onsdag 22 juni

Uno Ungers foto.
Morgonstund har guld i mund! Min livs första rödspov på Nidingen stod i Kausan 04:30. Den lyfte och flög ut och ställde sig på Västudden, där jag senare kunde fotografera den. Kolla fotografierna, jag tror det är en rödspov av islandica-rasen. Är det någon som har litteratur tillgänglig och har synpunkter på rastillhörigheten?
Uno Ungers foto.
Uno Unger Dagens rödspov utgör det tredje fyndet på Nidingen, men det första av rasen islandica enligt Artportalen. Första fyndet gjordes den 23 maj 2005, då Nidingens fågelstation rapporterade ett ex sträckande mot O. Andra fyndet rapporterades av en gästande ornitolog den 29 juli 2010. Fågelstationens personal sistnämda datum var ovetande om detta fynd och det kom tyvärr inte med i stationens dagbok den dagen.

 

VÄDER
Efter en klar natt hade vi en molnfri himmel och god sikt från soluppgången fram till 09:30. Vid 10-tiden mulnade det västerifrån och himlen var helt molntäckt efter 10:30. Mellan 12:00 och 17:00 drabbades vi av duggregn/regn och efter viss uppklarning återkom tidvis nederbörd i skurform från 20:00 och framåt.
02:00: Medelvind SV 4 m/s, byvind 4 m/s, temp. +15,5° C, lufttryck 1020 hPa, vattenstånd -6 cm.
08:00: Medelvind S 2 m/s, byvind 3 m/s, temp. +16,8° C, lufttryck 1021 hPa, vattenstånd +1 cm.
14:00: Medelvind SO 6 m/s, byvind 10 m/s, temp. +16,6° C, lufttryck 1022 hPa, vattenstånd -8 cm.
20:00: Medelvind VSV 3 m/s, byvind 7 m/s, temp. +17,1° C, lufttryck 1021 hPa, vattenstånd +6 cm.
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsala.
Alla uppgifter är från SMHI, förutom lufttrycket, som är taget från Stefan Petterssons väderstation på ön.

Solen upp 04:18 och ned 22:11.

PERSONAL
Anette Unger och Uno Unger.

VERKSAMHET
Nätfångst med 25 nät från 04:15-10:15 (150 nättimmar). Ringmärkning av tobisgrissleungar.

OBSERVATIONER
KNÖLSVAN- Det häckande paret visade sig efter att vi inte sett dem sedan den 17 juni. De hade en liten unge med sig vid när de upptäcktes i Kausan vid 09-tiden, där de stannade resten av dagen. Var kan de ha befunnit sig senaste veckan?
TOPPSKARV – 4 ex stod tillsammans på en sten vid Ostudden, och samtidigt sågs ett ex på Klockfotsrevet, alltså totalt 5 ex, alla troligen 2K.
TOFSVIPA – En årsunge kvar i Kausan för femte dagen i rad.
KÄRRSNÄPPA– De 4 adulta fåglarna i sommardräkt av rasen alpina i Kausan från igår hade idag ökat till 5 ex.
RÖDSPOV, rasen islandica – En adult hane i sommardräkt lyfte från Kausan 04:30 och landade igen ute på Västudden, där den mest stod och vilade sig tills den lyfte 06:45 och tills sist försvann österut mot fastlandet.
SVARTSNÄPPA – Ett ex lyfte från Kausan och sträckte direkt mot SV 06:19.
I övrigt se Artportalen.
SMÅTÄRNA – Ett adult par flög ett par varv över Västudden innan de försvann mot SV över Hamnudden 06:23.

RINGMÄRKNING
23 ex av 5 arter:
Tobisgrissla 13 pull
Skärpiplärka 1
Kärrsångare 1
Gransångare 1
Stare 7
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 468 och i år 3538.

KONTROLLER
Vid dagens pullmärkning av tobisgrisslor kontrollerades även en tidigare märkt adult fågel. Den var ursprungligen ringmärkt som bounge på Nidingen 2008, alltså nu 8 år gammal.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Efter mycket letande hittade vi en av Nidingens mest skyddsvärda växter, två ex av vit kattost, i det stora potatislandet. För att skydda den ena har Anette markerat den med en stenring. Var rädd om den om ni skulle få för er att rensa ogräs mellan potatisplantorna!

VID DATORN
Uno Unger

Idag hade vi planerat att fortsätta ringmärkningen av tobisgrissleungar, som det finns gott om på Nidingen för tillfället. Tyvärr hade SMHI felprognoserat Nidingens väder och vi har varit omsvepta av ett blött duggregn sedan middagstid. Vad gör man då? Jo man kan ta sig en tupplur i den sköna skinnsoffan som jag inte förstår att vissa medarbetare på fågelstationen vill elda upp ?. Har man varit igång med nätfångst sedan 04:00 kan man med gott samvete inta horisontalläge någon timma mitt på dagen. Jag skall passa på att starta en gissningslek medan jag ligger här. Hur många fyrar finns det på Nidingen?

Uno Ungers foto.
Idag hade vi planerat att fortsätta ringmärkningen av tobisgrissleungar, som det finns gott om på Nidingen för tillfället. Tyvärr hade SMHI felprognoserat Nidingens väder och vi har varit omsvepta av ett blött duggregn sedan middagstid. Vad gör man då? Jo man kan ta sig en tupplur i den sköna skinnsoffan som jag inte förstår att vissa medarbetare på fågelstationen vill elda upp ?. Har man varit igång med nätfångst sedan 04:00 kan man med gott samvete inta horisontalläge någon timma mitt på dagen. Jag skall passa på att starta en gissningslek medan jag ligger här. Hur många fyrar finns det på Nidingen?
Kommentarer

Anders Melin

Anders Melin Ska man räkna med dig? också 🙂 🙂

Lars Hellberg
Lars Hellberg 6st.2st från1800talet,1st1945,2 på grindstolpar okänt årtal,
1st i soffan från1944

Uno Unger

Uno Unger Bortsett från en glad fyr i soffan så är det alldeles rätt Lars. Det kanske inte alla som vet om de två fina fyrarna på grindstolparna framför den nya fyren, så därför lägger jag ut en bild på den ena för allmänt beskådande.

Uno Ungers foto.
Gilla · Svara · 4 · 4 tim
Mariana Åkesson

Mariana Åkesson Hur har man kunnat missa fyrarna på grindstolparna. Se en fin anledning att åka till Nidingen, igen!

Evamaria Ferm

Evamaria Ferm Är du galen? Hur många gånger har du inte gått förbi dem? Jag kunde svaret direkt när jag läste Unos fråga. De är ju jättefina.

 • Knölsvan Cygnus olor 1 Adult I par Pulli/nyligen flygga ungar (Det häckande paret visade sig efter att vi inte sett dem sedan den 17 juni. De hade en liten unge med sig vid besök i Kausan vid 09-tiden. Var kan de ha befunnit sig senaste veckan?)
 • Kanadagås Branta canadensis Noterad Stationär
 • Gravand Tadorna tadorna Noterad Stationär
 • Gräsand Anas platyrhynchos Noterad Stationär
 • Ejder Somateria mollissima Noterad Stationär
 • Småskrake Mergus serrator Noterad Stationär
 • Storskarv Phalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • Toppskarv Phalacrocorax aristotelis 5 2K+ Stationär (4 ex stod tillsammans på en sten vid Ostudden, och samtidigt sågs ett ex på Klockfotsrevet, alltså totalt 5 ex, alla troligen 2K.)
 • Vattenrall Rallus aquaticus Noterad Stationär
 • Strandskata Haematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipare Charadrius hiaticula Noterad Stationär
 • Tofsvipa Vanellus vanellus 1 1K Rastande (Den var kvar i Kausan för femte dagen i rad.)
 • Kärrsnäppa Calidris alpina 5 Adult Rastande (De 4 adulta fåglarna i sommardräkt av rasen alpina i Kausan från igår hade idag ökat till 5 ex.)
 • Rödspov Limosa limosa 1 Adult Rastande (En adult hane i sommardräkt av rasen islandica lyfte från Kausan 04:30 och landade igen ute på Västudden, där den mest stod och vilade sig tills den lyfte 06:45 och till sist försvann österut mot fastlandet.)
 • Svartsnäppa Tringa erythropus 1 ex. Rastande (Den lyfte från Kausan och sträckte direkt mot SV 06:19.)
 • Rödbena Tringa totanus Noterad Stationär
 • Skrattmås Chroicocephalus ridibundus 1 Adult Förbiflygande
 • Fiskmås Larus canus Noterad Stationär (Egna kontroller)
 • Silltrut Larus fuscus Noterad Stationär
 • Gråtrut Larus argentatus Noterad Stationär
 • Havstrut Larus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig mås Rissa tridactyla Noterad Stationär
 • Småtärna Sternula albifrons 1 Adult I par Förbiflygande (De flög ett par varv över Västudden innan de försvann mot SV över Hamnudden 06:23.)
 • Silvertärna Sterna paradisaea Noterad Stationär
 • Fisktärna Sterna hirundo Noterad Stationär
 • Kentsk tärna Sterna sandvicensis 1 ex. Lockläte, övriga läten
 • Tobisgrissla Cepphus grylle 13 ex. Ringmärktes
 • Tobisgrissla Cepphus grylle Noterad Stationär
 • Tamduva Columba livia (domest.) 1 ex. Rastande (Det var en ringmärkt brevduva. Den hittades sittande på fågelstationens tak 09:52. Fem minuter senare sträckte den vidare norrut.)
 • Hussvala Delichon urbicum Noterad Stationär
 • Skärpiplärka Anthus petrosus Noterad Stationär (En utväxt juvenil hane ringmärktes.)
 • Skärpiplärka Anthus petrosus 1 ex. Ringmärktes
 • Sädesärla Motacilla alba Noterad Stationär
 • Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 1 ex. Permanent revir (Idag sjöng den från slånbuskarna vid nätplats 13.)
 • Koltrast Turdus merula Noterad Stationär
 • Kärrsångare Acrocephalus palustris 1 ex. Ringmärktes
 • Kärrsångare Acrocephalus palustris 1 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • Gransångare Phylloscopus collybita 2 Hane Rastande (Båda hanar av nominatrasen, den ena var en egen kontroll från 12/6 (2K) och den andra ringmärktes som en 2K+ (troligen 3K+).)
 • Gransångare Phylloscopus collybita 1 ex. Ringmärktes
 • Stare Sturnus vulgaris 7 ex. Ringmärktes
 • Stare Sturnus vulgaris 75 ex. Rastande (Ca 75 ex varav 54 sträckande. 4 årsungar ringmärktes.)
 • Hämpling Carduelis cannabina 2 ex. Stationär

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *