onsdag 1 juni

VÄDER
Växlande molnighet men under stora delar av dagen mestadels solsken från en huvudsakligen molnfri himmel. Varmt högtrycksväder med 15-25° C och ganska god sikt. Vinden måttlig från NO-sektorn men mitt på dagen delvis bleke på havet.

02:00: Inga uppgifter på grund av elavbrott
08:00: Inga uppgifter på grund av elavbrott
14:00: Inga uppgifter på grund av elavbrott
20:00: Inga uppgifter på grund av elavbrott

Solen upp 04:28 och ned 21:54.

PERSONAL
Uno Unger, Per Arne Lindgren och Boel Engkvist.

VERKSAMHET
Fångst med 25 nät 03:45-11:45 (200 nättimmar). Utbyte av fågelstationens läckande urinbehållare.

OBSERVATIONER
GRAVAND – En nykläckt kull på 9 ungar vallades av två honor (!) vid Playan under dagen.
SJÖORRE – 3 honfärgade fåglar låg och dök utanför Klockfotsrevet.
BIVRÅK – Ett ex passerade mot SO över fyrområdet 12:22 mobbad av några fiskmåsar.
GRÅHÄGER – Ett ex passerade över Kausan på lite höjd 06:42.
TOFSVIPA – 4 ex sträckte mot NO över Västudden vid 08:00-tiden.
SKÄRSNÄPPA – Minst 15 ex på Klockfotsrevet vid ett tillfälle
KÄRRSNÄPPA – Ca 75 ex rastade under förmiddagen ute på Klockfotsrevet
MYRSNÄPPA – Ett ex var kvar för tredje dagen i rad. Den stod tillsammans med ca 75 kärrsnäppor ute på Klockfotsrevet under förmiddagen.
STORSPOV – Ett ex sträckte österut över ön tillsammans med en småspov vid 08:00-tiden.
ROSKARL– 2 ex födosökte på Playan strax O om Lilla bryggan.
TURKDUVA – Ett ex kom flygande från NV över fyrområdet och slog troligen till vid Lilla bryggan 05:24, men sågs ej mer trots eftersök.
NATTSKÄRRA – Från gryningen och resten av förmiddagen rastade en hane och två honor på ön. Hanen flög i ett nät redan vid 03:30-tiden och kunde därefter ringmärkas.
BACKSVALA – Ett ex sträckte österut över Stora bryggan och vidare längs Playan 10:18.

RINGMÄRKNING
17 ex av 10 arter:
Nattskärra 1, skärpiplärka 1, gulärla 1, rödstjärt 1, rörsångare 1, törnsångare 1, trädgårdssångare 1, gransångare 3, lövsångare 6 och törnskata 1.
Totalt antal fåglar ringmärkta denna månad är 17 och i år 3088.

KONTROLLER
Tre egna kontroller av färgringmärkta skärpiplärkor var 1, 2 resp. 4 år gamla. En tubkikaravläst fiskmås i kolonin N om Fotogenboden visade sig vara märkt som unge på Nidingen för 21 år sedan. Vidare avlästes inte mindre än 7 färgringmärkta silltrutar i kolonin O om Rissastenen varav 5 egna märkta som pulli under de senaste 2-4 år. Dessutom främmande kontroller av en silltrut märkt i London och en ännu okänd dansk silltrut.

UPPDRAGSARBETE
Tömning och städning av gästtoan (0,5 tim) samt gräsklippning (1,5 tim).

ÖVRIGT
Då vi inte haft någon elström sedan 19-tiden den 30 maj, alltså i två dygn, har arbetet på fågelstationen blivit praktiskt svårhanterbart. Belysningen fungerar inte liksom datorn och våra mobiltelefoner. Maten i frysen har tinat och innehållet i kylskåpet håller på att förstöras i värmen. Vi får dessutom bära vatten från cisternen i Stefans källare. Som tur var kom Jerker med en bekant på besök, så vi kunde komma i kontakt med yttervärlden via deras mobiltelefoner.
Annars har vi det bra i det goda vädret och både Boel och undertecknad har badat i havet vid Stora bryggan.

VID DATORN
Uno Unger

 • Knölsvan Cygnus olor 1 Adult Hona Ruvande
 • Grågås Anser anser 2 ex. Stationär (De stod bl.a. på Klockfotsrevet under morgonen.)
 • Kanadagås Branta canadensis 18 ex. Rastande (De kom simmande söderifrån vid 13-tiden och stannade ett tag vid SO-udden.)
 • Kanadagås Branta canadensis 3 Adult I par Stationär
 • Gravand Tadorna tadorna Noterad Pulli/nyligen flygga ungar
 • Gräsand Anas platyrhynchos Noterad Stationär (En nykläckt kull på 9 ungar vallades av två honor (!) vid Playan under dagen, men till kvällen hade kullen reducerats till 8 ungar.)
 • Ejder Somateria mollissima Noterad Pulli/nyligen flygga ungar
 • Sjöorre Melanitta nigra 3 Honfärgad Stationär (De låg och dök utanför Klockfotsrevet.)
 • Småskrake Mergus serrator Noterad Stationär
 • Storskarv Phalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • Toppskarv Phalacrocorax aristotelis Noterad Stationär
 • Gråhäger Ardea cinerea 1 ex. Sträckande S (Den passerade över Kausan på lite höjd 06:42.)
 • Bivråk Pernis apivorus 1 ex. Sträckande SO (Den passerade lågt över fyrområdet 12:22 mobbad av några fiskmåsar.)
 • Vattenrall Rallus aquaticus Noterad Stationär
 • Strandskata Haematopus ostralegus Noterad Stationär (På Playan mellan Lilla bryggan och Playastenen matade paret Vi/Mb och Or/Or 3 små pulli. Dessutom ruvar fortfarande Sv/Or på 2 ägg SV om Stora bryggans bas. Ett tredje par (Or/Sv + Br/Br) S om lilla gula huset matade en ringmärkt unge.)
 • Större strandpipare Charadrius hiaticula Noterad Stationär
 • Tofsvipa Vanellus vanellus 4 ex. Sträckande NO (De passerade över Västudden 08:00.)
 • Skärsnäppa Calidris maritima 15 ex. Stationär (Minst 15 ex.)
 • Kärrsnäppa Calidris alpina 75 ex. Rastande (Ca 75 ex rastade under förmiddagen ute på Klockfotsrevet)
 • MyrsnäppaCalidris falcinellus 1 ex. Rastande (Den var kvar tillsammans med ca 75 kärrsnäppor ute på Klockfotsrevet under förmiddagen.)
 • Småspov Numenius phaeopus 1 ex. Förbiflygande (Den flög österut över ön tillsammans med en storspov vid 08:00-tiden.)
 • Storspov Numenius arquata 2 ex. Sträckande O (Den sträckte österver ön tillsammans med en småspov vid 08:00-tiden.)
 • Rödbena Tringa totanus Noterad Stationär
 • Roskarl Arenaria interpres 2 ex. Rastande (De födosökte på Playan strax O om Lilla bryggan.)
 • Skrattmås Chroicocephalus ridibundus 3 ex. Stationär (En 2K-fågel och 1 par.)
 • Fiskmås Larus canus Noterad Stationär
 • Silltrut Larus fuscus Noterad Stationär
 • Gråtrut Larus argentatus Noterad Stationär
 • Havstrut Larus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig mås Rissa tridactyla Noterad Bo, ägg/ungar (På Lilla bryggan stod de färgringmärkta MC6 och MCH. Vid koll av Rissastenens häckande fåglar fanns 10 bon med ungar, 7 ruvande fåglar och två fåglar som stod i var sitt bo.)
 • Silvertärna Sterna paradisaea Noterad Stationär
 • Fisktärna Sterna hirundo Noterad Stationär (Ett bo med 2 ägg hittades NO om Strandoxeln.)
 • Kentsk tärna Sterna sandvicensis Noterad Stationär
 • Tobisgrissla Cepphus grylle Noterad Stationär
 • Turkduva Streptopelia decaocto 1 ex. Rastande (Den kom flygande från NV över fyrområdet och slog troligen till vid Lilla bryggan 05:24.)
 • Nattskärra Caprimulgus europaeus 1 ex. Ringmärktes
 • Nattskärra Caprimulgus europaeus 3 ex. Rastande (Från gryningen och resten av förmiddagen rastade en hane och två honor på ön. Hanen flög i ett nät redan vid 03:30-tiden och kunde därefter ringmärkas.)
 • Tornseglare Apus apus 1 ex. Förbiflygande
 • Backsvala Riparia riparia 1 ex. Sträckande O (Den passerade över Stora bryggan och vidare längs Playan 10:18.)
 • Ladusvala Hirundo rustica 2 ex. Stationär
 • Hussvala Delichon urbicum Noterad Stationär
 • Skärpiplärka Anthus petrosus Noterad Stationär (En nyss flygg unge lät sig fångas inne på labbet.)
 • Skärpiplärka Anthus petrosus 1 ex. Ringmärktes
 • Gulärla Motacilla flava 1 ex. Ringmärktes
 • Gulärla, underarten thunbergi Motacilla flava thunbergi 1 2K Hane Rastande (Ringmärktes.)
 • Sädesärla Motacilla alba Noterad Stationär
 • Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 1 ex. Permanent revir (Den sjunger fortfarande i fyrområdet.)
 • Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 1 ex. Ringmärktes
 • Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 1 2K Hona Rastande (Ringmärktes.)
 • Koltrast Turdus merula Noterad Pulli/nyligen flygga ungar (Hanen sjunger regelbundet och åtminstone en av ungarna från första kullen sågs.)
 • Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 1 ex. Ringmärktes
 • Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 1 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • Törnsångare Sylvia communis 1 ex. Permanent revir (Den sjunger flitigt i fyrområdet.)
 • Törnsångare Sylvia communis 1 ex. Ringmärktes
 • Törnsångare Sylvia communis 1 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • Trädgårdssångare Sylvia borin 1 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • Trädgårdssångare Sylvia borin 1 ex. Ringmärktes
 • Svarthätta Sylvia atricapilla 1 ex. Rastande (Den hördes sjunga någon strof.)
 • Gransångare Phylloscopus collybita 3 ex. Ringmärktes
 • Gransångare Phylloscopus collybita 3 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • Lövsångare Phylloscopus trochilus 6 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • Lövsångare Phylloscopus trochilus 6 ex. Ringmärktes
 • Törnskata Lanius collurio 1 Hane Rastande (Ringmärktes.)
 • Törnskata Lanius collurio 1 ex. Ringmärktes
 • Kråka, underarten cornix Corvus corone cornix 1 ex. Stationär
 • Hämpling Carduelis cannabina 1 ex. Stationär

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *