fredag 3 juni

Boel Engkvists foto.
Oj oj oj, nu händer det grejer på Nidingen. En skedstork kom nyss flygande och vi bara stod och gapande. Klockan 14.00 kom den flygande västerifrån och gjorde ett par varv. Den ställde sig efter en stund på en sten på nordstranden. Klockan 14.07 tog den höjd igen och försvann i nordöstlig riktning mot Onsalalandet. Vilken höjdare! Foto: Boel Engkvist
Boel Engkvists foto.

 

 

 

 

 

Boel Engkvists foto.

 

 

 

 

 

VÄDER
Stor del av dagen helt molnfri, men mot eftermiddag/kväll uppträdde en del slöjmoln. Fortfarande varmt och högtrycksväder med 16,5-21,5° C och ganska god sikt. Tidvis tumlarväder med bleke på havet.

02:00: Medelvind O 5 m/s, byvind 7 m/s, temp. +17,5° C, 1018 hPa, vattenstånd -13 cm
08:00: Medelvind ONO 4 m/s, byvind 6 m/s, temp. +18,0° C, 1018 hPa, vattenstånd -18 cm

14:00: Medelvind VNV 6 m/s, byvind 7 m/s, temp. +21,0° C, 1017 hPa, vattenstånd -18 cm
20:00: Medelvind NV 7 m/s, byvind 8 m/s, temp. +19,3° C, 1014 hPa, vattenstånd -16 cm

Solen upp 04:25 och ned 21:57.

PERSONAL
Uno Unger, Per Arne Lindgren och Boel Engkvist.

VERKSAMHET
Fångst med 25 nät 03:45-09:45 (150 nättimmar). Per Arne trimmade besvärande vegetation i nätgatorna och runt nätstolparna (2 tim). På kvällen gjordes en första genomgång av ett 15-tal tobisgrissleholkar.
OBSERVATIONER
SKEDSTORK – En adult fågel kom flygande västerifrån 14:00 och gjorde ett par varv runt Nidingen innan den ställde sig på en sten precis utanför nordstranden N om fyrområdet. Efter ca 15 sekunder lyfte den 14:03:37 och försvann i nordostlig riktning. Ny observationsart för Nidingen.
BRUN KÄRRHÖK – En honfärgad fågel sträckte söderut över Västudd

en 06:48.
TORNFALK – Ett ex sträckte österut över ön sent på eftermiddagen.
SKÄRSNÄPPA – 12 ex stod ute på Klockfotsrevet under morgonen.
KÄRRSNÄPPA – 23 ex stod ute på Klockfotsrevet under morgonen.
ROSKARL – Ett ex sågs vid ett par tillfällen födosökande längst in i Kausan.
STARE – Den första höststräckande ungfågeln, anlände till ön 07:32.

RINGMÄRKNING
9 ex av 5 arter:
Tobisgrissla 4, gulärla 1, rödhake 1, kärrsångare 1 och trädgårdssångare 2.
Totalt antal fåglar ringmärkta denna månad är 42 och i år 3113.

KONTROLLER
Endast en egen korttidskontroll av en törnsångare som ringmärktes i förrgår.

UPPDRAGSARBETE
Boel och Uno klippte gräs i hela fyrområdet under sammanlagt 4 timmar.
ÖVRIGT
*Jerker kom på besök även idag och dessutom ytterligare två privatbåtar med 4 + 2 personer.

*Det långvariga blåsandet från land hade drivit ut två vackra trollsländor, dels den fyrfläckiga trollsländan, dels den grant glänsande hanen av blå jungfruslända.
*Dagens överraskning alla kategorier var givetvis besöket av en skedstork på Nidingen, en art som aldrig tidigare setts här. Undertecknad upptäckte den flyga österut över ön precis när jag stod i begrepp att bada vid Stora bryggan. Med hopp om att den skulle vända och visa sig även för Boel och Per Arne, rusade jag upp till fågelstationen, där båda satt och njöt av solen helt ovetande om vad som var på gång. Som tur var vände skedstorken vid Ostudden och drog ett par varv till runt ön, så alla fick njuta av denna udda fågel.

VID DATORN
Uno Unger

 • Knölsvan Cygnus olor 1 Adult I par Ruvande
 • Grågås Anser anser 1 ex. Stationär (Den stod på Klockfotsrevet 08:13.)
 • Kanadagås Branta canadensis 3 Adult I par Stationär
 • Kanadagås Branta canadensis 38 ex. Sträckande NO (20 + +11 + 7)
 • Gravand Tadorna tadorna Noterad Pulli/nyligen flygga ungar (Två honor med 8 små ungar på Playan.)
 • Gravand Tadorna tadorna 12 ex. Sträckande (De passerade Västudden i en flock, troligen mot S.)
 • Gräsand Anas platyrhynchos Noterad Stationär
 • Ejder Somateria mollissima Noterad Pulli/nyligen flygga ungar
 • Småskrake Mergus serrator Noterad Stationär
 • Storskarv Phalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • Skedstork Platalea leucorodia 1 Adult Rastande (Den kom flygande västerifrån 14:00 och gjorde ett par varv runt Nidingen innan den ställde sig på en sten precis utanför nordstranden N om fyrområdet. Efter ca 15 sekunder lyfte den 14:03:37 och försvann i nordostlig riktning.)
 • Brun kärrhök Circus aeruginosus 1 Honfärgad Sträckande S (Den passerade över Västudden 06:48.)
 • Tornfalk Falco tinnunculus 1 ex. Sträckande O (Den passerade över ön sent på eftermiddagen.)
 • Vattenrall Rallus aquaticus Noterad Stationär
 • Strandskata Haematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipare Charadrius hiaticula Noterad Stationär
 • Skärsnäppa Calidris maritima 12 ex. Stationär (De stod ute på Klockfotsrevet under morgonen.)
 • Kärrsnäppa Calidris alpina 23 ex. Rastande (De stod ute på Klockfotsrevet under morgonen.)
 • Småspov Numenius phaeopus 1 ex. Stationär (Den flög troligen upp från Västudden när en brun kärrhök passerade 06:48.)
 • Rödbena Tringa totanus Noterad Stationär
 • Roskarl Arenaria interpres 1 Hona Rastande (Den sågs vid ett par tillfällen födosökande längst in i Kausan.)
 • Skrattmås Chroicocephalus ridibundus Noterad Stationär
 • Fiskmås Larus canus Noterad Stationär
 • Silltrut Larus fuscus Noterad Stationär
 • Gråtrut Larus argentatus Noterad Stationär
 • Havstrut Larus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig mås Rissa tridactyla Noterad Stationär
 • Silvertärna Sterna paradisaea Noterad Stationär
 • Fisktärna Sterna hirundo Noterad Stationär
 • Tobisgrissla Cepphus grylle Noterad Stationär
 • Tobisgrissla Cepphus grylle 4 ex. Ringmärktes
 • Tornseglare Apus apus 1 ex. Förbiflygande
 • Ladusvala Hirundo rustica 1 ex. Stationär
 • Hussvala Delichon urbicum Noterad Stationär
 • Skärpiplärka Anthus petrosus Noterad Stationär
 • Gulärla Motacilla flava 1 2K Hona Rastande (Ringmärktes.)
 • Gulärla Motacilla flava 1 ex. Ringmärktes
 • Sädesärla Motacilla alba Noterad Stationär
 • Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 1 ex. Permanent revir
 • Rödhake Erithacus rubecula 1 2K Hane Rastande (Ringmärktes.)
 • Rödhake Erithacus rubecula 1 ex. Ringmärktes
 • Koltrast Turdus merula Noterad Pulli/nyligen flygga ungar (En av årets ungar kontrollerades.)
 • Kärrsångare Acrocephalus palustris 1 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • Kärrsångare Acrocephalus palustris 1 ex. Ringmärktes
 • Törnsångare Sylvia communis 2 ex. Stationär (En sjungande och en egen kontroll från i förrgår.)
 • Trädgårdssångare Sylvia borin 2 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • Trädgårdssångare Sylvia borin 2 ex. Ringmärktes
 • Gransångare Phylloscopus collybita 1 ex. Spel/sång
 • Kråka, underarten cornix Corvus corone cornix 1 ex. Stationär
 • Stare Sturnus vulgaris 1 1K Rastande (Den första höststräckande ungfågeln, anlände till ön 07:32.)
 • Hämpling Carduelis cannabina 1 ex. Stationär

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *