lördag 18 juni

VÄDER
Mulet större delen av dagen, dock bröt solen tidvis genom molntäcket mitt på dagen. Från 15:30 och en knapp timma framåt kom en del duggregn, men resten av dagen var fri från nederbörd. Relativt dålig sikt under dagen och tidvis såg man knappt in till närmaste fastland.
02:00: Medelvind V 9 m/s, byvind 12 m/s, temp. +15,7° C, lufttryck 1002 hPa, vattenstånd +1 cm.
08:00: Medelvind V (266°) 10 m/s, byvind 13 m/s, temp. +15,4° C, lufttryck 1003 hPa, vattenstånd +9 cm.
14:00: Medelvind SV 8 m/s, byvind 13 m/s, temp. +17,5° C, lufttryck 1006 hPa, vattenstånd -7 cm.
20:00: Medelvind SV 8 m/s, byvind 13 m/s, temp. +15,8° C, lufttryck 1009 hPa, vattenstånd +2 cm
.
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsala.
Alla uppgifter är från SMHI, förutom lufttrycket, som är taget från Stefan Petterssons väderstation på ön.

Solen upp 04:18 och ned 22:10.

PERSONAL
Anette Unger och Uno Unger.

VERKSAMHET
Nätfångst med 17 nät från 09:45–18:45 (153 nättimmar). Ingen nätfångst under den blåsiga morgonen, dock sattes näten upp senare under dagen trots fortsatt friska vindar.

OBSERVATIONER
TOPPSKARV – En 2K-fågel stod på Klockfotsrevet tillsammans med ca 15 storskarvar vid 17-tiden.
TOFSVIPA – Ett ex rastade i Kausan vid 17-tiden.
KÄRRSNÄPPA – Två adulta fåglar av rasen alpina rastade i Kausan från morgon till kväll.
BRUSHANE – Två adulta hanar med svarta kragar rastade längst in i Kausan vid 17-tiden.

RINGMÄRKNING

13 ex av 4 arter:
Tretåig mås 10
Stenskvätta 1
Törnsångare 1
Stare 1
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 373 och i år 3443.

KONTROLLER
Idag avlästes 6 fiskmåsars metallringar med tubkikare i kolonin N om Fotogenboden varav endast två var gemensamma med gårdagens 5 avläsningar. Alltså har totalt 9 fiskmåsar avlästs under två dagar. Dagens 4 nyregistrerade hade en ålder på minst 5, 6, 7 resp. minst 12 år.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Anette har ogräsrensat och kupat de två nordligaste potatislanden i trädgårdsfållan.

VID DATORN
Uno Unger

 

 • Grågås Anser anser 4 ex. Stationär (De höll till vid SO-udden.)
 • Kanadagås Branta canadensis 31 ex. Stationär (Inklusive kullen med 5 årsungar, samtliga på Västudden.)
 • Gravand Tadorna tadorna Noterad Stationär
 • Gräsand Anas platyrhynchos 1 Adult Hona Pulli/nyligen flygga ungar (Idag hade den häckande honan flyttat sin kull med 7 ungar till Kausan. Honan är ringmärkt.)
 • Ejder Somateria mollissima Noterad Stationär
 • Småskrake Mergus serrator Noterad Stationär
 • Storskarv Phalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • Toppskarv Phalacrocorax aristotelis 1 2K Stationär (Den stod på Klockfotsrevet tillsammans med ca 15 storskarvar vid 17-tiden.)
 • Gråhäger Ardea cinerea 1 ex. Sträckande O (Den passerade österut över Kausan 10:11.)
 • Vattenrall Rallus aquaticus Noterad Äggskal (I nätgata 5A hittades rester av ett kläckt ägg.)
 • Strandskata Haematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipare Charadrius hiaticula Noterad Stationär
 • Tofsvipa Vanellus vanellus 1 ex. Rastande (Den rastade i Kausan vid 17-tiden.)
 • Kärrsnäppa Calidris alpina 2 Adult Rastande (Två adulta fåglar av rasen alpina rastade i Kausan från morgon till kväll.)
 • Brushane Calidris pugnax 2 ex. Rastande (Två adulta hanar med svarta kragar rastade längst in i Kausan vid 17-tiden.)
 • Rödbena Tringa totanus 25 Adult Stationär (Minst 25 ex totalt på ön. Vid ett tillfälle flög 19 (!) ex samtidigt varnade omkring i området mellan Strandoxeln och Västra rännan.)
 • Skrattmås Chroicocephalus ridibundus 1 Adult I par Stationär
 • Fiskmås Larus canus Noterad Stationär (Idag avlästes 6 fiskmåsars metallringar med tubkikare i kolonin N om Fotogenboden varav endast två var gemensamma med gårdagens 5 avläsningar. Alltså har totalt 9 fiskmåsar avlästs under två dagar. Dagens 4 nyregistrerade hade en ålder på minst 5, 6, 7 resp. minst 12 år.)
 • Silltrut Larus fuscus Noterad Stationär
 • Gråtrut Larus argentatus Noterad Stationär
 • Havstrut Larus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig mås Rissa tridactyla Noterad Bo, ägg/ungar (En inventering av bona på gamla fyrarna gav 22 bon varav 2 ännu hade 2 ägg vardera. Resterande 20 bon hyste sammanlagt 38 ungar (ännu inga flygga). 10 ungar ringmärktes och och försågs även med individuellt märkta färgringar.)
 • Silvertärna Sterna paradisaea Noterad Stationär
 • Fisktärna Sterna hirundo Noterad Stationär
 • Kentsk tärna Sterna sandvicensis 2 ex. Förbiflygande
 • Tobisgrissla Cepphus grylle Noterad Stationär
 • Hussvala Delichon urbicum Noterad Stationär
 • Skärpiplärka Anthus petrosus Noterad Stationär
 • Sädesärla Motacilla alba Noterad Stationär
 • Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 1 ex. Spel/sång (Den satt i stora slånbuskaget vid nätplats 6.)
 • Stenskvätta Oenanthe oenanthe 1 ex. Ringmärktes
 • Stenskvätta Oenanthe oenanthe 1 2K Hane Rastande (Ringmärktes.)
 • Koltrast Turdus merula 4 ex. Stationär (Minst 4 ex sågs under dagen. En hane sjöng, en hona och en 1K kontrollerades och dessutom sågs minst ytterligare en årsunge.)
 • Törnsångare Sylvia communis 1 ex. Ringmärktes
 • Törnsångare Sylvia communis 1 2K Rastande (Ringmärktes.)
 • Törnsångare Sylvia communis 1 ex. Spel/sång
 • Stare Sturnus vulgaris 1 ex. Ringmärktes
 • Stare Sturnus vulgaris 45 ex. Rastande (Ca 45 ex varav en 1K hane ringmärktes.)
 • Hämpling Carduelis cannabina 2 ex. Stationär (De flög tillsammans över fyrområdet)

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *