söndag 19 juni

Uno Ungers foto.
Igår kväll märkte vi de sista tretåiga måsungarna på de gamla fyrarna för i år. Visserligen ruvar fortfarande två måsar på ägg, men jag misstänker starkt att dessa är rötägg. Nu återstår ett besök på sjömärket på Rissastenen för kontroll om de 8 ägg som inte hade kläckts vid vårt förra besök där 6 juni har kläckts. Hittills i år har vi märkt 64 ungar, vilket är ett mycket gott resultat.

VÄDER
Mulet större delen av dagen med måttligt god sikt.
02:00: Medelvind SV 9 m/s, byvind 12 m/s, temp. +13,6° C, lufttryck 1011 hPa, vattenstånd +2 cm.
08:00: Medelvind SSV 10 m/s, byvind 13 m/s, temp. +13,3° C, lufttryck 1013 hPa, vattenstånd +20 cm.
14:00: Medelvind SV 10 m/s, byvind 14 m/s, temp. +14,9° C, lufttryck 1015 hPa, vattenstånd +16 cm.
20:00: Medelvind SV 8 m/s, byvind 11 m/s, temp. +14,7° C, lufttryck 1017 hPa, vattenstånd +12 cm.
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsala.
Alla uppgifter är från SMHI, förutom lufttrycket, som är taget från Stefan Petterssons väderstation på ön.

Solen upp 04:18 och ned 22:10.

PERSONAL
Anette Unger och Uno Unger.

VERKSAMHET
Nätfångst med 17 nät från 03:45–05:30 och 25 nät 05:30-12:00 (192 nättimmar).

OBSERVATIONER
TOPPSKARV – Två 2K-fåglar födosökte vid Ostudden under förmiddagen.
TOFSVIPA – En årsunge sågs i Kausan under kvällen, troligen samma ex som höll till där igår.
BRUSHANE – Två adulta hanar med svarta kragar var kvar i Kausan sedan igår.
SMÅSPOV – Ett ex höll till på Hamnudden och i Kausan under dagen.
GLUTTNÄPPA – En ex rastade en kort stund på SO-udden 11:10.
I övrigt se Artportalen.

RINGMÄRKNING
10 ex av 3 arter:
Kanadagås 1
Stare 8
Hämpling 1
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 383 och i år 3453.

Idag blev det bara 10 fåglar ringmärkta. Blåsten på SV 10-14 m/s gör att småfåglarna inte fastnar så lätt i näten. Så här års är det mest unga starar som fångas eftersom de redan har påbörjat sitt höststräck. Vi fick ringmärkt 8 starar idag.

I övrigt lyckades jag springa ikapp den enda kanadagåskullen på 5 ungar och kunde fånga den hittills omärkta ungen. 4 av ungarna hade vi redan ringmärkt för tre veckor sedan.

Den tionde märkta fågeln idag finns på bild i detta inlägg. Min vana trogen så efterfrågar jag art, kön och ålder.

Uno Ungers foto.
Idag blev det bara 10 fåglar ringmärkta. Blåsten på SV 10-14 m/s gör att småfåglarna inte fastnar så lätt i näten. Så här års är det mest unga starar som fångas eftersom de redan har påbörjat sitt höststräck. Vi fick ringmärkt 8 starar idag. I övrigt lyckades jag springa ikapp den enda kanadagåskullen på 5 ungar och kunde fånga den hittills omärkta ungen. 4 av ungarna hade vi redan ringmärkt för tre veckor sedan. Den tionde märkta fågeln idag finns på bild i detta inlägg.
Uno Ungers foto.

KONTROLLER
Idag avlästes 6 fiskmåsars metallringar med tubkikare i kolonin N om Fotogenboden, varav två ej sågs igår eller i förrgår. Dessutom avlästes 2 ex i Kausan. Alltså har totalt 13 ringmärkta fiskmåsar identifierats under de tre senaste dagarna. Dagens 4 nyregistrerade hade en ålder på 2, 6, 8 resp. 12 år.
Under morgonens nätfångst kontrollerades en törnsångare, som undertecknad ringmärkte som en 2K-fågel utan ruvfläck den 1 juni i år. Nu visade det sig att det var en hona med aktiv ruvfläck. Tydligen har den sjungande hanen på ön lyckats locka till sig en hona som nu har bo med ägg.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
På grund av det som Anette kallar skruttväder så prioriterade hon tillverkning av några muggmattor till det nya rumsbordet.

VID DATORN
Uno Unger

 • Grågås Anser anser 4 ex. Stationär (De simmade ute på öppet vatten S om Ostudden.)
 • Kanadagås Branta canadensis 37 ex. Stationär (37 ex inkl. kullen med 5 ungar höll till på västra delen av ön. Den omärkta ungen i kullen infångades på utsidan av trädgårdsfållan och ringmärktes.)
 • Kanadagås Branta canadensis 1 Pulli Ringmärktes
 • Gravand Tadorna tadorna Noterad Stationär
 • Gräsand Anas platyrhynchos 6 ex. Stationär (4 hanar i begynnande eklipsdräkt låg utanför Lilla bryggan under morgonen. Dessutom två honor varav den ena var den ringmärkta honan, som igår och i förrgår sågs med 7 små ungar. Idag låg hon ensam i Kausan till synes utan ungar. Trutföda?)
 • Ejder Somateria mollissima Noterad Pulli/nyligen flygga ungar (Gott om halvstora ungar.)
 • Småskrake Mergus serrator Noterad Stationär
 • Storskarv Phalacrocorax carbo 25 ex. Stationär (Minst 25 ex.)
 • Toppskarv Phalacrocorax aristotelis 2 2K Stationär (De födosökte vid Ostudden under förmiddagen tillsammans med ca 15 storskarvar.)
 • Strandskata Haematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipare Charadrius hiaticula Noterad Stationär
 • Tofsvipa Vanellus vanellus 1 1K Rastande (Troligen samma ex som sågs i Kausan igår var kvar även idag.)
 • Brushane Calidris pugnax 2 Adult Hane Rastande (De två svartkragade hanarna var kvar i Kausan även idag.)
 • Småspov Numenius phaeopus 1 ex. Rastande (Den stod på Hamnudden vid 06-tiden.)
 • Gluttsnäppa Tringa nebularia 1 ex. Rastande (Den sågs kortvarigt vid SO-udden 11:10.)
 • Rödbena Tringa totanus Noterad Stationär
 • Fiskmås Larus canus Noterad Stationär (Idag avlästes 6 fiskmåsars metallringar med tubkikare i kolonin N om Fotogenboden varav två ej sedda igår eller i förrgår. Dessutom avlästes 2 ex i Kausan. Alltså har totalt 13 märkta fiskmåsar identifierats under de tre senaste dagarna. Dagens 4 nyregistrerade hade en ålder på 2, 6, 8 resp. 12 år.)
 • Silltrut Larus fuscus Noterad Stationär
 • Gråtrut Larus argentatus Noterad Stationär
 • Havstrut Larus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig mås Rissa tridactyla Noterad Bo, ägg/ungar (En tubkikarinspektion av bona på Rissastenens sjömärke gav som resultat att troligen inga ungar försvunnit sedan ringmärkningen 6/6. I 5 bon med ägg den 6/6 hade kläckning ägt rum i minst ett bo och i övriga 4 bon sågs ännu liggande adulta fåglar. Totalt på ön har vi fortfarande 40 aktiva bon med ägg eller ungar.)
 • Silvertärna Sterna paradisaea Noterad Stationär
 • Fisktärna Sterna hirundo Noterad Stationär
 • Kentsk tärna Sterna sandvicensis 1 ex. Förbiflygande
 • Tobisgrissla Cepphus grylle Noterad Stationär
 • Hussvala Delichon urbicum Noterad Stationär
 • Skärpiplärka Anthus petrosus Noterad Stationär
 • Sädesärla Motacilla alba Noterad Stationär
 • Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 1 ex. Spel/sång
 • Koltrast Turdus merula Noterad Stationär (Hanen sjunger till och från under dagen.)
 • Törnsångare Sylvia communis 1 2K Hona Ruvfläckar (En egen kontroll av en fågel som ringmärktes den 1/6, då utan ruvfläck men idag med en aktiv ruvfläck. Tydligen en häckande hona. Hanen hördes inte sjunga idag.)
 • Gråkråka Corvus corone cornix 1 ex. Födosökande (Den höll till på Ostudden under eftermiddagen.)
 • Stare Sturnus vulgaris 8 ex. Ringmärktes
 • Stare Sturnus vulgaris 25 ex. Rastande (Minst 25 ex varav 8 årsungar ringmärtes.)
 • Hämpling Carduelis cannabina 2 ex. Stationär (Minst 2 ex varav en 2K hane ringmärktes.)
 • Hämpling Carduelis cannabina 1 ex. Ringmärktes

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *