LÖRDAG 9 SEPTEMBER

VÄDER
Regn under morgonen. Uppehåll 08:45-15:45. Därefter regn igen som inte upphörde förrän vid 19-tiden. Vid middagstid hade vi bleke på havet under någon timma. Måttlig sikt.
02:00: Medelvind SV 7 m/s, byvind 10 m/s, +15,3°C, lufttryck 994,1 hPa, vattenstånd +23cm
08:00: Medelvind O 3 m/s, byvind 4 m/s, +13,6°C, lufttryck 993,1 hPa, vattenstånd +35 cm
14:00: Medelvind VSV 3 m/s, byvind 4 m/s, +15,6°C, lufttryck 994,4 hPa, vattenstånd +28 cm
20:00: Medelvind V 2 m/s, byvind 2 m/s, +14,0°C, lufttryck 994,3 hPa, vattenstånd +32 cm
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 06:33 och ner 19:45.

PERSONAL
Mikael Hake, Kristina Gynning Olsson och Fredrik Klingberg avlöstes mitt på dagen av Eva Mattsson, Eva Engberg och Uno Unger. Tommy Järås skötte personalbytet med fågelstationens båt och över dagen medföljde även en vän till Eva Mattsson.

VERKSAMHET
17 nät 10:45-15:45. 10 burar på Playan 14:00-19:00, 12 burar på Hamnudden 14:15-19:15 och 16 burar i Kausan 14:30-19:30. 4 burar togs ur bruk och togs iland för reparation.

OBSERVATIONER
STJÄRTAND – Två flög österut längs nordstranden 13:15.
BLÅ KÄRRHÖK – En årsunge sträckte mot SV 12:08
FISKGJUSE – Ett ex sträckte mot SV 11:04
STENFALK – En årsunge jagade över ön vid 10-tiden.
PILGRIMSFALK – Två juvenila fåglar, en hane och en hona, jagade fågel på ön under sena förmiddagen.
SPOVSNÄPPA – En ungfågel rastade.
SKOGSSNÄPPA – Ett ex rastade.
ROSKARL – Inte mindre än 26 ungfåglar rastade på Playan under eftermiddagen.
DVÄRGMÅS – Två årsungar sträckte söderut rakt över ön vid 15-tiden.
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/2

RINGMÄRKNING
19 individer av 6 arter.
Kärrsnäppa 4, ängspiplärka 2, skärpiplärka 4, rödhake 2, rödstjärt 1 och lövsångare 6.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 234 och i år totalt till 6597.
Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2017.html

KONTROLLER
Främmande kontroller:
En havstrut märkt som pull på Knogen, Laesö, Danmark 2/7 2014 avlästes med tubkikare på Ostudden.
En adult silltrut med svensk ring, som inte var märkt på Nidingen, avlästes med tubkikare på Ostudden.
Egna kontroller:
8 silltrutar i olika åldrar avlästes under dagen.
Egna korttidskontroller:
Kärrsnäppa 2, skärpiplärka 1, rödhake 1 och lövsångare 2.

UPPDRAGSARBETE
Tömning och städning av gästtoan (0,5 tim) och guidning (0,5 tim).

ÖVRIGT
*Byte av personal och regn från efternatten fram till 08-tiden bidrog till att ”nollan” inte spräcktes förrän vid 11-tiden. Trots att de 38 användbara burarna apterades för fångst från 14-tiden och att nätfångst bedrevs under de 5 timmar mitt på dagen, då vinden mojnade och det var uppehåll i regnandet, blev fågelfångsten ganska skral. Utsikterna för morgondagen verkar bättre och prognosen lovar inget regn under dagen, vilket vi ser fram emot med tillfredsställelse.
*Rörmokare Per medföljde vår båt under dagen för byte av trasig vattenpump i Stefans källare. Per ordnade vidare så vi nu åter har rinnande vatten på gästtoan. Dessutom tog Per med sig fågelstationens varmvattenberedare iland för översyn och ev. reparation.
*Stefan kom på eftermiddagen ut med ett kompisgäng på 10 yngre herrar, vilka stannar över natten.

VID DATORN
Mikael Hake och Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

LÖRDAG 9 SEPTEMBER

VÄDER
Regn under morgonen. Uppehåll 08:45-15:45. Därefter regn igen som inte upphörde förrän vid 19-tiden. Vid middagstid hade vi bleke på havet under någon timma. Måttlig sikt.
02:00: Medelvind SV 7 m/s, byvind 10 m/s, +15,3°C, lufttryck 994,1 hPa, vattenstånd +23cm
08:00: Medelvind O 3 m/s, byvind 4 m/s, +13,6°C, lufttryck 993,1 hPa, vattenstånd +35 cm
14:00: Medelvind VSV 3 m/s, byvind 4 m/s, +15,6°C, lufttryck 994,4 hPa, vattenstånd +28 cm
20:00: Medelvind V 2 m/s, byvind 2 m/s, +14,0°C, lufttryck 994,3 hPa, vattenstånd +32 cm
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 06:33 och ner 19:45.

PERSONAL
Mikael Hake, Kristina Gynning Olsson och Fredrik Klingberg avlöstes mitt på dagen av Eva Mattsson, Eva Engberg och Uno Unger. Tommy Järås skötte personalbytet med fågelstationens båt och över dagen medföljde även en vän till Eva Mattsson.

VERKSAMHET
17 nät 10:45-15:45. 10 burar på Playan 14:00-19:00, 12 burar på Hamnudden 14:15-19:15 och 16 burar i Kausan 14:30-19:30. 4 burar togs ur bruk och togs iland för reparation.

OBSERVATIONER
STJÄRTAND – Två flög österut längs nordstranden 13:15.
BLÅ KÄRRHÖK – En årsunge sträckte mot SV 12:08
FISKGJUSE – Ett ex sträckte mot SV 11:04
STENFALK – En årsunge jagade över ön vid 10-tiden.
PILGRIMSFALK – Två juvenila fåglar, en hane och en hona, jagade fågel på ön under sena förmiddagen.
SPOVSNÄPPA – En ungfågel rastade.
SKOGSSNÄPPA – Ett ex rastade.
ROSKARL – Inte mindre än 26 ungfåglar rastade på Playan under eftermiddagen.
DVÄRGMÅS – Två årsungar sträckte söderut rakt över ön vid 15-tiden.
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/2

RINGMÄRKNING
19 individer av 6 arter.
Kärrsnäppa 4, ängspiplärka 2, skärpiplärka 4, rödhake 2, rödstjärt 1 och lövsångare 6.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 234 och i år totalt till 6597.
Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2017.html

KONTROLLER
Främmande kontroller:
En havstrut märkt som pull på Knogen, Laesö, Danmark 2/7 2014 avlästes med tubkikare på Ostudden.
En adult silltrut med svensk ring, som inte var märkt på Nidingen, avlästes med tubkikare på Ostudden.
Egna kontroller:
8 silltrutar i olika åldrar avlästes under dagen.
Egna korttidskontroller:
Kärrsnäppa 2, skärpiplärka 1, rödhake 1 och lövsångare 2.

UPPDRAGSARBETE
Tömning och städning av gästtoan (0,5 tim) och guidning (0,5 tim).

ÖVRIGT
*Byte av personal och regn från efternatten fram till 08-tiden bidrog till att ”nollan” inte spräcktes förrän vid 11-tiden. Trots att de 38 användbara burarna apterades för fångst från 14-tiden och att nätfångst bedrevs under de 5 timmar mitt på dagen, då vinden mojnade och det var uppehåll i regnandet, blev fågelfångsten ganska skral. Utsikterna för morgondagen verkar bättre och prognosen lovar inget regn under dagen, vilket vi ser fram emot med tillfredsställelse.
*Rörmokare Per medföljde vår båt under dagen för byte av trasig vattenpump i Stefans källare. Per ordnade vidare så vi nu åter har rinnande vatten på gästtoan. Dessutom tog Per med sig fågelstationens varmvattenberedare iland för översyn och ev. reparation.
*Stefan kom på eftermiddagen ut med ett kompisgäng på 10 yngre herrar, vilka stannar över natten.

VID DATORN
Mikael Hake och Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *