söndag 10 april

VÄDER
Åter en molnfri morgon med mycket god sikt. Marken täcktes t.o.m. med lite rimfrost i några nätgator strax efter gryningen. Vid middagstid blev himlen successivt beslöjad med altostratusmoln.
02:00: Medelvind NO 3 m/s, byvind 3 m/s, temperatur +4,1° C, luftfuktighet 96 %, 1016 hPa, vattenstånd -17 cm
08:00: Medelvind O 5 m/s, byvind 6 m/s, temperatur +4,0° C, luftfuktighet 86 %, 1018 hPa, vattenstånd -5 cm
14:00: Medelvind SSV 3 m/s, byvind 4 m/s, temperatur +8,8° C, luftfuktighet 66 %, 1020 hPa, vattenstånd -21 cm
20:00: Medelvind N 4 m/s, byvind 4 m/s, temperatur +8,2° C, luftfuktighet 72 %, 1021 hPa, vattenstånd -18 cm
Väderuppgifterna gäller för Nidingen medan vattenståndet gäller för Onsala, och alla uppgifter är tagna från SMHI, förutom lufttrycket och vindriktningen som är tagna från Stefan Petterssons väderstation på ön. Normalt använder vi SMHI:s registrerade vindriktning, men där har man haft problem med rätt värden åtminstone sedan påskhelgen.

Solen upp 06:18 och ned 20:10.

PERSONAL
Margareta Wilhelmsson, Eva Åkesson, Kerstin Gabre, Ilse Melin, Marianne Ohlander och Uno Unger.

VERKSAMHET
Fångst med 17 nät 05:00-07:00 och 25 nät 07:00-12:00 (159 nättimmar). I Kausan fångst med 45 burar 05:00-21:00 (720 burtimmar). Fröfällan N om hönshuset stod för fångst 07:00-12:00 (5 fröfälletimmar).

OBSERVATIONER
KANADAGÅS Hanen i paret, där honan ruvar på 9 ägg mellan Östra rännan och SMHI:s väderstation, ringmärktes. Dessutom 1 par borta på Ostudden och tillfälligt (?) ytterligare 1 par på Svacken.
SNATTERAND 1 par rastade en stund ute på Klockfotsrevet vid 10-tiden.
KRICKA 1 par rastade en stund ute på Klockfotsrevet vid 10-tiden.
SJÖORRE Ca 1500 ex (grovt uppskattat) i några större och mindre födosökande flockar mellan Klockfotsrevet och Lillelandsrevet. Tidvis hördes hanarnas spelläte en hel del.
SPARVHÖK 1 ex sågs sträckande över Västudden ut mot havet i väster.
SKÄRSNÄPPA Vid ett tillfälle stod ca 310 ex samtidigt längst ut på Hamnudden.
ROSKARL Ett ex stod som vanligt längst ut på Hamnudden
FISKTÄRNA 2 ex varav den ena var ringmärkt stod på var sin sten i Kausan under morgonen/förmiddagen.
SVART RÖDSTJÄRT En honfärgad fågel var kvar från igår och sågs tidigt under dagen vid nya fyren.
STEGLITS Ett ex sågs flygande över Västudden under morgonen.

RINGMÄRKNING
147 ex av 8 arter.
Kanadagås 1, gärdsmyg 19, rödhake 96, gransångare 14, kungsfågel 14, bofink 1, bergfink och gråsiska 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 531 ex och i år 1004 ex.

KONTROLLER
Gårdagens nästan 11-åriga rödbena i Kausan var idag i sällskap med en annan färgringmärkt artfrände som ringmärktes som 2K+ redan 15/7 2001, alltså snart 15 år gammal. En skärsnäppa som kontrollerades i gryningen var ursprungligen märkt här på Nidingen som 3K+ den 21/5 2015. Av 5 skärpiplärkor var tre kontroller av årsungar, en tvååring samt en treåring. Tills sist kan nämnas korttidskontroller av bofink 1, järnsparv 2, koltrast 1, kungsfågel 3, rödhake 3 och gransångare 1.

UPPDRAGSARBETE
Strandstädning (2 tim).

ÖVRIGT
Ett fantastiskt fint väder med svaga vindar resulterade i några observationer av tumlare. Under förmiddagens sol noterades även en nässelfjäril flygande i fyrområdet. Det var väl inte så mycket att skryta med, men fångsten idag slutade på 147 fåglar, vilket i alla fall var det bästa resultatet hittills i år.

VID DATORN
Uno Unger

 • Knölsvan Cygnus olor 1 Adult I par Stationär (De tillbringade stor del av dagen längs Playan.)
 • Grågås Anser anser 3 ex. Stationär (1 ex förbiflygande + 1 par som låg i Kausan.)
 • Kanadagås Branta canadensis 3 I par Stationär (Hanen i paret, där honan ruvar på 9 ägg mellan Östra rännan och SMHI:s väderstation, ringmärktes. Dessutom 1 par borta på Ostudden och tillfälligt (?) ytterligare 1 par på Svacken.)
 • Kanadagås Branta canadensis 1 ex. Ringmärktes
 • Gravand Tadorna tadorna 16 ex. Stationär (I socialt spel mellan Kruthuset och Playan.)
 • Snatterand Anas strepera 1 I par Rastande (De rastade en stund ute på Klockfotsrevet vid 10-tiden.)
 • Kricka Anas crecca 1 I par Rastande (De rastade en stund ute på Klockfotsrevet vid 10-tiden.)
 • Gräsand Anas platyrhynchos Noterad Stationär
 • Ejder Somateria mollissima Noterad Ruvande (Honan på utsidan av trädgårdsfållan ruvar hårt på sina ägg.)
 • Sjöorre Melanitta nigra 1500 ex. Stationär (Ca 1500 ex (grovt uppskattat) i några större och mindre födosökande flockar mellan Klockfotsrevet och Lillelandsrevet. Tidvis hördes hanarnas spelläte en hel del.)
 • Sjöorre Melanitta nigra 100 ex. Sträckande S (Ca 100 långt ut i V.)
 • Knipa Bucephala clangula 8 ex. Stationär (Minst 8 ex fortfarande kvar S om ön.)
 • Småskrake Mergus serrator 25 ex. Stationär (Minst 25 ex.)
 • Storskrake Mergus merganser 1 Adult Hane Förbiflygande (Den flög österut längs Nordstranden 07:08.)
 • Smålom Gavia stellata 4 ex. Sträckande S
 • Storskarv Phalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • Toppskarv Phalacrocorax aristotelis 5 2K+ Stationär (De stod på Klockfotsrevet under eftermiddagen tillsammans med ett 20-tal storskarvar. Åtminstone ett par av dem var 2K.)
 • Sparvhök Accipiter nisus 1 ex. Sträckande (Den sågs sträckande över Västudden ut mot havet i väster.)
 • Vattenrall Rallus aquaticus Noterad Stationär
 • Strandskata Haematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipare Charadrius hiaticula Noterad Stationär
 • Skärsnäppa Calidris maritima 310 ex. Stationär (Vid ett tillfälle stod ca 310 ex samtidigt längst ut på Hamnudden.)
 • Rödbena Tringa totanus 2 ex. Stationär (Två individmärkta, dels Gul/Gu/Led Lb/Mb/Led, dels Me/- Rö/Or, båda tillsammans på stenar i Kausan. Den förstnämnda är snart 11 år, medan den andra märktes som 2K+ 15/7 2001 och alltså är minst 16 år till sommaren.)
 • Roskarl Arenaria interpres 1 ex. Stationär (Den stod på Hamnudden.)
 • Skrattmås Chroicocephalus ridibundus 2 ex. Förbiflygande (Både ad och fjolåring.)
 • Fiskmås Larus canus Noterad Stationär
 • Silltrut Larus fuscus Noterad Stationär
 • Gråtrut Larus argentatus Noterad Stationär
 • Havstrut Larus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig mås Rissa tridactyla Noterad Stationär
 • Fisktärna Sterna hirundo 2 ex. Stationär (De stod en längre stund på ett par stenar i Kausan. Den ena hade en metallring.)
 • Kentsk tärna Sterna sandvicensis 3 ex. Förbiflygande (Två ex flög utanför Västudden 10:10, på kvällen 3 ex på stenar utanför Västudden.)
 • Tobisgrissla Cepphus grylle Noterad Stationär
 • Ringduva Columba palumbus 1 ex. Rastande (Den stöttes i fyrområdet vid gryningen.)
 • Sånglärka Alauda arvensis 2 ex. Sträckande (Minst 2 ex hördes översträckande.)
 • Ängspiplärka Anthus pratensis 1 ex. Individmärkt
 • Skärpiplärka Anthus petrosus Noterad Stationär
 • Sädesärla Motacilla alba Noterad Stationär
 • Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 25 ex. Rastande (Minst 25 ex varav 19 ringmärktes.)
 • Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 19 ex. Ringmärktes
 • Järnsparv Prunella modularis 3 ex. Rastande (Minst 3 ex varav två egna korttidskontroller.)
 • Rödhake Erithacus rubecula 120 ex. Rastande (Minst 120 ex varav 96 ringmärktes.)
 • Rödhake Erithacus rubecula 96 ex. Ringmärktes
 • Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 1 Honfärgad Rastande (Den höll till vid nya fyren under morgonen.)
 • Koltrast Turdus merula 2 ex. Spel/sång (En hane sjöng, dessutom sågs hona.)
 • Taltrast Turdus philomelos 1 ex. Rastande
 • Gransångare Phylloscopus collybita 20 ex. Rastande (Ca 20 ex varav 14 ringmärktes.)
 • Gransångare Phylloscopus collybita 14 ex. Ringmärktes
 • Kungsfågel Regulus regulus 14 ex. Ringmärktes
 • Kungsfågel Regulus regulus 20 ex. Individmärkt (Ca 20 ex varav 14 ringmärktes.)
 • Grå kråka Corvus corone cornix 3 ex. Stationär (Det stationära paret sågs jaga en tredje kråka vid ett tillfälle.)
 • Stare Sturnus vulgaris 1 ex. Rastande
 • Bofink Fringilla coelebs 2 ex. Rastande (En 2K hane ringmärktes. Dessutom en egen kontroll av en hona..)
 • Bofink Fringilla coelebs 1 ex. Ringmärktes
 • Bergfink Fringilla montifringilla 1 ex. Ringmärktes
 • Bergfink Fringilla montifringilla 1 2K Hona Rastande (Ringmärktes.)
 • Grönfink Carduelis chloris 1 ex. Förbiflygande (Den flög västerut över fyrområdet.)
 • Steglits Carduelis carduelis 1 ex. Förbiflygande (Den sågs flygande över Västudden under morgonen.)
 • Hämpling Carduelis cannabina 1 ex. Förbiflygande (Den flög västerut över fyrområdet.)
 • Gråsiska Carduelis flammea 1 2K Rastande (Ringmärktes.)
 • Gråsiska Carduelis flammea 1 ex. Ringmärktes

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *