onsdag 13 april

VÄDER
Under efternatten och i gryningen helmulet så när som på en springa över fastlandet så man precis kunde se soluppgången. Mitt på dagen värmde solen igenom molntäcket något. Sikten fortsatt mycket god.
02:00: Medelvind SO 4 m/s, byvind 6 m/s, temperatur +9,2° C, luftfuktighet 60 %, 1012 hPa, vattenstånd -13 cm
08:00: Medelvind O 3 m/s, byvind 5 m/s, temperatur +7,2° C, luftfuktighet 78 %, 1011 hPa, vattenstånd -19 cm
14:00: Medelvind NO 5 m/s, byvind 6 m/s, temperatur +8,6° C, luftfuktighet 81 %, 1009 hPa, vattenstånd -9 cm
20:00: Medelvind SO 3 m/s, byvind 4 m/s, temperatur +8,3° C, luftfuktighet 89 %, 1010 hPa, vattenstånd -18 cm
Väderuppgifterna gäller för Nidingen medan vattenståndet gäller för Onsala, och alla uppgifter är tagna från SMHI, förutom lufttrycket som är tagna från Stefan Petterssons väderstation på ön.

Solen upp 06:10 och ned 20:17.

PERSONAL
Margareta Wilhelmsson, Eva Åkesson, Kerstin Gabre, Ilse Melin, Marianne Ohlander och Uno Unger.

VERKSAMHET
Fångst med 17 nät 05:00-06:00 och 25 nät 06:00-12:00 (167 nättimmar). Fångst i Kausan med 45 burar 05:00-21:00 (720 burtimmar). 5 slitna 9-metersnät ersattes med nya och 6 nät lagades.

OBSERVATIONER
ALFÅGEL En hane kom flygande norrifrån och landade i en större flock med sjöorrar S om Klockfotsrevet 11:30.
SJÖORRE Minst 1000 ex håller till på sydsidan av ön i täta och samtidigt dykande flockar. Endast ett 50-tal sydsträckande noterades.
KUSTSNÄPPA Ett ex i vinterdräkt upptäcktes födosökande tillsammans med skärsnäppor på Playan vid 17:30-tiden.
MYRSPOV 9 hanar i varierande utfärgning till sommardräkt (endast en helt utfärgad) och 2 honor upptäcktes rastande längst ut på Hamnudden vid 15:00-tiden. De lyfte ca 15:10 och sträckte vidare mot NO.
STORSPOV Ett ex rastade en stund på Hamnudden vid 08-tiden.
STENSKVÄTTA Två honor födosökte på gångstigen S om Kruthuset under förmiddagen.

RINGMÄRKNING
19 ex av 6 arter.
Skärpiplärka 1, gärdsmyg 2, järnsparv 1, gransångare 13, kungsfågel 1 och bofink 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 606 ex och i år 1079 ex.

KONTROLLER
En adult silltrut med blå färgring V.R4J sågs på stranden N om Dammen. Tre skärpiplärkor födda 2015 kontrollerades och försågs med färgringar. Därutöver gjordes följande korttidskontroller: Gärdsmyg 3, rödhake 8, gransångare 2 och kungsfågel 3.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Gräsmattorna på ön är nu välfyllda av flera fina bestånd med mandelblom och de första utslagna blommorna har setts idag. Om någon vecka kommer det att lysa vitt i stora delar av fyrområdet, så det gäller att gå skonsamt fram med gräsklipparen framöver.

Uno Ungers foto.
Gräsmattorna är nu välfyllda av flera fina bestånd med mandelblom och de första utslagna blommorna har setts idag. Om någon vecka kommer det att lysa vitt i stora delar av fyrområdet, så det gäller att gå skonsamt fram med gräsklipparen framöver.

VID DATORN
Uno Unger

 • Knölsvan Cygnus olor 2 Adult I par Stationär (Ej i närheten av varandra.)
 • Grågås Anser anser 7 ex. Stationär
 • Kanadagås Branta canadensis 2 I par Stationär
 • Gravand Tadorna tadorna Noterad Stationär
 • Kricka Anas crecca 1 I par Rastande (De låg vid Hamnudden under förmiddagen och senare även i Kausan.)
 • Gräsand Anas platyrhynchos Noterad Stationär
 • Ejder Somateria mollissima Noterad Stationär
 • Alfågel Clangula hyemalis 1 Hane Rastande (Den kom flygande norrifrån och landade i en större flock med sjöorrar S om Klockfotsrevet 11:30.)
 • Sjöorre Melanitta nigra 150 ex. Sträckande S (Ca 150 ex.)
 • Sjöorre Melanitta nigra 1000 ex. Stationär (Ca 1000 ex.)
 • Knipa Bucephala clangula 13 ex. Stationär (En gles flock födosökande S om ön.)
 • Småskrake Mergus serrator Noterad Stationär
 • Smålom Gavia stellata 1 ex. Sträckande S
 • Storskarv Phalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • Toppskarv Phalacrocorax aristotelis 5 2K Stationär (Ca 5 ex på Klockfotsrevet.)
 • Vattenrall Rallus aquaticus Noterad Stationär
 • Strandskata Haematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipare Charadrius hiaticula Noterad Stationär
 • Kustsnäppa Calidris canutus 1 ex. Rastande (Helt i vinterdräkt. Den upptäcktes födosökande tillsammans med skärsnäppor på Playan vid 17:30-tiden.)
 • Skärsnäppa Calidris maritima 300 ex. Stationär (Ca 300 ex.)
 • Myrspov Limosa lapponica 11 ex. Rastande (9 hanar i varierande utfärgning till sommardräkt (endast en helt utfärgad) och 2 honor upptäcktes rastande längst ut på Hamnudden vid 15:00-tiden. De lyfte ca 15:10 och sträckte vidare mot NO.)
 • Storspov Numenius arquata 1 ex. Rastande (Den rastade en stund på Hamnudden vid 08-tiden.)
 • Rödbena Tringa totanus 2 ex. Stationär
 • Roskarl Arenaria interpres 1 ex. Stationär (Den stod bl.a. på en sten i Kausan.)
 • Skrattmås Chroicocephalus ridibundus 14 Adult Stationär (De stod en stund på Klockfotsrevet under förmiddagen.)
 • Fiskmås Larus canus Noterad Stationär
 • Silltrut Larus fuscus Noterad Stationär (En adult trut med blå färgring V.R4J sågs på stranden N om Dammen.)
 • Gråtrut Larus argentatus Noterad Stationär
 • Havstrut Larus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig mås Rissa tridactyla Noterad Stationär
 • Fisktärna Sterna hirundo 2 ex. Stationär (På kvällen sågs de vid ett tillfälle tillsammans med kentska tärnor på en sten på Klockfotsrevet.)
 • Kentsk tärna Sterna sandvicensis 10 ex. Stationär (De samlades vid ön på kvällen och sågs bl.a. tillsammans på en sten ute på Klockfotsrevet.)
 • Sillgrissla Uria aalge 1 ex. Rastande
 • Tobisgrissla Cepphus grylle Noterad Stationär
 • Skärpiplärka  Anthus petrosus Noterad Stationär (Ett ex ringmärktes och 3 fjolåringar kontrollerades.)
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 1 ex. Ringmärktes
 • Sädesärla Motacilla alba Noterad Stationär
 • Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 10 ex. Rastande (Minst 10 ex varav 2 ringmärktes och 3 korttidskontrollerades.)
 • Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2 ex. Ringmärktes
 • Järnsparv Prunella modularis 1 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • Järnsparv Prunella modularis 1 ex. Ringmärktes
 • Rödhake Erithacus rubecula 15 ex. Rastande (Minst 15 ex varav 8 korttidskontroller)
 • Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2 Hona Rastande (De födosökte på gångstigen S om Kruthuset under förmiddagen.)
 • Koltrast Turdus merula 2 ex. Stationär (Hane + hona, hanen hördes sjunga emellanåt.)
 • Gransångare Phylloscopus collybita 13 ex. Ringmärktes
 • Gransångare Phylloscopus collybita 20 ex. Rastande (Ca 20 ex varav 13 ex ringmärktes och 2 korttidskontrollerades.)
 • Kungsfågel Regulus regulus 10 ex. Rastande (Ca 10 ex varav en ringmärktes och 3 korttidskontrollerads.)
 • Kungsfågel Regulus regulus 1 ex. Ringmärktes
 • Grå kråka Corvus corone cornix 1 I par Stationär
 • Stare Sturnus vulgaris 15 ex. Rastande (En flock på 15 ex rastade en stund vid Strandoxeln på förmiddagen. 9 ex i denna flock sträckte vidare norrut 11:23.)
 • Bofink Fringilla coelebs 1 2K Hane Rastande (Ringmärktes.)
 • Bofink Fringilla coelebs 1 ex. Ringmärktes
 • Hämpling Carduelis cannabina 1 ex. Stationär

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *