torsdag 23 juni

VÄDER
I gryningen delvis molnfritt men senare helmulet, disigt med stråk av dimmoln samt hög luftfuktighet. Nästan vindstilla fram till middagstid. Duggregn började tidigt under eftermiddagen, vilket övergick i ett mer ihållande regn från 18-tiden.
02:00: Medelvind N 0 m/s, byvind 3 m/s, temp. +15,0° C, lufttryck 1023 hPa, vattenstånd -7 cm.
08:00: Medelvind SSV 2 m/s, byvind 3 m/s, temp. +16,4° C, lufttryck 1023 hPa, vattenstånd -1 cm.
14:00: Medelvind SO 3 m/s, byvind 5 m/s, temp. +17,8° C, lufttryck 1023 hPa, vattenstånd -9 cm.
20:00: Medelvind NO 8 m/s, byvind 9 m/s, temp. +17,5° C, lufttryck 1018 hPa, vattenstånd -1 cm.
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsala.
Alla uppgifter är från SMHI, förutom lufttrycket, som är taget från Stefan Petterssons väderstation på ön.

Solen upp 04:19 och ned 22:11.

PERSONAL
Anette Unger och Uno Unger.

VERKSAMHET
Nätfångst med 25 nät från 04:45-10:45 (150 nättimmar).

OBSERVATIONER
KNÖLSVAN – Nidingens par födosökte i Kausan och tyvärr var den enda kvarvarande ungen från igår försvunnen idag. Tyvärr vet vi inte om ungen blev tagen av någon predator eller dog av svält/sjukdom.
TOPPSKARV – 3 ex varav en på Ostudden och två på Klockfotsrevet, samtliga troligen 2K-fåglar.
TOFSVIPA – En årsunge kvar i Kausan för sjätte dagen i rad.
STORSPOV – En flock på 9 ex passerade söderut rakt över ön vid 11-tiden.
KÄRRSNÄPPA– 3 adulta fåglar i sommardräkt av rasen alpina stod under morgonen ute på Hamnudden.
GLUTTSNÄPPA – Ett ex flög västerut längs Playan 07:35.
STENSKVÄTTA – En årsunge ännu i juvenil dräkt upptäcktes vid basen av Stora bryggan i duggregnet vid 17-tiden. Den hade uppenbarligen anlänt från Malön eller fastlandet under dagen.
Observationer i övrigt se Artportalen.

RINGMÄRKNING
23 ex av 4 arter:
Skärpiplärka 4
Taltrast 1
Stare 15
Hämpling 3
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 491 och i år 3561.

KONTROLLER
Under morgonens nätfångst kontrollerades en skärpiplärkehona som märktes på Nidingen 10/5 2015.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Rörmokare Per tillbringade en stor del av dagen med att se över vattenanläggningen. Hoppas nu att den fungerar ett tag utan avbrott.
I övrigt endast en besökare på kort visit tidigt under morgonen.

VID DATORN
Uno Unger

 • Knölsvan Cygnus olor 1 Adult I par Stationär (Nidingens par födosökte i Kausan och tyvärr var den enda kvarvarande ungen från igår nu försvunnen.)
 • Kanadagås Branta canadensis Noterad Stationär (Ca 30 ex inkl. paret med 8 ungar.)
 • Gravand Tadorna tadorna Noterad Stationär
 • Gräsand Anas platyrhynchos Noterad Stationär
 • Ejder Somateria mollissima Noterad Stationär
 • Småskrake Mergus serrator Noterad Stationär
 • Storskarv Phalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • Toppskarv Phalacrocorax aristotelis 5 2K+ Stationär
 • Vattenrall Rallus aquaticus Noterad Stationär
 • Strandskata Haematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipare Charadrius hiaticula Noterad Stationär
 • Tofsvipa Vanellus vanellus 1 1K Rastande (En årsunge kvar i Kausan för sjätte dagen i rad.)
 • Kärrsnäppa Calidris alpina 3 Adult Rastande (De stod längst ut på Hamnudden under förmiddagen.)
 • Storspov Numenius arquata 9 ex. Sträckande S (En flock passerade söderut rakt över ön vid 11-tiden.)
 • Gluttsnäppa Tringa nebularia 1 ex. Förbiflygande (Den flög västerut längs Playan 07:35.)
 • Rödbena Tringa totanus Noterad Stationär
 • Skrattmås Chroicocephalus ridibundus 2 Adult Stationär (De stod ute på Västudden under efterrmiddagen.)
 • Fiskmås Larus canus Noterad Stationär
 • Silltrut Larus fuscus Noterad Stationär
 • Gråtrut Larus argentatus Noterad Stationär
 • Tretåig mås Rissa tridactyla Noterad Stationär
 • Silvertärna Sterna paradisaea Noterad Stationär
 • Fisktärna Sterna hirundo Noterad Bo, ägg/ungar (Ett bo med 3 ägg i södra kanten av stenmalen ca 22 m NV om fyrmästarhuset.)
 • Kentsk tärna Sterna sandvicensis 1 ex. Lockläte, övriga läten
 • Tobisgrissla Cepphus grylle Noterad Stationär
 • Hussvala Delichon urbicum Noterad Äggskal (Idag låg skal efter nykläckta ägg nedanför entréutbyggnaden på fågelstationen.)
 • Skärpiplärka Anthus petrosus 4 ex. Ringmärktes
 • Skärpiplärka Anthus petrosus Noterad Stationär (4 årsungar ringmärktes varav 3 ännu inte hade helt utväxta pennor.)
 • Sädesärla Motacilla alba Noterad Stationär
 • Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 1 ex. Permanent revir (Den sjöng fortfarande i slånbuskagen N om fågelstationen.)
 • Stenskvätta Oenanthe oenanthe 1 1K Rastande (Den upptäcktes vid basen av Stora bryggan i duggregnet vid 17-tiden. Den hade uppenbarligen anlänt från Malön eller fastlandet under dagen.)
 • Koltrast Turdus merula Noterad Stationär
 • Taltrast Turdus philomelos 1 ex. Ringmärktes
 • Taltrast Turdus philomelos 1 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • Stare Sturnus vulgaris 75 ex. Rastande (Minst 100 ex varav ca 65 sträckte mot SV och 15 årsungar ringmärktes.)
 • Stare Sturnus vulgaris 15 ex. Ringmärktes
 • Hämpling Carduelis cannabina 3 ex. Ringmärktes
 • Hämpling Carduelis cannabina 3 ex. Stationär (Minst 3 ex varav 2 3K+ hanar och en nyss flygg unge ringmärktes.)

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *