måndag 11 april

VÄDER
För tredje dagen i rad hade vi en molnfri morgon med mycket god sikt. Till skillnad från igår hade vi solsken från en molnfri himmel hela dagen.
02:00: Medelvind O 4 m/s, byvind 4 m/s, temperatur +6,6° C, luftfuktighet 77 %, 1023 hPa, vattenstånd -27 cm
08:00: Medelvind O 5 m/s, byvind 6 m/s, temperatur +5,7° C, luftfuktighet 75 %, 1024 hPa, vattenstånd -19 cm
14:00: Medelvind NV 4 m/s, byvind 6 m/s, temperatur +9,5° C, luftfuktighet 68 %, 1023 hPa, vattenstånd -24 cm
20:00: Medelvind N 6 m/s, byvind 8 m/s, temperatur +8,1° C, luftfuktighet 75 %, 1020 hPa, vattenstånd -23 cm
Väderuppgifterna gäller för Nidingen medan vattenståndet gäller för Onsala, och alla uppgifter är tagna från SMHI, förutom lufttrycket och vindriktningen som är tagna från Stefan Petterssons väderstation på ön. Normalt använder vi SMHI:s registrerade vindriktning, men där har man haft problem med rätt värden åtminstone sedan påskhelgen.

Solen upp 06:16 och ned 20:13.

PERSONAL
Margareta Wilhelmsson, Eva Åkesson, Kerstin Gabre, Ilse Melin, Marianne Ohlander och Uno Unger.

VERKSAMHET
Fångst med 17 nät 05:00-06:00 och 25 nät 06:00-11:00 (142 nättimmar). I Kausan fångst med 45 burar 05:00-21:00 (720 burtimmar). Fröfällan N om hönshuset stod ej apterad för fångst.

OBSERVATIONER
VITKINDAD GÅS Ett par kom flygande ivrigt kacklande längs nordstranden 07:26 och landade i tobisgrisslornas holkkoloni, där de stod några minuter och såg ut som om de funderade på om Nidingen kunde vara en lämplig häckningslokal. De försvann senare i ett obevakat ögonblick.

Uno Ungers foto.
Kanske den vitkindade gåsen blir nästa nya häckfågelsart på Nidingen. Detta par verkar ha fattat tycke för norra sidan av Västudden.

TOPPSKARV En adult med tofs och en 2K under ruggning stod en stund under morgonen på Klockfotsrevet.
STÖRRE STRANDPIPARE Två bon lokaliserades idag. Paret hanen Vi/Me Rö/Lb + honan Vi/Me Lb/Lg hade 4 ägg innerst i Kausan närmast nätplats 3 och paret hanen Vi/Me Mg/Rö + honan -/Me Lb/Gu hade 3 ägg på pynten i inre delen av Hamnudden.

Uno Ungers foto.
Det första strandpiparboet i år är nu funnet i Kausan. Lägg märke till att bobalen är pyntad med små Littorina-snäckor och ett litet fågelben.

KENTSK TÄRNA Ett par ex hördes eller sågs kringflygande under dagen, men på kvällen samlades totalt 9 ex på stenar utanför Västudden.
SILLGRISSLA Ett ex i sommardräkt flög mot NV 07:26 och på eftermiddagen hittades ett ex i vinterdräkt liggande V om Västudden.
STENSKVÄTTA En hane sågs nära Brygghuset under kvällen.

RINGMÄRKNING
43 ex av 8 arter.
Skärpiplärka 1, gärdsmyg 9, rödhake 23, gransångare 2, kungsfågel 5, bofink 1, gråsiska 1 och gulsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 574 ex och i år 1047 ex.

KONTROLLER
6 egna kontroller av skärpiplärka varav 5 fjolåringar där 4 ex fick färgkombinationer (en hade redan) och en redan färgringmärkt, som märktes som unge redan 27/6 2012. Tills sist kan nämnas korttidskontroller av gärdsmyg 2, järnsparv 1, rödhake 4, koltrast 1, gransångare 1 och kungsfågel 5.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Fortsatt fint väder med ganska svaga vindar resulterade i observationer av två tumlare. Under dagen noterades även både påfågelöga och nässelfjäril flygande i fyrområdet, den sistnämnda efter att den hjälpts ut av fågelstationens damer från sin ofrivilliga fångenskap högst upp i lanterninen på västra gamla fyren.

VID DATORN
Uno Unger

 • Knölsvan Cygnus olor 2 Adult I par Stationär (Förutom öns egna par sågs även ett främmande par vid ön idag. Öns par tillbringade mesta tiden utanför Playan och S om Svacken under dagen.)
 • Grågås Anser anser 6 ex. Stationär (Minst 6 ex. Både en, två och tre ex sågs flygande runt ön under dagen. Vid ett tillfälle gick en gås ner i vattnet på sydsidan från Svacken och mötte 1 + 2 + 2 ex på vattnet SV om SO-udden.)
 • Vitkindad gås Branta leucopsis 1 I par Rastande (De kom flygande längs nordstranden ivrigt kacklande 07:26 och landade i tobisgrisslekolonin, där de stod några minuter och såg ut som om de funderade på om Nidingen kunde vara en lämplig häckningslokal. De försvann senare i ett obevakat ögonblick.)
 • Kanadagås Branta canadensis 2 I par Stationär (Prästens grav-paret stod inaktiva nära graven och dessutom det häckande paret N om SMHI-stationen.)
 • Gravand Tadorna tadorna Noterad Stationär
 • Kricka Anas crecca 3 ex. Rastande
 • Gräsand Anas platyrhynchos Noterad Stationär
 • Vigg Aythya fuligula Noterad Rastande (De rastade en stund i sjöorreflocken SV om Klockfotsrevet vid 12-tiden.)
 • Ejder Somateria mollissima Noterad Stationär
 • Sjöorre Melanitta nigra 100 ex. Sträckande S (Minst 100 ex.)
 • Sjöorre Melanitta nigra 500 ex. Stationär (Minst 500 ex.)
 • Knipa Bucephala clangula 8 ex. Stationär (De låg utspritt S om ön.)
 • Småskrake Mergus serrator Noterad Stationär
 • Smålom Gavia stellata 9 ex. Sträckande S
 • Storskarv Phalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • Toppskarv Phalacrocorax aristotelis 2 ex. Stationär (En adult med tofs och en 2K under ruggning stod en stund under morgonen på Klockfotsrevet.)
 • Gråhäger Ardea cinerea 1 ex. Sträckande O (Den mobbades av två fiskmåsar när den sträckte österut på lite höj S om ön 09:44.)
 • Vattenrall Rallus aquaticus Noterad Stationär (Gårdagens i Kausan burfångade och ringmärkta 2K-fågel kontrollerades igen redan idag efter oväntad fångst i nät 14B.)
 • Strandskata Haematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipare Charadrius hiaticula Noterad Bo, ägg/ungar (Två bon lokaliserades idag. Paret hanen Vi/Me Rö/Lb + honan Vi/Me Lb/Lg hade 4 ägg innerst i Kausan närmast nätplats 3 och paret hanen Vi/Me Mg/Rö + honan -/Me Lb/Gu hade 3 ägg på pynten i inre delen av Hamnudden.)
 • Skärsnäppa Calidris maritima Noterad Stationär (Som vanligt en stor flock, idag dock oräknade.)
 • Rödbena Tringa totanus 2 ex. Stationär
 • Roskarl Arenaria interpres 1 ex. Stationär (Den sågs vid Stora bryggan på kvällen.)
 • Skrattmås Chroicocephalus ridibundus 3 Adult Förbiflygande
 • Fiskmås Larus canus Noterad Stationär
 • Silltrut Larus fuscus Noterad Stationär
 • Gråtrut Larus argentatus Noterad Stationär
 • Havstrut Larus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig mås Rissa tridactyla Noterad Stationär
 • Fisktärna Sterna hirundo 3 ex. Stationär (Ett ex sågs flygande österut längs nordstranden under morgonen, men på kvällen satte sig 3 ex på en sten utanför Västudden.)
 • Kentsk tärna Sterna sandvicensis 9 ex. Stationär (Ett par ex hördes eller sågs kringflygande under dagen, men på kvällen samlades totalt 9 ex på stenar utanför Västudden.)
 • Sillgrissla Uria aalge 2 ex. (Ett ex i sommardräkt flög mot NV 07:26 och på eftermiddagen hittades ett ex i vinterdräkt liggande V om Västudden.)
 • Tobisgrissla Cepphus grylle Noterad Stationär
 • Sånglärka Alauda arvensis 1 ex. Förbiflygande
 • Skärpiplärka Anthus petrosus Noterad Stationär (En 2K hane ringmärktes. Dessutom 6 egna kontroller varav 5 fjolåringar där 4 ex fick färgkombinationer (en hade redan) och en färgringmärkt, som ringmärktes som unge redan 27/6 2012.)
 • Skärpiplärka Anthus petrosus 1 ex. Ringmärktes
 • Sädesärla Motacilla alba Noterad Stationär
 • Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 9 ex. Ringmärktes
 • Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 10 ex. Rastande (Minst 10 ex varav 2 ringmärktes och 2 korttidskontrollerades.)
 • Järnsparv Prunella modularis 2 ex. Rastande (Minst 2 ex varav en korttidskontroll.)
 • Rödhake Erithacus rubecula 40 ex. Rastande (Ca 40 ex varav 23 ringmärktes och 4 korttidskontrollerades.)
 • Rödhake Erithacus rubecula 23 ex. Ringmärktes
 • Stenskvätta Oenanthe oenanthe 1 Hane Rastande (Den sågs på kvällen nära Brygghuset.)
 • Koltrast Turdus merula 2 ex. Stationär (En hane korttidskontrollerades och dessutom en hona sedd.)
 • Gransångare Phylloscopus collybita 2 ex. Ringmärktes
 • Gransångare Phylloscopus collybita 6 ex. Rastande (Minst 6 ex varav 2 ringmärktes och en korttidskontrollerades.)
 • Kungsfågel Regulus regulus 5 ex. Ringmärktes
 • Kungsfågel Regulus regulus 5 ex. Individmärkt (Ringmärktes. Inga kontroller.)
 • Grå kråka Corvus corone cornix 4 ex. Stationär (Det stationära paret flög efter ett gästande par ett par gånger.)
 • Stare Sturnus vulgaris 1 Hona Rastande (I fyrområdet. Den sågs även vid ett tillfälle titta in i den södra holken på Kruthuset.)
 • Bofink Fringilla coelebs 1 ex. Ringmärktes
 • Bofink Fringilla coelebs 1 2K Hona Rastande (Ringmärktes.)
 • Hämpling Carduelis cannabina 1 ex. Förbiflygande (Den hördes överflygande under morgonen.)
 • Gråsiska Carduelis flammea 1 ex. Ringmärktes
 • Gråsiska, underarten cabaret Carduelis flammea cabaret 1 3K+ Hane Rastande (Ringmärktes.)
 • Gulsparv Emberiza citrinella 1 ex. Ringmärktes
 • Gulsparv Emberiza citrinella 1 3K+ Hona Rastande (Ringmärktes.)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *