fredag 24 juni

VÄDER
Nästan helmulet och en del dimmoln vid soluppgången. Knappt sikt in till Onsalalandet. Vid 08-tiden sveptes Nidingen in i en tidvis tät dimma som lättade först under eftermiddagen. Därefter en hel del sol men till kvällen åter växlande molnighet och åter dimma vid solnedgången.
02:00: Medelvind ONO (75°) 4 m/s, byvind 5 m/s, temp. +17,1° C, lufttryck 1016 hPa, vattenstånd -3 cm.
08:00: Medelvind SO 4 m/s, byvind 5 m/s, temp. +17,2° C, lufttryck 1015 hPa, vattenstånd -1 cm.
14:00: Medelvind SSO 7 m/s, byvind 8 m/s, temp. +18,0° C, lufttryck 1015 hPa, vattenstånd -1 cm.
20:00: Medelvind SSO 5 m/s, byvind 7 m/s, temp. +18,9° C, lufttryck 1015 hPa, vattenstånd +1 cm.
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsala.
Alla uppgifter är från SMHI, förutom lufttrycket, som är taget från Stefan Petterssons väderstation på ön.

Solen upp 04:19 och ned 22:11.

PERSONAL
Anette Unger och Uno Unger.

VERKSAMHET
Nätfångst med 25 nät från 04:15-11:15 (175 nättimmar). Bogenomgång och ringmärkning av tobisgrissleungar.

OBSERVATIONER
GRAVAND – Honan som har häckat under fågelstationen lockade ut sina ungar under tiden 03:30-04:00 och återfanns senare tillsammans med hanen och 8 ungar på Playan. Kullen hade senare under förmiddagen reducerats till 7 ungar.
SJÖORRE – Vid 07-tiden rundades Västudden av en flock på minst 10 ex som flög österut längs nordstranden. På kvällen sågs 3 honor vid Ostudden.
TOPPSKARV – Två ex, troligen 2 fjolåringar, stod ute på Klockfotsrevet under eftermiddagen.
TOFSVIPA – En årsunge kvar i Kausan för sjunde dagen i rad.
STORSPOV – Vid 21-tiden flög ett ex österut över ön.
KÄRRSNÄPPA– 4 adulta fåglar i sommardräkt av rasen alpina var kvar på ön och sågs bl.a. födosökande på ny tångvall vid Lilla bryggan under kvällen.
GLUTTSNÄPPA – Ett ex höll till i Kausan under sena eftermiddagen, ev. samma ex sågs ute på Ostudden under kvällen.
KÄRRSÅNGARE – En hane sjöng sporadiskt från slånbuskaget vid nätplats 13 under morgonen. När den fångades vid 10-tiden visade det sig vara en egen kontroll från 22/6.
Observationer i övrigt se Artportalen.

RINGMÄRKNING
63 ex av 6 arter:
Fiskmås 3 pull
Tobisgrissla 52 pull
Skärpiplärka 1
Rödhake 1
Stare 5
Hämpling 1
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 554 och i år 3624.

KONTROLLER
En tobisgrissla fångades i högt gräs mellan Fotogenboden och Kruthuset vid 05-tiden. Den visade sig ha blivit ringmärkt av undertecknad som bounge på Nidingen exakt på dagen för 19 år sedan. Vid bokontroll och ringmärkning av tobisgrissleungar kontrollerades även två adulta grisslor, vilka visade sig vara 7 resp. 11 år gamla.
En fiskmås som råkade flyga in i fångstnät 13A visade sig vara märkt på Nidingen som bounge 1995, alltså 21 år gammal.
Två törnsångare som kontrollerades, vilka märkts på ön tidigare i sommar, verkar utgöra ett häckande par.
Tre egenkontroller av skärpiplärkor visade sig vara 2 honor märkta som årsungar sommaren 2014 och en hane märkt som årsunge 2015.

UPPDRAGSARBETE
Strandstädning (0,5 tim).

ÖVRIGT
Flertalet av öns tobisgrisslebon är nu genomgångna och även utan en slutgiltig sammanställning, lutar det åt en lyckad häckningssäsong för arten med många välgödda ungar.

Anette Ungers foto.
En liten illustration av vad Uno ägnande sig åt på kvällskröken på midsommarafton! ?

I år blev det tyvärr ingen dans kring någon midsommarstång. Dimman under dagen hindrade alla typer av båtbesök, varvid Anette och jag kunde fira dagen helt ensamma på ön.

VID DATORN
Uno Unger

 • Knölsvan Cygnus olor 1 Adult I par Stationär (I Kausan hela dagen.)
 • Kanadagås Branta canadensis Noterad Stationär
 • Gravand Tadorna tadorna Noterad Stationär (Honan som har häckat under fågelstationen lockade ut sina ungar under tiden 03:30-04:00 och återfanns senare tillsammans med hanen och 8 ungar på Playan. Kullen hade senare under förmiddagen reducerats till 7 ungar.)
 • Gräsand Anas platyrhynchos Noterad Stationär
 • Ejder Somateria mollissima Noterad Stationär (Det bestående intrycket vid en inventeringsrunda runt ön är att det finns osedvanligt mycket årsungar, säkert tresiffrigt.)
 • Sjöorre Melanitta nigra 13 ex. Rastande (Vid 07-tiden rundades Västudden av en flock på minst 10 ex som flög österut längs nordstranden. På kvällen sågs 3 honor vid Ostudden.)
 • Småskrake Mergus serrator Noterad Stationär
 • Storskarv Phalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • Toppskarv Phalacrocorax aristotelis 2 2K+ Stationär (Två ex, troligen 2 fjolåringar, stod ute på Klockfotsrevet under eftermiddagen.)
 • Vattenrall Rallus aquaticus Noterad Stationär (Bl.a. sågs en springande innerst i Kausan.)
 • Strandskata Haematopus ostralegus Noterad Stationär (Populärt för tillfället är masksökande ex på fyrområdets gräsmattor. Bl.a. har vi sett Or/Sv mata sin märkta unge alldeles intill fågelstationen.)
 • Större strandpipare Charadrius hiaticula Noterad Stationär
 • Tofsvipa Vanellus vanellus 1 1K Rastande (Den höll till i Kausan för sjunde dag i rad.)
 • Kärrsnäppa Calidris alpina 4 Adult Rastande (4 adulta fåglar i sommardräkt av rasen alpina var kvar på ön och sågs bl.a. födosökande på ny tångvall vid Lilla bryggan under kvällen.)
 • Storspov Numenius arquata 1 ex. Förbiflygande (Vid 21-tiden flög ett ex österut över ön.)
 • Gluttsnäppa Tringa nebularia 1 ex. Rastande (Den höll till i Kausan under sena eftermiddagen, ev. samma ex sågs ute på Ostudden under kvällen.)
 • Rödbena Tringa totanus Noterad Pulli/nyligen flygga ungar (De första flygga ungarna har setts.)
 • Fiskmås Larus canus 3 Pulli Ringmärktes
 • Fiskmås Larus canus Noterad Stationär (Tre ungar ringmärktes N om Fotogenboden.)
 • Silltrut Larus fuscus Noterad Stationär
 • Gråtrut Larus argentatus Noterad Stationär
 • Havstrut Larus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig mås Rissa tridactyla Noterad Stationär
 • Småtärna Sternula albifrons 3 ex. Förbiflygande (Vid 21-tiden kom 3 ex flygande över Playan i riktning mot Västudden.)
 • Silvertärna Sterna paradisaea Noterad Stationär
 • Fisktärna Sterna hirundo Noterad Stationär
 • Kentsk tärna Sterna sandvicensis 1 ex. Förbiflygande
 • Tobisgrissla Cepphus grylle 52 Pulli Ringmärktes
 • Tobisgrissla Cepphus grylle Noterad Bo, ägg/ungar (En bogenomgång av en stor del av ön gav ytterligare 52 ringmärkta ungar.)
 • Hussvala Delichon urbicum Noterad Stationär
 • Skärpiplärka Anthus petrosus Noterad Stationär (En årsunge ringmärktes.)
 • Skärpiplärka Anthus petrosus 1 ex. Ringmärktes
 • Sädesärla Motacilla alba Noterad Stationär
 • Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 1 ex. Permanent revir (Den satt helt öppet i 5:ans slånbuskage och sjöng under morgonen.)
 • Rödhake Erithacus rubecula 1 ex. Ringmärktes
 • Rödhake Erithacus rubecula 1 2K Rastande (Ringmärktes.)
 • Koltrast Turdus merula Noterad Stationär
 • Kärrsångare Acrocephalus palustris 1 2K+ Hane Stationär (En egen kontroll från 22/6, hördes sjunga sporadiskt vid nätplats 13 innan den fångades.)
 • Törnsångare Sylvia communis 2 2K Stationär (En hane och en hona med ruvfläck kontrollerades, uppenbarligen ett häckande par.)
 • Stare Sturnus vulgaris 5 ex. Ringmärktes
 • Stare Sturnus vulgaris 40 ex. Rastande (Minst 40 ex övernattade i en fläder i 5:ans slånbuskage. Under förmiddagen ringmärktes 5 årsungar. Flera äldre fåglar (2K+) sågs födosökande på öns gräsmattor, men de lyckades undvika fångstnäten.)
 • Hämpling Carduelis cannabina 4 ex. Stationär (Minst 4 ex varav en adult hane ringmärktes.)
 • Hämpling Carduelis cannabina 1 ex. Ringmärktes

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *