lördag 25 juni

 

Uno Ungers foto.
Nidingen slår till igen. Förra veckan fältsångare, idag NORDSÅNGARE!
Uno Ungers foto.
Här får du se en bild utomhus också som bevis på att det var på Nidingen det hände ?. Notera bl.a. de ljusa spetsarna på gc, mc och stjp.

 

 

 

 

 

 

 

 

nordsång

VÄDER
Helmulen efternatt och förmiddag men under eftermiddagen växlande molnighet. God sikt.
02:00: Medelvind NNV 2 m/s, byvind 3 m/s, temp. +17,7° C, lufttryck 1017 hPa, vattenstånd -4 cm.
08:00: Medelvind NNV 4 m/s, byvind 6 m/s, temp. +16,0° C, lufttryck 1017 hPa, vattenstånd -4 cm.
14:00: Medelvind NNV 7 m/s, byvind 9 m/s, temp. +16,7° C, lufttryck 1016 hPa, vattenstånd -5 cm.
20:00: Medelvind NNV 10 m/s, byvind 11 m/s, temp. +18,0° C, lufttryck 1011 hPa, vattenstånd -12 cm.
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsala.
Alla uppgifter är från SMHI, förutom lufttrycket, som är taget från Stefan Petterssons väderstation på ön.

Solen upp 04:20 och ned 22:10.

PERSONAL
Anette Unger och Uno Unger. Lasse Hellberg körde ut ny personal bestående av Ulrika Tollgen, Patrick Tollgren Lazarov, Camilla Tollgren, Veronica Tollgren, Anna Olsson och Linda Niklasson. Anette åkte i land med Lasse och Uno stannar tills vidare kvar.

VERKSAMHET
Nätfångst med 25 nät från 04:15-13:30 och 21 nät 13:30-14:30 (252 nättimmar).

OBSERVATIONER
GRAVAND – Kullen som lämnade boet under fågelstationen igår har idag besökt både Playan och Kausan. I morse var kullen reducerad till 6 ungar. Vid 13:30-tiden, när ungarna räknades nästa gång, hade kullen minskat till 4 ungar.
SJÖORRE – En flock rundade Västudden mot S under eftermiddagen.
TOPPSKARV – Minst en fjolåring sågs på Klockfotsrevet under förmiddagen.
KÄRRSNÄPPA– Ett ex hördes i Kausan under morgonen.
BRUSHANE – Tre adulta hanar kom flygande och landade i Kausan 07:20.
MYRSPOV – Den födosökte på Playan under eftermiddagen.
SMÅSPOV – Två ex kom flygande vid 07-tiden och landade på Västudden.
GLUTTSNÄPPA – Den höll till i Kausan vid 07-tiden.
NORDSÅNGARE – Ett ex ringmärktes efter fångst 07:40 i nät 11 (köksnätet).
Observationer i övrigt se Artportalen.

RINGMÄRKNING
24 ex av 5arter:
Skärpiplärka 5
Järnsparv 1
NORDSÅNGARE 1
Stare 13
Hämpling 4
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 578 och i år 3648.

KONTROLLER
En kontroll av en skärpiplärkehona märkt på Nidingen som knappt flygg unge 2015.

UPPDRAGSARBETE
Tömning och städning av gästtoan (0,5 tim).

ÖVRIGT
Dagens, månadens om inte årets sensation på Nidingen utgjordes naturligtvis av den nätfångade nordsångaren som ringmärktes, dokumenterades och fotograferades. I södra Sverige fanns tidigare bara 5 fynd varav en fältobservation på Utlängan 23/9 2015 samt följande fyra ringmärkta:
Hartsö-Enskär, Sörmland 20/9 1976
Ottenby, Öland 8/10 1982
Ottenby, Öland 31/7 1995
Ottenby, Öland 10/9 2009

VID DATORN
Uno Unger och Ulrika Tollgren

 • KnölsvanCygnus olor 1 Adult I par Stationär (I Kausan hela dagen.)
 • GrågåsAnser anser 2 ex. Rastande (De sågs på kvällen S om Prästerns grav.)
 • KanadagåsBranta canadensis Noterad Stationär
 • GravandTadorna tadorna Noterad Stationär (Gravandskullen som lämnade boet under fågelstationen igår hade idag på morgonen reducerats till 6 ungar. Vid 13:30-tiden, när ungarna räknades nästa gång, hade kullen minskat till 4 ungar.)
 • GräsandAnas platyrhynchos Noterad Stationär
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SjöorreMelanitta nigra 13 ex. Förbiflygande (En flock rundade Västudden mot S under eftermiddagen.)
 • SmåskrakeMergus serrator Noterad Stationär
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 1 2K Stationär (Den stod på en sten på Klockfotsrevet mitt på dagen.)
 • VattenrallRallus aquaticus Noterad Stationär
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula Noterad Stationär
 • KärrsnäppaCalidris alpina 6 Adult Rastande (6 adulta fåglar i sommardräkt av rasen alpina sågs bl.a. födosökande på ny tångvall vid Lilla bryggan under kvällen.)
 • BrushaneCalidris pugnax 3 Adult Hane Rastande (De kom flygande och landade i Kausan 07:20.)
 • MyrspovLimosa lapponica Noterad Rastande (Den födosökte på Playan under eftermidagen.)
 • SmåspovNumenius phaeopus 2 ex. Rastande (De kom flygande vid 07-tiden och landade på Västudden.)
 • StorspovNumenius arquata 1 ex. Rastande (Den födosökte på Playan under kvällen.)
 • GluttsnäppaTringa nebularia 1 ex. Rastande (I Kausan vid 07-tiden.)
 • RödbenaTringa totanus Noterad Stationär
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Stationär (En unge i bo 11,5 på västra gamla fyren hittades död på stentrappan till samma fyr. Den hade troligen dött vid fallet. Den var märkt med färgring MVL.)
 • SmåtärnaSternula albifrons 3 ex. Födosökande (I Kausan under kvällen.)
 • SilvertärnaSterna paradisaea Noterad Stationär
 • FisktärnaSterna hirundo Noterad Stationär
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 1 ex. Förbiflygande
 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Stationär
 • TornseglareApus apus 1 ex. Förbiflygande
 • HussvalaDelichon urbicum Noterad Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad ionär (5 årsungar ringmärktes.)
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 5 ex. Ringmärktes
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Stationär
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 1 ex. Permanent revir
 • JärnsparvPrunella modularis 1 ex. Ringmärktes
 • TörnsångareSylvia communis 1 ex. Stationär
 • NordsångarePhylloscopus borealis 1 2K+ Rastande (Ringmärktes efter fångst 07:40 i nät 11 (köksnätet).)
 • NordsångarePhylloscopus borealis 1 ex. Ringmärktes
 • GråkråkaCorvus corone cornix 1 Adult I par Stationär (De besökte ön under morgonen.)
 • StareSturnus vulgaris 150 ex. Rastande (Minst 150 ex rastande/sträckande varav 13 årsungar ringmärktes.)
 • StareSturnus vulgaris 13 ex. Ringmärktes
 • HämplingCarduelis cannabina 4 ex. Ringmärktes
 • HämplingCarduelis cannabina 5 ex. Stationär (Minst 5 ex varav en 3K+ hane och 3 årsungar ringmärktes. Av ungfåglarna var en mindre utväxt än övriga två. Åtminstone den förstnämnda bör därför ha kläckts på ön.)

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *