tisdag 21 juni

VÄDER
Mulet och regn hela natten och tidvis fram till 08:30, därefter uppklarnande västerifrån. Först knappt sikt in till Onsalalandet, men efter regnet efterhand god sikt. Efter uppklarnandet växlande molnighet och från tidig eftermiddag flödande solsken resten av dagen.
02:00: Medelvind S 11 m/s, byvind 15 m/s, temp. +15,3° C, lufttryck 1011 hPa, vattenstånd +1 cm.
08:00: Medelvind NV (311°) 3 m/s, byvind 7 m/s, temp. +14,9° C, lufttryck 1011 hPa, vattenstånd +25 cm.
14:00: Medelvind SV 5 m/s, byvind 6 m/s, temp. +17,4° C, lufttryck 1015 hPa, vattenstånd +21 cm.
20:00: Medelvind VSV 3 m/s, byvind 7 m/s, temp. +17,9° C, lufttryck 1018 hPa, vattenstånd +21 cm.
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsala.
Alla uppgifter är från SMHI, förutom lufttrycket, som är taget från Stefan Petterssons väderstation på ön.

Solen upp 04:18 och ned 22:10.

PERSONAL
Anette Unger och Uno Unger.

VERKSAMHET
Nätfångst med 25 nät från 07:45-14:45 (175 nättimmar). Ringmärkning av toisgrissleungar.

OBSERVATIONER
TOPPSKARV – Två 2K-fåglar stod på var sin sten vid Ostudden resp. Klockfotsrevet.
VATTENRALL – En redan ringmärkt fågel sågs springa in i stora slånbusken vid nät 6E. Dessutom hördes grymtande från ett par ex i 5:ans slånbuskage.
TOFSVIPA – En årsunge kvar i Kausan för fjärde dagen i rad.
BRUSHANE – En adult hane med halskrage sågs flygande västerut över nordstranden under morgonen.
KÄRRSNÄPPA– 4 adulta fåglar i sommardräkt av rasen alpina rastade i Kausan.
SMÅSPOV – Ett ex hördes över Kausan vid 12-tiden.
GLUTTNÄPPA – Ett ex rastade i Kausan under förmiddagen.
I övrigt se Artportalen.

RINGMÄRKNING
55 ex av 5 arter:
Strandskata 1
Fiskmås 4 pull
Tobisgrissla 34 pull
Trädgårdssångare 1
Stare 15
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 445 och i år 3515.

KONTROLLER
En gravand, som hittades i förruttnelse på Västudden, hade ringmärkts av undertecknad på Nidingen som pullus 7/7 2007.
På samma ställe hittades även en ejderhona relativt nyligen död, och hon hade ringmärkts som häckande på Nidingen 30/4 2000.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Trots en fin eftermiddag med mycket solsken och svaga vindar hade vi endast ett kort besök av en man i en liten ribb-båt.
Idag fick vi uppleva årets längsta dag – sommarsolståndet – så nu går vi oundvikligen mot mörkare tider.

VID DATORN
Uno Unger

 • Kanadagås Branta canadensis Noterad Stationär
 • Gravand Tadorna tadorna Noterad Stationär
 • Gräsand Anas platyrhynchos Noterad Stationär
 • Ejder Somateria mollissima Noterad Stationär
 • Småskrake Mergus serrator Noterad Stationär
 • Storskarv Phalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • Toppskarv Phalacrocorax aristotelis 2 2K Stationär (Två 2K-fåglar stod på var sin sten vid Ostudden resp. Klockfotsrevet.)
 • Vattenrall Rallus aquaticus Noterad Stationär (En ringmärkt adult fågel sågs springa in i stora slånbusken vid nät 6E. Dessutom hördes grymtande från ett par ex i 5:ans slånbuskage.)
 • Strandskata Haematopus ostralegus 1 ex. Ringmärktes
 • Strandskata Haematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipare Charadrius hiaticula Noterad Stationär
 • Tofsvipa Vanellus vanellus 1 1K Rastande (En årsunge kvar i Kausan för fjärde dagen i rad.)
 • Kärrsnäppa Calidris alpina 4 Adult Rastande (4 adulta fåglar i sommardräkt av rasen alpina rastade i Kausan.)
 • Brushane Calidris pugnax 1 Adult Hane Förbiflygande (Den sågs flygande västerut över nordstranden under morgonen.)
 • Småspov Numenius phaeopus 1 ex. Stationär (Den hördes över Kausan vid 12-tiden.)
 • Gluttsnäppa Tringa nebularia 1 ex. Rastande (Den rastade i Kausan under förmiddagen.)
 • Rödbena Tringa totanus Noterad Stationär
 • Skrattmås Chroicocephalus ridibundus 4 ex. Stationär (En ad i Kausan samt 2 ad + 1 2K förbiflygande.)
 • Fiskmås Larus canus Noterad Stationär
 • Fiskmås Larus canus 4 ex. Ringmärktes
 • Silltrut Larus fuscus Noterad Stationär
 • Gråtrut Larus argentatus Noterad Stationär
 • Havstrut Larus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig mås Rissa tridactyla Noterad Stationär
 • Silvertärna Sterna paradisaea Noterad Föda åt ungar
 • Fisktärna Sterna hirundo Noterad Stationär
 • Kentsk tärna Sterna sandvicensis 5 ex. Förbiflygande (De flög över Västudden vid solnedgången.)
 • Tobisgrissla Cepphus grylle 34 ex. Ringmärktes
 • Tobisgrissla Cepphus grylle Noterad Stationär (Idag började vi märkning av boungar i naturliga bon på Västudden och 34 ungar i 20 bon ringmärktes.)
 • Hussvala Delichon urbicum Noterad Stationär
 • Skärpiplärka Anthus petrosus Noterad Stationär
 • Sädesärla Motacilla alba Noterad Stationär
 • Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 1 ex. Spel/sång (Idag sjöng den från 6:ans slånbuskage.)
 • Koltrast Turdus merula Noterad Stationär
 • Trädgårdssångare Sylvia borin 1 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • Trädgårdssångare Sylvia borin 1 ex. Ringmärktes
 • Gråkråka Corvus corone cornix 1 ex. Födosökande (Den flög in mot fastlandet med ett byte i näbben vid 17-tiden.)
 • Stare Sturnus vulgaris 50 ex. Rastande (Minst 50 ex varav 15 årsungar ringmärktes.)
 • Stare Sturnus vulgaris 15 ex. Ringmärktes
 • Hämpling Carduelis cannabina 2 ex. Stationär

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *