måndag 20 juni

VÄDER
Mulet större delen av dagen men solen tittade fram lite grand under förmiddagen. Vid 16-tiden började det regna vilket fortsatte resten av dagen och kvällen. Endast måttligt god sikt.
02:00: Medelvind VSV 6 m/s, byvind 10 m/s, temp. +13,0° C, lufttryck 1019 hPa, vattenstånd -12 cm.
08:00: Medelvind SSV 8 m/s, byvind 10 m/s, temp. +13,6° C, lufttryck 1018 hPa, vattenstånd -7 cm.
14:00: Medelvind SSO 13 m/s, byvind 15 m/s, temp. +15,8° C, lufttryck 1016 hPa, vattenstånd -15 cm.
20:00: Medelvind S 10 m/s, byvind 14 m/s, temp. +16,0° C, lufttryck 1013 hPa, vattenstånd -6 cm.
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsala.
Alla uppgifter är från SMHI, förutom lufttrycket, som är taget från Stefan Petterssons väderstation på ön.

Solen upp 04:18 och ned 22:10.

PERSONAL
Anette Unger och Uno Unger.

VERKSAMHET
Nätfångst med 25 nät från 04:30–11:30 (175 nättimmar).

OBSERVATIONER
KNÖLSVAN – Ett par med två fjolårsungar simmade österut längs nordstranden 13:30.
TOPPSKARV – Två 2K-fåglar stod på en sten vid Ostudden 07:15.
VATTENRALL – En unge hördes födotiggande i 5:ans slånbuskage under eftermiddagen. I övrigt har rallarna varit väldigt tystlåtna de senaste dagarna.
TOFSVIPA – En årsunge sågs i Kausan för tredje dagen i rad.
SMÅSPOV – Ett ex höll till på Hamnudden liksom igår.
GLUTTNÄPPA – En hördes vid 08-tiden och senare vid 11:30-tiden sågs troligen samma fågel flygande österut längs nordstranden.
I övrigt se Artportalen.

RINGMÄRKNING
7 ex av 4 arter:
Fiskmås 1
Skärpiplärka 4
Rörsångare 1
Stare 1
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 390 och i år 3460.

KONTROLLER
Förutom egna korttidskontroller av 3 unga sädesärlor kontrollerades 2 skärpiplärkehonor som vi tidigare märkt här på ön som nyligen flygga årsungar 2011 resp. 2015.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Trots ganska blåsigt hade Nidingen besök av en konferensgrupp på 15 personer från Gottskärs Kurs & Konferens som enbart intog lunch. Lisa skötte transporten med Stefans ribb-båt och medföljde gjorde även företagets kock.

VID DATORN
Uno Unger

 

 • Knölsvan Cygnus olor 4 ex. Stationär (Ett par med två fjolårsungar simmade österut längs nordstranden 13:30.)
 • Kanadagås Branta canadensis Noterad Stationär (Bl.a. sågs kullen med 5 stora ungar i Kausan.)
 • Gravand Tadorna tadorna Noterad Stationär
 • Gräsand Anas platyrhynchos 7 ex. Stationär (5 hanar + 2 honor, samtliga låg i Kausan under morgonen.)
 • Ejder Somateria mollissima Noterad Stationär
 • Småskrake Mergus serrator Noterad Stationär
 • Storskarv Phalacrocorax carbo 25 ex. Stationär (Ca 25 ex.)
 • Toppskarv Phalacrocorax aristotelis 2 2K Stationär (De stod på en sten vid Ostudden 07:15.)
 • Vattenrall Rallus aquaticus 1 Pulli Lockläte, övriga läten (En födotiggande unge hördes i 5:ans slånbuskage, nära den plats där äggskalsrester hittades den 18/6.)
 • Strandskata Haematopus ostralegus Noterad Bo, ägg/ungar (Ett bo med 2 ägg hittades vid tobisholk M53 NO om SMHI:s väderstation.)
 • Större strandpipare Charadrius hiaticula Noterad Stationär
 • Tofsvipa Vanellus vanellus 1 1K Rastande (Den höll till innerst i Kausan under dagen.)
 • Kärrsnäppa Calidris alpina 3 Adult Rastande (Tre adulta fåglar av rasen alpina rastade i Kausan under dagen.)
 • Småspov Numenius phaeopus 1 ex. Stationär (Den födosökte ute på Hamnudden vid 05-tiden.)
 • Gluttsnäppa Tringa nebularia 1 ex. Rastande (En hördes vid 08-tiden och senare vid 11:30-tiden sågs troligen samma fågel flygande österut längs nordstranden.)
 • Rödbena Tringa totanus Noterad Stationär
 • Fiskmås Larus canus Noterad Stationär (En 4K+ fångades i nät 6E och ringmärktes.)
 • Silltrut Larus fuscus Noterad Stationär
 • Gråtrut Larus argentatus Noterad Stationär
 • Havstrut Larus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig mås Rissa tridactyla Noterad Stationär
 • Silvertärna Sterna paradisaea Noterad Föda åt ungar (Ett par häckar på stenmalen N om SMHI:s väderstation och föräldrarna sågs komma med fisk till platsen. Ett oräknat antal par häckar dessutom mellan Västudden och Strandoxeln.)
 • Fisktärna Sterna hirundo Noterad Stationär
 • Tobisgrissla Cepphus grylle Noterad Stationär
 • Hussvala Delichon urbicum Noterad Äggskal (Idag sågs de första kläckta äggskalen på marken under bona på fågelstationens nordöstra gavel.)
 • Skärpiplärka Anthus petrosus Noterad Stationär (4 nyss flygga årsungar ringmärktes. Dessutom en egen kontroll av en hona märkt här på Nidingen som nyss flygg unge 12/7 2011 och nu alltså 5 år gammal.)
 • Sädesärla Motacilla alba Noterad Stationär (Tre egna kontroller av redan ringmärkta årssungar.)
 • Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 1 ex. Spel/sång (Den sjöng ganska flitigt i 5:ans slånbuskage.)
 • Koltrast Turdus merula Noterad Stationär
 • Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 1 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • Sylvia communis 1 ex. Spel/sång (En sångstrof hördes i 5:ans slånbuskage.)
 • Gråkråka Corvus corone cornix 1 ex. Födosökande
 • Stare Sturnus vulgaris 15 ex. Rastande (Ca 15 ex varav en årsunge ringmärktes.)
 • Hämpling Carduelis cannabina 4 ex. Stationär (En flock på 4 ex på västra delen av ön.)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *