SÖNDAG 1 OKTOBER

VÄDER
Liksom igår var himlen endast överdragen av ett tunt molntäcke från gryningen fram till 09-tiden, vilket bidrog till en särdeles vacker soluppgång och därefter en del solsken. Redan vid 09-tiden mulnade det dock västerifrån och från 11-tiden duggade eller småregnade det tidvis resten av dagen. Sikten var ganska god under förmiddagen men den blev betydligt sämre under eftermiddagen-kvällen.
Min. temp. +12,7°C kl. 00:00-02:00 och max. temp. +16,0°C kl. 13:00.
02:00: Medelvind OSO 12 m/s, byvind 14 m/s, +12,7°C, lufttryck 1 019,2 hPa, vattenstånd +17 cm
08:00: Medelvind OSO 12 m/s, byvind 15 m/s, +12,8°C, lufttryck 1 018,8 hPa, vattenstånd +10 cm
14:00: Medelvind SSO 11 m/s, byvind 14 m/s, +14,5°C, lufttryck 1 019,5 hPa, vattenstånd +9 cm
20:00: Medelvind SO 10 m/s, byvind 12 m/s, +13,5°C, lufttryck 1 018,5 hPa, vattenstånd +3 cm
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 07:18 och ner 18:45.

PERSONAL
Marianne Bäckwall och Uno Unger.

VERKSAMHET
13 nät 06:45-11:45 (65 nättimmar).
18 burar på Playan, 14 i Kausan, samt 6 på Hamnudden 06:30-12:30 (228 burtimmar).

OBSERVATIONER
BRUSHANE – En årsunge rastade någon timma vid 15-tiden på en tångvall på Nordstranden N om Dammen.
JORDUGGLA – Ett ex stöttes upp från stranden N om Strandoxeln vid 15-tiden och drog direkt österut längs Nordstranden.
LADUSVALA – 2 ex sträckte söderut lågt över Kausan under morgonen.
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://ww.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/2

RINGMÄRKNING
13 individer av 6 arter:
Gärdsmyg 4, rödstjärt 3, gransångare 2, kungsfågel 1, bofink 2 och sävsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 13 och i år totalt till 7 737.
Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2017.html

KONTROLLER
Främmande kontroll: En danskmärkt 3K havstrut, som stod längst ut på Västudden, hade en svart alfanumerisk färgring JWP18, vilket avlästes med hjälp av tubkikare från nya fyren kl. 09:30. Märk- och kontrolldata, som snabbt kom in under dagen, visade att den var pullmärkt på Knogen, Laesö 30/6 2015 och senare avläst 15/5 2016 strax öster om Helsingborg i Skåne.
Egna korttidskontroller: Blåmes 2 (båda efter 9 dagar) och sävsparv 1 (efter 6 dagar).

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Pga hårt väder idag – sydostlig kuling och tidvis regn under eftermiddagen – genomfördes endast en reducerad fångstinsats. Trots det blev det som synes en del nätfångat, medan burfångsten stannade vid noll fåglar. Prognosen talar om ändå hårdare väder de närmaste dagarna, och nu känns det tveksamt om undertecknad kommer iland under onsdagen som planerat. Det blir till att ställa in sig på att personalbytet tidigast kan ske under fredagen. Synd i så fall då det var bestämt att jag skulle vara exkursionsledare för GOF:s höstresa till Öland.
Ytterligare elände inträffade under dagen – Marianne har blivit förkyld och kände sig febrig under kvällen. Tur i oturen lär hon ändå inte behöva jobba med fågelfångst de närmaste dagarna om väderprognosen har rätt. Hon kan utan problem för verksamheten bara tänka på sig själv och hur hon bäst skall genomlida de första besvärliga dagarna av förkylningen. Nu får man bara hoppas att inte jag också drabbas av samma kroppsliga besvär.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *