söndag 26 juni

Uno Ungers foto.
Idag fick vi åter en mycket oväntad fångst. Visserligen rörde det sig om en trivial svensk häckfågel, men det oväntade var tiden på året på en så isolerad ö ute i Kattegat som Nidingen utgör. Fågeln var en trädkrypare ännu helt i juvenil dräkt och med en knappt påbörjad skalltaksförbening. På Nidingen finns tidigare inga fynd under maj-juni. De tidigaste höstfynden utgörs av två fåglar märkta som årsungar 22/7 1980 resp. 29/7 1980. Därefter har vi 5 märkta fåglar i augusti från 11/8 och framåt.

Uno Ungers foto.

 

 

VÄDER
Blixtar, dunder och lite regn drog över under förnatten men vi möttes av en stilla varm vårmorgon.
02:00: Medelvind NNO 4 m/s, byvind 6 m/s, temp. +19,1° C, lufttryck 1007 hPa, vattenstånd -8 cm.
08:00: Medelvind NNV 6 m/s, byvind 9 m/s, temp. +18,6° C, lufttryck 1006 hPa, vattenstånd +1 cm.
14:00: Medelvind SV 8 m/s, byvind 10 m/s, temp. +17,2° C, lufttryck 1012 hPa, vattenstånd -5 cm.
20:00: Medelvind SV 4 m/s, byvind 6 m/s, temp. +18,0° C, lufttryck 1012 hPa, vattenstånd -7 cm.
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsala.
Alla uppgifter är från SMHI, förutom lufttrycket, som är taget från Stefan Petterssons väderstation på ön.

Solen upp 04:20 och ned 22:10.

PERSONAL
Uno Unger, Ulrika Tollgren, Patrick Tollgren Lazarov, Camilla Tollgren, Veronica Tollgren, Anna Olsson och Linda Niklasson.

VERKSAMHET
Nätfångst med 25 nät från 04:15-7:30 och 21 nät 7:30–8:15 (97 nättimmar).

OBSERVATIONER
TRÄDKRYPARE – en juvenil trädkrypare blev dagens första märkning.
TURKDUVA – rastade tidigt i morse på det gula huset.
Observationer i övrigt se Artportalen.

RINGMÄRKNING
27 ex av 7 arter:
Strandskata 1
Tretåig mås 2
Tobisgrissla 11
Törnsångare 1
Gransångare 1
Trädkrypare 1
Stare 10
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 605 och i år 3675.

KONTROLLER
En kontroll av en ruvande adult tobisgrissla i ett nytt bo visade sig var ringmärkt som adult i ett närliggande bo 2013.

UPPDRAGSARBETE
Strandstädning 0,5 timme.

ÖVRIGT
Idag har vadarstrecket kommit igång på allvar. Under kvällen lyfte de två första tretåiga måsungarna för i år.

VID DATORN
Ulrika Tollgren

 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SjöorreMelanitta nigra 13 ex. Stationär (Minst 13 ex runt ön.)
 • SmåskrakeMergus serrator Noterad Stationär
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 4 ex. Stationär
 • VattenrallRallus aquaticus Noterad Stationär
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Stationär (En unge på Playan märktes på vänster ben. Föräldrarna var Or/Or och Vi/Mb.)
 • StrandskataHaematopus ostralegus 1 Pulli Ringmärktes
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula Noterad Stationär
 • KärrsnäppaCalidris alpina 16 Adult Rastande
 • BrushaneCalidris pugnax 1 Adult Hane Rastande
 • SmåspovNumenius phaeopus 5 ex. Rastande
 • StorspovNumenius arquata 2 ex. Rastande
 • DrillsnäppaActitis hypoleucos 1 ex. Rastande
 • SvartsnäppaTringa erythropus 1 Adult Rastande (En adult i sommardräkt rastade på ön hela dagen.)
 • GluttsnäppaTringa nebularia 6 ex. Rastande
 • GrönbenaTringa glareola 6 ex. Rastande
 • RödbenaTringa totanus Noterad Stationär
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus Noterad
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Bo, ägg/ungar (Vid bokontroll av Rissastenens koloni nymärktes två ungar. Dessutom kompletterades 6 ungar med färgringar. De två första ungfåglarna sågs flygande i9dag för första gången.)
 • Tretåig måsRissa tridactyla 2 Pulli Ringmärktes
 • SmåtärnaSternula albifrons 3 ex. Födosökande
 • SilvertärnaSterna paradisaea Noterad Stationär
 • FisktärnaSterna hirundo Noterad Stationär (I ett bo en unge kläckt under morgonen och ytterligare en på kvällen. Dessutom ett ägg med början till kläcksprickor.)
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 3 ex. Förbiflygande
 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Stationär (De sista bona vid den första genomgången ringmärktes 10 boungar och en adult.)
 • TobisgrisslaCepphus grylle 1 Adult Ringmärktes
 • TobisgrisslaCepphus grylle 10 Pulli Ringmärktes
 • TurkduvaStreptopelia decaocto 1 ex. Rastande (Den rastade på taket till 1855 års hus kl. 05:24.)
 • TornseglareApus apus 5 ex. Förbiflygande
 • HussvalaDelichon urbicum Noterad Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Stationär
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 1 ex. Permanent revir
 • RödhakeErithacus rubecula 1 ex. Rastande
 • KoltrastTurdus merula Noterad Stationär
 • TörnsångareSylvia communis 2 ex. Stationär (Den stationära hanen sjöng några strofer. Dessutom ringmärktes en hona med inaktiv ruvfläck.)
 • TörnsångareSylvia communis 1 2K+ Ringmärktes
 • GransångarePhylloscopus collybita 1 2K Ringmärktes
 • GransångarePhylloscopus collybita 1 2K Rastande (Den ringmärktes. Av utseendet att döma en fågel av nominatrasen.)
 • TrädkrypareCerthia familiaris 1 1K Rastande (Ett ex helt i juvenil dräkt ringmärktes.)  
 • TrädkrypareCerthia familiaris 1 1K Ringmärktes
 • GråkråkaCorvus corone cornix 1 Adult I par Stationär (En av fåglarna sågs ta en fiskmåsunge.)
 • StareSturnus vulgaris 150 ex. Rastande
 • StareSturnus vulgaris 10 1K Ringmärktes
 • HämplingCarduelis cannabina 3 ex. Stationär

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *