lördag 4 juni

VÄDER
Gryningen började med en molnfri himmel över Nidingen och havet runt omkring, dock låg en mindre molnbank över fastlandet i NO. Molnbanken över land försvann så småningom och byttes ut till en del ”vackertvädersmoln” senare under dagen. Ganska god sikt.
02:00: Medelvind NNV 5 m/s, byvind 5 m/s, temp. +17,6° C, 1014 hPa, vattenstånd -13 cm
08:00: Medelvind NNV 3 m/s, byvind 5 m/s, temp. +17,6° C, 1014 hPa, vattenstånd -7 cm
14:00: Medelvind NV 7 m/s, byvind 7 m/s, temp. +20,6° C, 1014 hPa, vattenstånd -17 cm
20:00: Medelvind N 4 m/s, byvind 5 m/s, temp. +20,4° C, 1014 hPa, vattenstånd -6 cm
Väderuppgifterna gäller för Nidingen medan vattenståndet gäller för Onsala.
Alla uppgifter är från SMHI, förutom lufttrycket, som är hämtat från Stefan Petterssons väderstation på ön.

Solen upp 04:24 och ned 21:58.

PERSONAL
Uno Unger, Per Arne Lindgren och Boel Engkvist fram till middagstid då Boel lämnade över till Eva Åkesson. Uno och Per Arne stannar några dagar till. Lasse Hellberg skötte personalbytet med fågelstationens båt.

VERKSAMHET
Fångst med 25 nät 03:45-09:45 (150 nättimmar). Per Arne fortsatte idag med att trimma nätgator och våra stigar mellan nätplatserna (2 tim).

OBSERVATIONER

SJÖORRE – Ca 20 ex sträckte söderut utanför Klockfotsrevet 08:44.
SMÅLOM – 4 ex passerade söderut rakt över Svacken under förmiddagen.
FISKGJUSE – Ett ex sträckte österut över fyrområdet 10:48.
TORNFALK – Ett honfärgat ex sträckte mot SV 08:53 efter en kort rast på östra gamla fyren.
SKÄRSNÄPPA – 2 ex sågs på Hamnudden och 1 ex i Kausan. Den sistnämnda var märkt med svart flagga AUC ovanför vänster tarsled.
ROSKARL – En hona sågs stående på en sten i Kausan.
NATTSKÄRRA – En hane nätfångades vid Grindoxeln vid 06-tiden.
STARE – Ev. samma ungfågel som sågs i går eftermiddag höll till vid Kruthuset tidigt under morgonen. Övernattat i holk?

RINGMÄRKNING

Uno Ungers foto.
En fantastiskt fin morgon vädermässigt! Per Arne med en precis från nät 1A befriad nattskärrehanne vid Grindoxeln – den andra fångade nattskärran denna veckan.

6 ex av 5 arter:
Rödbena 1, nattskärra 1, skärpiplärka 1, gransångare 1 och lövsångare 2.
Totalt antal fåglar ringmärkta denna månad är 48 och i år 3119.

KONTROLLER
Egna korttidskontroller av en törnsångare som ringmärktes den 1/6 och en svarthättehane som märktes den 25/5. Dessutom egna kontroller av två skärpiplärkor, den ena märkt som 1K hane 27/7 2015 och den andra som bounge 17/5 i år.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Trots lördag och varmt sommarväder besöktes ön bara av 3 privatbåtar med sammanlagt 7 personer. På kvällen hade Stefan med assistent ute ett 50-årskalasfirande gäng på 20 personer fram till solnedgången.

VID DATORN
Uno Unger

 • Knölsvan Cygnus olor 1 Adult I par Ruvande
 • Grågås Anser anser 1 ex. Stationär (Den höll till ute på Klockfotsrevet under eftermiddagen.)
 • Kanadagås Branta canadensis 6 Adult I par Stationär (Förutom öns 3 egna par, där ett av paren har 5 ungar, sågs tillfälligt ytterligare 3 par.)
 • Kanadagås Branta canadensis 52 ex. Rastande (En flock låg vid 13:30-tiden SV om Hamnudden. Efter en stund flög de till Västudden, men drog snart vidare mot NO.)
 • Kanadagås Branta canadensis 11 ex. Sträckande NO (De sträckte förbi under förmiddagen.)
 • Gravand Tadorna tadorna Noterad Pulli/nyligen flygga ungar (Under morgonen sågs de två honorna med 8 pulli vid Lilla bryggan.)
 • Gräsand Anas platyrhynchos Noterad Stationär
 • Ejder Somateria mollissima Noterad Pulli/nyligen flygga ungar (Fortsatt många kullar runt ön.)
 • Sjöorre Melanitta nigra 20 ex. Sträckande S (Ca 20 ex sträckte söderut utanför Klockfotsrevet 08:44.)
 • Sjöorre Melanitta nigra 4 ex. Stationär (De låg en bit S om Ostudden.)
 • Småskrake Mergus serrator Noterad Stationär
 • Smålom Gavia stellata 4 ex. Sträckande S (De passerade söderut rakt över Svacken under förmiddagen.)
 • Storskarv Phalacrocorax carbo 35 ex. Stationär (Ca 35 ex.)
 • Toppskarv Phalacrocorax aristotelis 1 ex. Stationär (Den stod bland storskarvar på Klockfotsrevet.)
 • Fiskgjuse Pandion haliaetus 1 ex. Sträckande NO (Den sträckte österut över fyrområdet 10:48.)
 • Tornfalk Falco tinnunculus 1 Honfärgad Sträckande O (Den sträckte mot SV 08:53 efter en kort rast på östra gamla fyren.)
 • Vattenrall Rallus aquaticus Noterad Stationär
 • Strandskata Haematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipare Charadrius hiaticula Noterad Stationär
 • Skärsnäppa Calidris maritima 3 ex. Stationär
 • Småspov Numenius phaeopus 1 ex. Stationär (Den gick bland stenarna i Kausan under eftermiddagen.)
 • Rödbena Tringa totanus Noterad Stationär (En adult, troligen hane, ringmärktes.)
 • Rödbena Tringa totanus 1 ex. Ringmärktes
 • Roskarl Arenaria interpres 1 Hona Rastande (Den sågs stående på en sten i Kausan.)
 • Skrattmås Chroicocephalus ridibundus Noterad Stationär (Ett par + en fjolåring.)
 • Fiskmås Larus canus Noterad Stationär
 • Silltrut Larus fuscus Noterad Stationär
 • Gråtrut Larus argentatus Noterad Stationär
 • Havstrut Larus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig mås Rissa tridactyla Noterad Stationär
 • Silvertärna Sterna paradisaea Noterad Stationär
 • Fisktärna Sterna hirundo Noterad Stationär
 • Tobisgrissla Cepphus grylle Noterad Stationär
 • Nattskärra Caprimulgus europaeus 1 Hane Rastande (Den ringmärktes efter fångst vid Grindoxeln.)
 • Nattskärra Caprimulgus europaeus 1 ex. Ringmärktes
 • Tornseglare Apus apus 3 ex. Förbiflygande (De jagade runt fyrarna en stund innan de drog vidare.)
 • Ladusvala Hirundo rustica 1 ex. Stationär
 • Hussvala Delichon urbicum Noterad Stationär
 • Skärpiplärka Anthus petrosus Noterad Stationär
 • Skärpiplärka Anthus petrosus 1 ex. Ringmärktes
 • Sädesärla Motacilla alba Noterad Stationär
 • Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 1 ex. Permanent revir (Den hördes sjunga emellanåt.)
 • Koltrast Turdus merula Noterad Pulli/nyligen flygga ungar
 • Törnsångare Sylvia communis 2 ex. Stationär (En sjungande och en egen kontroll från 1/6.)
 • Gransångare Phylloscopus collybita 1 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • Gransångare Phylloscopus collybita 1 ex. Ringmärktes
 • Lövsångare Phylloscopus trochilus 2 ex. Ringmärktes
 • Lövsångare Phylloscopus trochilus 2 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • Kråka, underarten cornix Corvus corone cornix 1 ex. Stationär
 • Stare Sturnus vulgaris 1 1K Rastande (Ev. samma ungfågel som sågs i går eftermiddag höll till vid Kruthuset tidigt under morgonen. Övernattat i holk?)
 • Hämpling Carduelis cannabina 1 ex. Stationär

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *