LÖRDAG 30 SEPTEMBER

VÄDER
Från gryningen och resten av dagen var himlen överdragen av ett tunt molntäcke vilket dock släppte igenom en hel del solsken. Ganska god sikt som under eftermiddagen blev ännu bättre.
Min. temp. +11,9°C kl. 06:00 och max. temp. +16,0°C kl. 16:00.
02:00: Medelvind SO 12 m/s, byvind 15 m/s, +12,8°C, lufttryck 1 025,2 hPa, vattenstånd -13 cm
08:00: Medelvind OSO 13 m/s, byvind 16 m/s, +12,0°C, lufttryck 1 023,3 hPa, vattenstånd -17 cm
14:00: Medelvind SO 13 m/s, byvind 15 m/s, +15,5°C, lufttryck 1 021,2 hPa, vattenstånd -7 cm
20:00: Medelvind OSO 12 m/s, byvind 16 m/s, +14,2°C, lufttryck 1 020,2 hPa, vattenstånd +2 cm
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet tillfälligt tagits från Ringhals i stället för Råö.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 07:16 och ner 18:47.

PERSONAL
Marianne Bäckwall och Uno Unger.

VERKSAMHET
13 nät 07:15-12:15 (65 nättimmar).
18 burar på Playan, 14 i Kausan, samt 6 på Hamnudden 06:30-19:30 (494 burtimmar).

OBSERVATIONER
PRUTGÅS rasen bernicla – 4 ad rastade på Klockfotsrevet åtminstone fram till middagstid, men besökte även Hamnudden en kort stund vid 08:00-tiden.
BLÄSAND – Två ex lyfte från Västudden och slog till på Klockfotsrevet 08:40. Senare under dagen höll 4 ex till vid Västudden.
HAVSSULA – En subadult 3K+ sträckte söderut trots kraftig sydostlig vind.
BLÅ KÄRRHÖK – En honfärgad sträckte mot SV utanför Klockfotsrevet 07:58.
STENFALK – En årsunge jagade över ön under förmiddagen.
LJUNGPIPARE – 3 ex råkade stötas vid Kruthuset 16:40.
ENKELBECKASIN – Två ex stöttes längst ut på Västudden vid 16:00-tiden.
LADUSVALA – 4 ex sträckte söderut lågt över Kausan 08:34.
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://ww.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/2

RINGMÄRKNING
7 individer av 3 arter:
Ängspiplärka 2, skärpiplärka 3 och gärdsmyg 2.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1 361 och i år totalt till 7 724.
Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2017.html

KONTROLLER
Egna korttidskontroller: Gärdsmyg 1 (6 dagar) och blåmes 2 (8 resp. 5 dagar).

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Inte mycket att berätta om idag. Ett långvarigt kraftigt blåsande från SO ger inte många nya rastare. De nät som stod någotsånär skyddade gav bara två gärdsmygar. Trots fortfarande mycket passerande tättingar som piplärkor och finkar är det få som rastar. Nära 500 burtimmar gav bara fem piplärkor, samtliga på Playan. Annars bra plats för burfångst, som innerst i Kausan, hyser knappast några rastande tättingar överhuvudtaget, och rastande vadare på tångvallarna lyser med sin frånvaro.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *