torsdag 2 juni

 

Boel Engkvists foto.
Vid ett-tiden idag (2 juni) fick vi dels tillbaka strömmen och dels blev det bleke runt hela Nidingen. Det fenomenet inträffar inte så ofta här, rätt magiskt faktiskt! På eftermiddagen när hettan tryckte som värst skulle jag gå upp en sväng i den västra gamla fyren. På marken under tretåmåsbona låg en liten unge bredvid några maskrosor. Något sötare får man leta efter. Ungen hade ramlat ur boet men hade klarat sig fint. Vi hittade dess bo med sitt storasyskon. Man vet aldrig vad som befinner sig på marken, det gäller att se upp! Men visst blir man glad av en sån här solskenshistoria!?! Foto: Boel Engkvist
Kl. 09:40 idag fick vi elen tillbaka efter drygt 2,5 dygns avbrott. Fy va jobbigt det är att vara utan el så länge här på Nidingen. Det blir mycket arbete på datorn, som man nu måste ta igen. Men ringmärkningen av fåglar har fortsatt oförändrat hela tiden. Dennis, visst satte vi ut burar i Kausan när vi hade så fint främmande på ön. På tisdag morgon satte vi ut 13 burar i Kausan och redan vid första burrundan hade vi gjort en terek (Dennis vet vad jag menar?) och Nidingens första myrsnäppa kunde ringmärkas.

VÄDER
I gryningen delvis mulet men efterhand uppklarnande och mycket solsken. Tidig under morgonen ONO vind 4-5 m/s som ökade till 6-7 m/s vid 07-tiden. Vid 15-tiden några regndroppar på Nidingen och åska över havet i väster. Fortfarande varmt och högtrycksväder med 16-25° C och ganska god sikt. Tidvis tumlarväder med bleke på havet.

02:00: Inga uppgifter på grund av elavbrott
08:00: Inga uppgifter på grund av elavbrott
14:00: Medelvind NO 2 m/s, byvind 3 m/s, temp. +25,3° C, 1016 hPa, vattenstånd -16 cm
20:00: Medelvind NNV 4 m/s, byvind 6 m/s, temp. +19,6° C, 10147 hPa, vattenstånd -17 cm

Solen upp 04:26 och ned 21:55.

PERSONAL
Uno Unger, Per Arne Lindgren och Boel Engkvist.

VERKSAMHET
Fångst med 25 nät 03:45-11:45 (200 nättimmar). Per Arne trimmade besvärande vegetation i nätgatorna och runt nätstolparna (2 tim). Igår och idag kontrollerades samtliga bon av tretåig mås.

OBSERVATIONER
BRUSHANE – En hane i lekdräkt födosökte tillsammans med en roskarl längst in i Kausan sent under kvällen.
SVARTSNÄPPA – Ett ex hördes några gånger i norra delen av Kausan eller på Västudden redan 04:17-04:19 och därefter hördes den ytterligare en gång 05:20, då den troligen sträckte vidare.
ROSKARL – 1 ex födosökte längst in i Kausan tillsammans med en brushane sent under kvällen.
TRETÅIG MÅS – Igår räknades på Rissastenens sjömärke 10 bon med ungar och till synes 7 bon med ruvande fåglar. Dessutom stod 2 fåglar i varsitt bo där det är osäkert om häckning påbörjats. Idag kontrollerades alla bon på de gamla fyrarna och där fanns ungar i 17 bon och enbart ägg i 5 bon. Totalt har alltså i år 39-41 par gått till häckning.

RINGMÄRKNING
16 ex av 10 arter:
Ladusvala 2, rödstjärt 1, kärrsångare 1, rörsångare 1, härmsångare 1, törnsångare 3, svarthätta 1, gransångare 4, lövsångare 1 och brunsiska 1.
Totalt antal fåglar ringmärkta denna månad är 33 och i år 3104.

KONTROLLER
En egen kontroll av en färgringmärkt skärpiplärka, som märktes i juli förra året som 1K. Dessutom en egen kontroll av en törnsångare som märktes igår. Igår avlästes gula färgringar på två tretåiga måsar som stod på Lilla bryggan (MC6, MCH). På de gamla fyrarna avlästes 5 tretåiga med våra egna gula färgringar. Vidare sågs en mås med blå färgring (OJ), som inte är märkt på Nidingen.

UPPDRAGSARBETE
Per Arne fixade vredet på dörren till Kruthuset och smörjde även gångjärnen, så dörren nu går att stänga och vidare oljade han in gångjärnen på västra gamla fyren (1,5 tim).

ÖVRIGT
Vid 09-tiden anlände Jerker med samma tre personer från Sjöfartsverket som i förrgår och kl. 09:40 fick de igång elströmmen till fyren och alla byggnaderna på ön. De hade dessförinnan varit iland på Hållsundsudde och kollat att Fortum hade bytt en trasig säkring på transformatorn där, vilket var gjort. Luftledningarna ute på Hållsundsudde kan drabbas på olika sätt, vilket Sjöfartsverkets mannar blev vittne till när de var där. Det kom en knölsvan som flög rätt på luftledningarna mellan sista ledningsstolpen och transformatorn. Det blixtrade till rejält och svanen föll rakt ner i backen. De anade det värsta och att elen åter skulle brytas, men som tur var inträffade inte detta.

VID DATORN
Uno Unger

 • Knölsvan Cygnus olor 1 Adult I par Ruvande (Hanen har dykt upp igen efter ett par dagars bortvaro och honan ruvar fortfarande.)
 • Kanadagås Branta canadensis 3 Adult I par Stationär
 • Gravand Tadorna tadorna Noterad Pulli/nyligen flygga ungar (De två honorna som vallade 9 nykläckta ungar vid Playan igår hade idag förlorat en unge.)
 • Gräsand Anas platyrhynchos Noterad Stationär
 • Ejder Somateria mollissima Noterad Pulli/nyligen flygga ungar
 • Småskrake Mergus serrator Noterad Stationär
 • Storskarv Phalacrocorax carbo 23 ex. Stationär
 • Toppskarv Phalacrocorax aristotelis 2 Adult Stationär (Två utfärgade men ej tofsförsedda ex stod tillsammans bland storskarvarna på Klockfotsrevet.)
 • Vattenrall Rallus aquaticus Noterad Stationär
 • Strandskata Haematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipare Charadrius hiaticula Noterad Stationär
 • Skärsnäppa Calidris maritima 8 ex. Stationär (Minst 8 ex.)
 • Kärrsnäppa Calidris alpina 3 ex. Rastande (Endast tre fåglar sågs idag i Kausan.)
 • Brushane Calidris pugnax 1 Adult Hane Rastande (Den födosökte tillsammans med en roskarl längst in i Kausan sent under kvällen.)
 • Svartsnäppa Tringa erythropus 1 ex. Lockläte, övriga läten (Den hördes några gånger i norra delen av Kausan eller på Västudden redan 04:17-04:19 och därefter hördes den ytterligare en gång 05:20, då den troligen sträckte vidare.)
 • Rödbena Tringa totanus Noterad Stationär
 • Roskarl Arenaria interpres 1 ex. Rastande (Den sågs födosökande på inre delen av Hamnudden under tidig eftermiddag och vid 21-tiden höll den till i Kausan tillsammans med en brushane.)
 • Skrattmås Chroicocephalus ridibundus 3 ex. Stationär
 • Fiskmås Larus canus Noterad Stationär
 • Silltrut Larus fuscus Noterad Stationär
 • Gråtrut Larus argentatus Noterad Stationär
 • Havstrut Larus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig mås Rissa tridactyla Noterad Stationär
 • Silvertärna Sterna paradisaea Noterad Stationär
 • Fisktärna Sterna hirundo Noterad Stationär
 • Tobisgrissla Cepphus grylle Noterad Stationär
 • Tornseglare Apus apus 1 ex. Förbiflygande
 • Ladusvala Hirundo rustica 2 ex. Ringmärktes
 • Ladusvala Hirundo rustica 2 ex. Stationär (En hona och en trolig hane ringmärktes.)
 • Hussvala Delichon urbicum Noterad Stationär
 • Skärpiplärka Anthus petrosus Noterad Stationär
 • Gulärla, underarten flava Motacilla flava flava 1 Hane Rastande (Den födosökte på Stefans gräsmatta.)
 • Sädesärla Motacilla alba Noterad Stationär
 • Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 1 ex. Permanent revir
 • Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 1 2K Hona Rastande (Ringmärktes.)
 • Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 1 ex. Ringmärktes
 • Koltrast Turdus merula Noterad Pulli/nyligen flygga ungar
 • Kärrsångare Acrocephalus palustris 1 ex. Ringmärktes
 • Kärrsångare Acrocephalus palustris 1 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 1 ex. Ringmärktes
 • Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 1 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • Härmsångare Hippolais icterina 1 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • Härmsångare Hippolais icterina 1 ex. Ringmärktes
 • Törnsångare Sylvia communis 3 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • Törnsångare Sylvia communis 1 ex. Permanent revir
 • Törnsångare Sylvia communis 3 ex. Ringmärktes
 • Svarthätta Sylvia atricapilla 1 ex. Ringmärktes
 • Svarthätta Sylvia atricapilla 1 2K Hane Rastande (Ringmärktes.)
 • Gransångare Phylloscopus collybita 4 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • Gransångare Phylloscopus collybita 4 ex. Ringmärktes
 • Lövsångare Phylloscopus trochilus 1 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • Lövsångare Phylloscopus trochilus 1 ex. Ringmärktes
 • Hämpling Carduelis cannabina 1 ex. Stationär
 • Gråsiska Carduelis flammea 1 ex. Ringmärktes
 • Gråsiska, underarten cabaret Carduelis flammea cabaret 1 2K Hane Rastande (Ringmärktes.)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *