fredag 17 juni

DSC_1754
Veckan avslutades med flaggan i topp 🙂
Väntar bara på ny flaggstång

 

 

 

Varm fuktig morgon med ljumma vindar. Under dagen växlande molnighet och ganska god sikt.
02:00: Medelvind SV 2 m/s, byvind 2 m/s, temp. +15,3° C, lufttryck 1003 hPa, vattenstånd -10 cm.
08:00: Medelvind S 2 m/s, byvind 3 m/s, temp. +16,5° C, lufttryck 1002 hPa, vattenstånd -2 cm.
14:00: Medelvind V 4 m/s, byvind 5 m/s, temp. +17,5° C, lufttryck 1002 hPa, vattenstånd -10 cm.
20:00: Medelvind NV 11 m/s, byvind 13 m/s, temp. +16,9° C, lufttryck 1001 hPa, vattenstånd +3 cm.
Väderuppgifterna gäller för Nidingen medan vattenståndet gäller för Onsala.
Alla uppgifter är från SMHI, förutom lufttrycket, som är taget från Stefan Petterssons väderstation på ön.

Solen upp 04:18 och ned 22:09.

PERSONAL
Anders Melin och Lasse Hellberg avlöstes av Anette och Uno Unger vid 16-tiden. Lasse skötte personaltransporten med fågelstationens båt, som under veckan legat ute vid bryggan på Nidingen.

VERKSAMHET
Nätfångst med 25 nät från 03:30–10:30, 21 nät 10:30-11:30 och 6 nät från 11:30-13:30 (208 nättimmar).

OBSERVATIONER
FÄLTSÅNGARE – Ett ex fångades vid 06-tiden i nät 6D, vilket utgjorde stationens andra någonsin. Den första ringmärktes 8/6 2013.
Visserligen var fångsten av rödhake och taltrast så här års något överraskande, men den verkliga överraskningen idag var naturligtvis fältsångaren – årets raritet framför alla andra så här långt.

RINGMÄRKNING
28 ex av 7 arter:
skärpiplärka 1
rödhake 1
taltrast 1
FÄLTSÅNGARE 1
rörsångare 2
härmsångare 1
stare 21
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 360 och i år 3430.

KONTROLLER
Fem fiskmåsars metallringar avlästes med tubkikare i kolonin N om Fotogenboden. Samtliga var tidigare ringmärkta på Nidingen. Fyra av dem märktes som pulli för 21, 20, 9 resp. 6 år sedan, medan den femte märktes som 3K+ i maj 2001, alltså nu minst 17 år gammal.

UPPDRAGSARBETE
Tömning och städning av gästtoan (0,5 tim).

ÖVRIGT

 • Tömning och städning av gästtoan samt vår egen toalett. Städat huset och labbet,  våttorkat golven och resten av våra obligatoriska sysslor.
 • Lasse körde in och hämtade Uno och Anette varefter Anders och Lasse avslutar veckan med flaggan i topp…
 • Magnus Salmi och Erik Rask anlände med vattenskoter 13:30 och letade förgäves efter fältsångaren i ett par timmar. De bjöd dock hela fågelstationens personal på kaffebröd.

VID DATORN
Anders Melin och Uno Unger

picasion.com_fbebeaa8eac40463ea92f2bd788fa4f8
Hemresa… 🙂
 • Knölsvan Cygnus olor Noterad Stationär
 • Grågås Anser anser 6 ex. Stationär (Sent på eftermiddagen sågs 4 ex simmande mellan SO-udden och Ostudden och samtidigt betade 2 ex S om Prästens grav.)
 • Kanadagås Branta canadensis 33 ex. Stationär (Paret med 5 stora ungar höll till N om Kruthusett. I övrigt sågs minst 26 adulta fåglar på ön)
 • Gravand Tadorna tadorna Noterad Stationär
 • Gräsand Anas platyrhynchos 5 Adult Pulli/nyligen flygga ungar (Förutom 4 hanar på Playan sågs en ringmärkt hona med 7 små dunungar vid Lilla bryggan under eftermiddagen.)
 • Ejder Somateria mollissima Noterad Pulli/nyligen flygga ungar (Fortsatt gott om ungar runt ön.)
 • Småskrake Mergus serrator Noterad Stationär
 • Storskarv Phalacrocorax carbo Noterad Stationär (Ca 40 ex.)
 • Toppskarv Phalacrocorax aristotelis 1 2K Stationär
 • Vattenrall Rallus aquaticus Noterad Pulli/nyligen flygga ungar (En unge och en ad sågs bakom Fotogenboden.)
 • Strandskata Haematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipare Charadrius hiaticula Noterad Stationär
 • Rödbena Tringa totanus Noterad Stationär
 • Skrattmås Chroicocephalus ridibundus 1 Adult I par Stationär (De flög över fyrområdet under eftermiddagen.)
 • Fiskmås Larus canus Noterad Stationär (Fem ringmärkta adulta fåglar avlästes i kolonin N om Fotogenboden.)
 • Silltrut Larus fuscus Noterad Stationär (En med blå plastring V.R1C avlästes i kolonin N om Fotogenboden.)
 • Gråtrut Larus argentatus Noterad Stationär
 • Havstrut Larus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig mås Rissa tridactyla Noterad Stationär
 • Silvertärna Sterna paradisaea Noterad Upprörd, varnande
 • Fisktärna Sterna hirundo Noterad Upprörd, varnande
 • Tobisgrissla Cepphus grylle Noterad Stationär
 • Hussvala Delichon urbicum Noterad Stationär
 • Skärpiplärka Anthus petrosus Noterad Stationär (En ej helt utväxt årsunge ringmärktes.)
 • Skärpiplärka Anthus petrosus 1 ex. Ringmärktes
 • Sädesärla Motacilla alba Noterad Stationär
 • Rödhake Erithacus rubecula 1 ex. Ringmärktes
 • Rödhake Erithacus rubecula 1 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • Koltrast Turdus merula 2 ex. Stationär (En hane sjöng å kvällen.)
 • Taltrast Turdus philomelos 1 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • Taltrast Turdus philomelos 1 ex. Ringmärktes
 • Fältsångare Acrocephalus agricola 1 ex. Rastande (Ett ex ringmärktes efter fångst i nät 6D vid 06-tiden, vilket utgjorde stationens andra någonsin. Den första ringmärktes 8/6 2013.)
 • Fältsångare Acrocephalus agricola 1 ex. Ringmärktes
 • Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2 ex. Ringmärktes
 • Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • Härmsångare Hippolais icterina 1 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • Härmsångare Hippolais icterina 1 ex. Ringmärktes
 • Stare Sturnus vulgaris 21 ex. Ringmärktes
 • Stare Sturnus vulgaris 100 ex. Rastande (Ca 100 ex varav 21 ringmärktes.)
 • Hämpling Carduelis cannabina 3 ex. Stationär

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *