult hona märkt som pull 2013-06-30), gärdsmyg 5 (3 korttidskontroller men även 2 märkta som 1K 30-31/10 2016, som troligen har övervintrat på ön), järnsparv 8 (korttidskontroller), rödhake 7 (korttidskontroller), koltrast 1 hona (korttidskontroll), taltrast 2 (korttidskontroller), bofink 5 (korttidskontroller), domherre 1 hona (korttidskontroll), stenknäck 1 hane (korttidskontroll från igår)och sävsparv 1 hona (korttidskontroll från igår).

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
En lugn och stilla ringmärkningsmorgon. Nattsträcket drog nog förbi Nidingen och inget stort nedfall i gryningen, eftersom dimman från tidigare dagar hade lättat. Det blev dock ett drygt 80-tal nymärkningar med rödhake, gärdsmyg och järnsparv som dominerande arter. Trevligast i fångsten var dock en adult sparvhökhane.
Under eftermiddagen med bleke på havet fick vi besök av Anders Magnusson som sjösatt sin båt idag. Anders hade även med sig kompisarna Mikael Käll, Rolf Persson och Olle Hydén. De hade lägligt med sig fikabröd och vi bjöd på kaffe, som kunde avnjutas utomhus i det fina vädret.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *