LÖRDAG 1 APRIL

VÄDER

Tät dimma hela dagen och solen skymtades endast nätt och jämnt genom dimman vid ett par tillfällen under eftermiddagen.

02:00: Medelvind SSO 7 m/s, byvind 9 m/s, +6,9° C, lufttryck 1008 hPa, vattenstånd +4 cm

08:00: Medelvind SV 5 m/s, byvind 7 m/s, +7,1° C, lufttryck 1009 hPa, vattenstånd +12 cm

14:00: Medelvind SSO 3 m/s, byvind 5 m/s, +6,4° C, lufttryck 1011 hPa, vattenstånd +4 cm

20:00: Medelvind SO 8 m/s, byvind 9 m/s, +5,9° C, lufttryck 1011 hPa, vattenstånd 0 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 06:43 och ner 19:51.

 

PERSONAL

Josefina Pehrson, Git Malcolm, Katja Hellmig och Christopher Magnusson avlöstes vid middagstid av Marianne Bäckwall, Bengt Karlsson och Uno Unger. Morgan Johansson var skeppare på stationsbåten som användes för personalbytet och Dennis Kraft medföljde båten fram och åter för att kolla att allt sköttes planenligt.

 

VERKSAMHET

19 nät 06:00-07:00, 13 nät 07:00-07:30 10 nät 07:30-08:30 och 9 nät 11:20-17:50 (94 nättimmar).

27 vadarburar i Kausan 06:30-20:30 och 15 vadarburar på Playan 06:30-20:30 (588 burtimmar).

 

OBSERVATIONER

BLÄSAND – Ett par rastade på norra sidan av Ostudden under eftermiddagen.

KRICKA – Två par rastade utanför Nordstranden under eftermiddagen.

SPARVHÖK – Ett ex jagade småfåglar på ön hela dagen.

ORMVRÅK – Ett ex satt och vilade sig på en större sten på Ostudden under sena eftermiddagen.

SKOGSSNÄPPA – Ett ex hördes sträcka norrut under förmiddagen.

FISKTÄRNA – Ett ex uppmärksammades på lätet under eftermiddagen och upptäcktes strax därefter sittande på en sten utanför Nordstranden. Efter en stund gjorde den sällskap med en förbiflygande kentsk tärna och försvann ut i dimman. Årets första på Nidingen och troligen rekordtidigt.

FORSÄRLA – Ett ex rastade på Hamnudden och vid Lilla bryggan vid middagstid.

DUBBELTRAST – Ett ex hördes på sträck under förmiddagen.

VARFÅGEL – Ett ex rastade på ön hela dagen och satt vid ett tillfälle högst upp på östra gamla fyrens åskledare.

STEGLITS – 2 ex hördes översträckande.

VINTERHÄMPLING – Två ex besökte bl.a. vinterståndare i trädgårdsfållan.

STENKNÄCK – En hane nätfångades och ringmärktes vid 09-tiden.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

247 individer av 13 arter:

Skärsnäppa 3, gärdsmyg 37, järnsparv 31, rödhake 100, taltrast 2, rödvingetrast 1, gransångare 38, kungsfågel 15, bofink 9, bergfink 1, domherre 5, stenknäck 1 och sävsparv 4.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 247 och i år 1751.

 

KONTROLLER

En främmande kontroll, nämligen en polsk rödhake.

I övrigt följande egna kontroller: Skärsnäppa 3 (den äldsta märkt som 2K+ hösten 2008), järnsparv 3, rödhake 5 och bofink 2.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Fortsatt rejält nedfall av nattflyttande tättingar som på grund av den täta dimman till stor del stannade kvar under dagen. Dagens art var rödhaken som nåde upp till tresiffrigt. Något överraskande kom gransångare på andra plats och slog därvid både gärdsmyg och järnsparv. Bofinken var oväntat fåtalig.

 

VID DATORN                                                                                                      

Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *