tisdag 12 april

Uno Ungers foto.
Sveriges vackraste nätgata!

VÄDER
För fjärde dagen i rad hade vi en molnfri morgon med mycket god sikt, och solen sken utan ett moln i sikte på himlavalvet under större delen av dagen. Mot kvällen drog dock en molnbank upp från S-SV men vi hade ändå solsken hela dagen.
02:00: Medelvind O 5 m/s, byvind 6 m/s, temperatur +7,0° C, luftfuktighet 71 %, 1020 hPa, vattenstånd -22 cm
08:00: Medelvind O 5 m/s, byvind 6 m/s, temperatur +5,5° C, luftfuktighet 69 %, 1018 hPa, vattenstånd -23 cm
14:00: Medelvind NO 1 m/s, byvind 3 m/s, temperatur +13,7° C, luftfuktighet 45 %, 1015 hPa, vattenstånd -14 cm
20:00: Medelvind N 4 m/s, byvind 5 m/s, temperatur +8,1° C, luftfuktighet 84 %, 1013 hPa, vattenstånd -16 cm
Väderuppgifterna gäller för Nidingen medan vattenståndet gäller för Onsala, och alla uppgifter är tagna från SMHI, förutom lufttrycket och vindriktningen som är tagna från Stefan Petterssons väderstation på ön.

Solen upp 06:13 och ned 20:15.

PERSONAL
Margareta Wilhelmsson, Eva Åkesson, Kerstin Gabre, Ilse Melin, Marianne Ohlander och Uno Unger.

VERKSAMHET
Fångst med 17 nät 05:00-06:00 och 25 nät 06:00-12:00 (167 nättimmar). Fångst i Kausan med 45 burar 05:00-21:00 (720 burtimmar). En häckningsinventering av hela ön genomfördes.

OBSERVATIONER
SJÖORRE Minst 1000 ex håller till på sydsidan av ön i täta och samtidigt dykande flockar. Endast ett 50-tal sydsträckande noterades.
TOPPSKARV 5 fjolåringar stod en stund under morgonen på Klockfotsrevet.
KENTSK TÄRNA 18 ex fördelade sig under kvällen med 7 ex längst ut på Västudden och 11 ex på Klockfotsrevet.

RINGMÄRKNING
32 ex av 5 arter.
Gärdsmyg 2, rödhake 23, gransångare 1, kungsfågel 5 och gulsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 606 ex och i år 1079 ex.

KONTROLLER
Vid 12-tiden fick vi en främmande kontroll av en 2K rödhake, som visade var ringmärkt i Danmark.

Uno Ungers foto.
Det fina högtrycksvädret med god sikt resulterade endast i ett mindre nedfall av nattflyttande tättingar under morgonen och det blev bara 32 ringmärkta fram till nätfångstens upphörande kl. 12. Rödhaken dominerade med 23 märkta (6 3K+ och 17 2K). Den sist nätfångade rödhaken var en fjolårig hona (se bild) och den hade en dansk ring. Det var den fjärde främmande kontrollen i år. Tidigare har vi kontrollerat en holländsk grönsiska 17/3, en brittisk grönsiska samma dag och en belgisk kungsfågel 4/4.

En koltrast har sjungit på ön åtminstone sedan igår och idag kontrollerades en 3K+ hane som visade sig vara den koltrasthane som häckade på Nidingen förra året. Dessutom korttidskontroller av en koltrasthona, 2 kungsfåglar, 11 rödhakar och en gransångare. Vidare kontrollerades två färgringmärkta skärpiplärkor födda på Nidingen sommaren 2015. På Ostudden hittades en blå färgring V.S7F på ett skelettben av den sort som vi använde på silltrutungar förra sommaren. En adult silltrut med en blå färgring V.R75 stod på stranden N om Dammen. De två ruvande ådorna vid stenmurar i fyrområdet kontrollerades. Den ena honan SO om trädgårdsfållan märktes som 2K+ den 6/5 2007 och den andra honan i stenmurshörnet SO om 1855 års hus märktes som 2K+ den 6/5 2003, den sistnämnda alltså minst 14 år gammal.

UPPDRAGSARBETE
Strandstädning av hela ön i samband med en fågelinventering (5 tim).

ÖVRIGT
Stefan Pettersson årspremiärbesökte Nidingen med sin RIB-båt. Skälet till turen var att han körde ut 5 personer från bl.a. Sjöfartsverket för inspektion av Lillelandsfyren inför en kommande renovering av denna. Därefter passade de på att besöka Nidingen under en timma efter inspektionen. Vid inspektion av jordkällarens NO-del fann jag två övervintrande påfågelögon, en nässelfjäril och ett flikfly, som jag tidigare sett sedan november.
Förutom Stefans sällskap besöktes ön av en båt med en person.
På kvällen vid 21-tiden startades ett försök till ljusfångst på fyrmästarhusets NV-vägg. Återkommer imorgon med vilka arter som ev. lockades till lakanet.

VID DATORN
Uno Unger

 • Knölsvan Cygnus olor 2 Adult I par Stationär (Ett par vid Playan och samtidigt ett par simmande längs nordstranden.)
 • Grågås Anser anser 6 ex. Stationär (1 + 2 + 3.)
 • Kanadagås Branta canadensis 5 ex. Stationär (Paret N om SMHI:s väderstation hade 9 ägg i boet. Dessutom en ensam fågel mellan Kausan och Klockfotsrevet. Paret vid Prästens grav hade en bobale men ännu inga ägg däri.)
 • Gravand Tadorna tadorna Noterad Stationär
 • Gräsand Anas platyrhynchos Noterad Stationär
 • Ejder Somateria mollissima Noterad Bo, ägg/ungar (6 bon med ägg hittades under en häckfågelsinventering.)
 • Sjöorre Melanitta nigra 1000 ex. Stationär (Minst 1000 ex. När det inte blåste mitt på dagen hördes kontinuerligt sjöorrarnas sång.)
 • Sjöorre Melanitta nigra 50 ex. Sträckande S (Minst 50 ex.)
 • Knipa Bucephala clangula 11 ex. Stationär (Troligen mest yngre fåglar.)
 • Småskrake Mergus serrator Noterad Stationär
 • Smålom Gavia stellata 3 ex. Sträckande S (De passerade tillsammans V om Nidingen 08:27.)
 • Storskarv Phalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • Toppskarv Phalacrocorax aristotelis 5 2K Stationär (De stod på Klockfotsrevet under morgonen.)
 • Vattenrall Rallus aquaticus Noterad Stationär
 • Strandskata Haematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipare Charadrius hiaticula Noterad Bo, ägg/ungar (De två bona mellan Västudden och Hamnudden innehöll fortfarande 4 resp. 3 ägg.)
 • Skärsnäppa Calidris maritima 300 ex. Stationär (Minst 300 ex stod på Hamnudden under morgonen.)
 • Rödbena Tringa totanus 2 ex. Stationär
 • Roskarl Arenaria interpres 1 ex. Stationär
 • Skrattmås Chroicocephalus ridibundus 3 ex. Stationär (Två ad + en fjolåring.)
 • Fiskmås Larus canus Noterad Stationär
 • Silltrut Larus fuscus Noterad Stationär
 • Gråtrut Larus argentatus Noterad Stationär
 • Havstrut Larus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig mås Rissa tridactyla Noterad Stationär
 • Fisktärna Sterna hirundo 2 ex. Stationär
 • Kentsk tärna Sterna sandvicensis 18 ex. Stationär (På kvällen samlades 7 ex längst ut på Västudden och 11 ex på Klockfotsrevet.)
 • Tobisgrissla Cepphus grylle Noterad Stationär
 • Skärpiplärka Anthus petrosus Noterad Stationär (Två färgringmärkta skärpiplärkor födda på Nidingen sommaren 2015 kontrollerades..)
 • Sädesärla Motacilla alba Noterad Stationär
 • Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 10 ex. Rastande (Minst 10 ex varav 2 ringmärktes.)
 • Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2 ex. Ringmärktes
 • Järnsparv Prunella modularis 1 ex. Rastande
 • Rödhake Erithacus rubecula 50 ex. Rastande (Ca 50 ex varav 23 ringmärktes och 11 korttidskontrollerades.)
 • Rödhake Erithacus rubecula 23 ex. Ringmärktes
 • Koltrast Turdus merula 2 ex. Stationär (Förutom en korttidskontroll av en hona har en koltrashane sjungit åtminstone sedan igår. Idag kontrollerades denna 3K+ hane, som visade sig vara den koltrast som häckade på Nidingen förra året.)
 • Gransångare Phylloscopus collybita 5 ex. Rastande (Ca 5 ex varav en ringmärktes och en korttidskontrollerades.)
 • Gransångare Phylloscopus collybita 1 ex. Ringmärktes
 • Kungsfågel Regulus regulus 5 ex. Ringmärktes
 • Kungsfågel Regulus regulus 7 ex. Individmärkt (Minst 7 ex varav 5 ringmärktes och 2 korttidskontrollerades.)
 • Grå kråka Corvus corone cornix 1 I par Stationär
 • Stare Sturnus vulgaris 1 ex. Rastande
 • Hämpling Carduelis cannabina 1 ex. Stationär
 • Gulsparv Emberiza citrinella 1 3K+ Hona Rastande (Ringmärktes.)

Gulsparv Emberiza citrinella 1 ex. Ringmärktes

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *