söndag 5 juni

VÄDER
Efternatten och fram till gryningen var det molnfritt över Nidingen och norrut. En molnbank närmade sig dock söderifrån och vid 05-tiden var det helmulet. Redan vid 07-tiden lättade molnen och solen lyste åter från en klarblå himmel hela dagen. God sikt.
02:00: Medelvind NO 5 m/s, byvind 7 m/s, temp. +16,7° C, 1016 hPa, vattenstånd -11 cm
08:00: Medelvind SO (117°) 4 m/s, byvind 5 m/s, temp. +16,4° C, 1018 hPa, vattenstånd +8 cm
14:00: Medelvind V 4 m/s, byvind 5 m/s, temp. +19,3° C, 1020 hPa, vattenstånd -10 cm
20:00: Medelvind NNV 4 m/s, byvind 7 m/s, temp. +19,6° C, 1019 hPa, vattenstånd -1 cm
Väderuppgifterna gäller för Nidingen medan vattenståndet gäller för Onsala.
Alla uppgifter är från SMHI, förutom lufttrycket, som är hämtat från Stefan Petterssons väderstation på ön.

Solen upp 04:23 och ned 21:59.

PERSONAL
Uno Unger, Per Arne Lindgren och Eva Åkesson.

VERKSAMHET
Fångst med 25 nät 03:45-09:45 (150 nättimmar).

OBSERVATIONER
SMÅLOM – Ett ex helt i sommardräkt sträckte norrut V om Västudden 07:07.
SKÄRSNÄPPA – Ett ex stod på Klockfotsrevet tidigt på morgonen.
KÄRRSNÄPPA – Ett ex höll till ute på Klockfotsrevet tillsammans med en skärsnäppa under morgonen.
SMÅSPOV – Ett ex stod på en sten längst ut på Västudden under kvällen.
ROSKARL – En hona sågs stående på en sten i Kausan och senare höll den till ute på Klockfotsrevet.
KUSTLABB – Två ex i ljus morf sträckte norrut tillsammans V om Nidingen 07:33.
SILLGRISSLA – Ett ex i sommardräkt flög ett varv utanför Västudden 05:40.

RINGMÄRKNING
7 ex av 6 arter:
Hussvala 1, rödstjärt 1, kärrsångare 1, rörsångare 1, törnsångare 2 och svarthätta 1.
Totalt antal fåglar ringmärkta denna månad är 55 och i år 3126.

KONTROLLER
Idag kontrollerades tre häckande skärpiplärkehonor, där samtliga utgjordes av årsungar märkta som i juli 2015.

UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning (1,5 tim) och ansning av Grindoxeln (0,5 tim).

ÖVRIGT
*Idag gästades Nidingen av 4 privatbåtar och 4 vattenskotrar med totalt 17 personer. Dessutom kom 2 gäster hit med egen båt, som övernattar tills i morgon i Nidinges Vänners rum.
*Natten till idag provades ljusfångst av nattfjärilar på fyrmästarhusets NV-vägg. Det var i blåsigaste laget, men trots det blev det ganska god utdelning. Åtminstone en ny art lockades till platsen, nämligen en svartribbad vitvingemätare (Siona lineata). Andra arter som noterades var bl.a. glimmalmätare, vit tigerspinnare, snövit gaffelsvans, purpurfärgat nattfly, tandlundfly, slånspinnare och citronmätare.

VID DATORN
Uno Unger

 • Knölsvan Cygnus olor 1 Adult I par Ruvande (Honan ruvar fortfarande vid slånbuskaget SV om Prästens grav. Hanen besökte bl.a. Kausan under dagen.)
 • Grågås Anser anser 1 ex. Stationär (Den sågs på nordstranden under morgonen.)
 • Kanadagås Branta canadensis Noterad Stationär
 • Gravand Tadorna tadorna Noterad Stationär (De två honorna som tillsammans passar en kull höll till på Playan med 7 kvarvarande ungar.)
 • Gräsand Anas platyrhynchos Noterad Stationär
 • Ejder Somateria mollissima Noterad Stationär (Fortfarande mycket ungar omkring Nidingen.)
 • Småskrake Mergus serrator Noterad Stationär
 • Storskrake Mergus merganser 1 Hane Sträckande SV (Den passerade utanför nordstranden vid 10-tiden.)
 • Smålom Gavia stellata 1 ex. Sträckande N (Den var helt i sommardräkt och sträckte norrut V om Västudden 07:07.)
 • Storskarv Phalacrocorax carbo 35 ex. Stationär
 • Toppskarv Phalacrocorax aristotelis 2 ex. Stationär (Minst vardera en 2K på Klockfotsrevet resp. Ostudden.)
 • Vattenrall Rallus aquaticus Noterad Stationär
 • Strandskata Haematopus ostralegus Noterad Bo, ägg/ungar (De två äggen som Sv/Sv och Sv/Or ruvat SO om Stora bryggans bas sedan 8/5 höll på att kläckas idag efter 28 dygn.)
 • Större strandpipare Charadrius hiaticula Noterad Stationär
 • Skärsnäppa Calidris maritima 3 ex. Stationär (Minst 3 ex kvar på ön och besökte bl.a. Klockfotsrevet och Hamnudden.)
 • Kärrsnäppa Calidris alpina 1 ex. Rastande (Den höll till ute på Klockfotsrevet tillsammans med en skärsnäppa under morgonen.)
 • Småspov Numenius phaeopus 1 ex. Stationär (Den stod ute på Västudden under kvällen.)
 • Rödbena Tringa totanus Noterad Stationär
 • Roskarl Arenaria interpres 1 Hona Rastande (Den höll till på Klockfotsrevet och i Kausan.)
 • Kustlabb, ljus fas Stercorarius parasiticus, light morph 2 Adult Sträckande N (Två ex i ljus fas sträckte norrut tillsammans V om Nidingen 07:33.)
 • Skrattmås Chroicocephalus ridibundus 3 ex. Stationär (Ett adult par och en fjolåring.)
 • Fiskmås Larus canus Noterad Stationär
 • Silltrut Larus fuscus Noterad Stationär
 • Gråtrut Larus argentatus Noterad Stationär
 • Havstrut Larus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig mås Rissa tridactyla Noterad Stationär
 • Silvertärna Sterna paradisaea Noterad Stationär
 • Fisktärna Sterna hirundo Noterad Pulli/nyligen flygga ungar (På stenmalen O om Strandoxeln sågs minst två små ungar.)
 • Kentsk tärna Sterna sandvicensis 2 ex. Stationär
 • Sillgrissla Uria aalge 1 ex. Förbiflygande
 • Tobisgrissla Cepphus grylle Noterad Stationär
 • Tornseglare Apus apus 4 ex. Förbiflygande
 • Ladusvala Hirundo rustica 1 I par Par i lämplig häckbiotop (De utförde något i flykten som liknade en parningsceremoni.)
 • Hussvala Delichon urbicum Noterad Stationär (En hona med ruvfläck ringmärktes.)
 • Hussvala Delichon urbicum 1 ex. Ringmärktes
 • Skärpiplärka Anthus petrosus Noterad Stationär
 • Sädesärla Motacilla alba Noterad Stationär
 • Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 1 ex. Permanent revir (Den hördes sjunga några gånger under morgonen.)
 • Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 1 ex. Ringmärktes
 • Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2 ex. Rastande (En 2K hane och en hona, varav den förstnämnda ringmärktes.)
 • Koltrast Turdus merula Noterad Stationär (Sång hördes vid ett par tillfällen.)
 • Kärrsångare Acrocephalus palustris 1 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • Kärrsångare Acrocephalus palustris 1 ex. Ringmärktes
 • Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 1 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 1 ex. Ringmärktes
 • Törnsångare Sylvia communis 3 ex. Stationär (Minst 3 ex varav en ringmärktes. Vid ett tillfälle hördes samtidigt två olika ex sjungande.)
 • Törnsångare Sylvia communis 2 ex. Ringmärktes
 • Svarthätta Sylvia atricapilla 1 ex. Ringmärktes
 • Svarthätta Sylvia atricapilla 1 2K Hona Rastande (Ringmärktes.)
 • Gransångare Phylloscopus collybita 1 ex. Stationär (Den hördes sjunga i 6:ans slånbuskage.)
 • Kråka, underarten cornix Corvus corone cornix 1 I par Stationär (Först sågs ett ensamt ex ett par gånger, men till sist sågs även vad som uppfattades som ett par.)
 • Stare Sturnus vulgaris 5 ex. Rastande (Minst 5 ex varav åtminstone en adult och 3 årsungar rastade under förmiddagen.)
 • Grönfink Carduelis chloris 1 ex. Rastande (Den satt en kort stund i Grindoxeln i gryningen.)
 • Hämpling Carduelis cannabina 1 ex. Stationär
 • Gråsiska Carduelis flammea 1 ex. Förbiflygande

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *