SÖNDAG 10 SEPTEMBER

VÄDER
Växlande molnighet och ganska god sikt från gryningen till skymning.
02:00: Medelvind VSV 5 m/s, byvind 8 m/s, +14,3°C, lufttryck 996,8 hPa, vattenstånd +20 cm
08:00: Medelvind SSV 8 m/s, byvind 9 m/s, +15,0°C, lufttryck 998,0 hPa, vattenstånd +15 cm
14:00: Medelvind SSV 11 m/s, byvind 12 m/s, +16,3°C, lufttryck 998,2 hPa, vattenstånd +13 cm
20:00: Medelvind SSV 11 m/s, byvind 16 m/s, +16,0°C, lufttryck 997,6 hPa, vattenstånd +23 cm
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 06:35 och ner 19:43.

PERSONAL
Eva Mattsson, Eva Engberg och Uno Unger.

VERKSAMHET
17 nät 05:30-11:30 (102 nättimmar). 10 burar på Playan 07:00-15:30, 12 burar på Hamnudden 07:00-20:00 och 16 burar i Kausan 07:00-20:00 (totalt 449 burtimmar).

OBSERVATIONER
BLÄSAND – Vid 14-tiden kom 4 adulta (2K+) hanar flygande vid Ostudden och landade i en ejderflock. Ett par timmar senare sågs ett honfärgat ex där.
TOPPSKARV – Ca 50 ex, stod och vilade sig på Ostudden tillsammans med ca 40 storskarvar vid 14-tiden.
VATTENRALL – Hopplöst att uppskatta antalet, men idag var det en väldigt markant lätesaktivitet på flera ställen från Kruthuset till fyrområdet.
JORDUGGLA – Ett ex stöttes på läsidan av Ostudden NV om Prästens grav 14:40. Efter en flygrunda norrut landade den längst ut på Ostudden. Ett par timmar senare lyfte den igen och flög då in mot Malön.
BERGFINK – Ett ex hördes i fyrområdet under morgonen.
SÄVSPARV – Minst 2 ex rastade på ön och höstens första kunde ringmärkas.
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/2

RINGMÄRKNING
37 individer av 10 arter.
Kärrsnäppa 13, brushane 2, ängspiplärka 6, skärpiplärka 3, sädesärla 1, rödstjärt 2, gransångare 1, lövsångare 7, svartvit flugsnappare 1 och sävsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 271 och i år totalt till 6634.
Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2017.html

KONTROLLER
Egna kontroller: 4 silltrutar (1 ad och 3 årsungar) avlästes med tubkikare på nordstranden under eftermiddagen.
Egna korttidskontroller: Kärrsnäppa 5, roskarl 2, skärpiplärka 2 och rödhake 2.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
*Efter att Stefan kört iland det övernattande herrsällskapet på förmiddagen var vi ensamma på ön, vilket vi pga väderprognosen lär förbli de närmaste dagarna.
*Vinden var under morgonen inte värre än att vi kunde bedriva nätfångst under morgonen fram till 11:30, men förutom några lövsångare fick vi bara en handfull nattflyttare i näten. Vinden ökade under eftermiddagen och resten av dagen var det burfångst som gällde. Fångsten av två unga hanar av brushane var extra kul. Trevligast var dock den rastande jordugglan på Ostudden – första observationen i år på ön.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *