lördag 9 april

VÄDER
Huvudsakligen molnfritt större delen av dagen, dock tidvis en del cirrusmoln och framförallt in mot kusten en del cumulusmoln (s.k. vackert-väder-moln), i synnerhet inne över fastlandet. Sikten mycket god.
02:00: Medelvind SV 8 m/s, byvind 11 m/s, temperatur +5,3 °C, luftfuktighet 85 %, 1006 hPa, vattenstånd -1 cm
08:00: Medelvind SV 6 m/s, byvind 10 m/s, temperatur +5,2 C, luftfuktighet 85 %, 1008 hPa, vattenstånd +17 cm
14:00: Medelvind SV 5 m/s, byvind 7 m/s, temperatur +7,6 C°, luftfuktighet 78 %, 1011 hPa, vattenstånd -7 cm
20:00: Medelvind SV 2 m/s, byvind 3 m/s, temperatur +6,1°C, luftfuktighet 89 %, 1014 hPa, vattenstånd +3 cm
Väderuppgifterna gäller för Nidingen medan vattenståndet gäller för Onsala, och alla uppgifter är tagna från SMHI, förutom lufttrycket och vindriktningen som är tagna från Stefan Petterssons väderstation på ön. Normalt använder vi SMHI:s registrerade vindriktning, men där har man haft problem med rätt värden åtminstone sedan påskhelgen.

Solen upp 06:21 och ned 20:08.

PERSONAL
Bodil Nyström, Leif Jonasson, Magnus Persson och Kåre Ström avlöstes vid middagstid av Margareta Wilhelmsson, Eva Åkesson, Kerstin Gabre, Ilse Melin, Marianne Ohlander och Uno Unger. Lasse Hellberg skötte personalbytet med stationsbåten.

VERKSAMHET
Fångst med 7 nät 06:00-08:00 (14 nättimmar). I Kausan fångst med 43 burar 06:00-09:00 och 45 burar 13:00-21:00 (489 burtimmar). Fröfällan N om hönshuset stod för fångst 06:00-09:00 (3 fröfälletimmar).

OBSERVATIONER
KANADAGÅS Ett par (paret vid Prästens grav) födosökte i vattnet vid SO-udden, vilket tyder på att de ännu ej gått till häckning eller fått sina ev. ägg prederade. Honan i reviret mellan Dammen och Östra rännan ruvade nu på 9 ägg i sydkanten av ett slånbuskage mittemellan Östra rännan och SMHI:s väderstation.
VITKINDAD GÅS 230 ex sträckte österut under morgonen.
KRICKA 3 ex rastade en kort stund i Kausan under eftermiddagen.
EJDER Den första ruvande ådan på Nidingen för i år hittades idag på utsidan av trädgårdsfållans yttre (sydöstra) stenmur.
HAVSSULA 14 ex passerade söderut under morgonen/förmiddagen.
SMÅLOM 15 ex mot S under förmiddagen och 1 ex mot V norr om ön vid 18:45-tiden.
TOPPSKARV 5 ex stod på Klockfotsrevet under eftermiddagen tillsammans med ett 20-tal storskarvar. Åtminstone ett par av dem var 2K.
BRUN KÄRRHÖK Den passerade mittemellan Nidingen och Malön och sågs från båten under hemfärd och verkade flyga mot Nidingen.
TORNFALK Den sågs under förmiddagen och sträckte senare vidare mot NO.
ROSKARL Ett ex stod tillsammans med drygt 20 skärsnäppor längst ut på Hamnudden
FISKTÄRNA Först 1 ex, senare 2 ex, satt på stenar ute på Klockfotsrevet under eftermiddagen.
SVART RÖDSTJÄRT En honfärgad upptäcktes födosökande i Kausan under eftermiddagen.

RINGMÄRKNING
5 ex av 5 arter.
Vattenrall 1, gärdsmyg 1, rödhake 1, taltrast 1 och gransångare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 384 ex och i år 857 ex.

KONTROLLER
En färgringmärkt rödbena i Kausan, som sågs även den 29/3, är en gammal känd häckfågel som ringmärktes som unge här på Nidingen 17/7 2005, alltså snart 11 år gammal. Vidare kontrollerade och färgringmärkte vi en egen skärpiplärka som märktes som 1K den 29/6 2015. I övrigt bara korttidskontroller av vardera en ängspiplärka, järnsparv, rödhake och gransångare.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Det blev en bra start för nya personalen. Vi började med att flytta på vadarburarna så de stod lite mer strategiskt på tångvallarna längst in i Kausan. Första fångsten för den nytillträdda personalen och tillika första exemplaret som ringmärkts på Nidingen i år blev en 2K hona vattenrall som fångades vid första vittjningen av burarna.

Första fångsten och tillika första som ringmärkts på Nidingen i år syns på bilden. Kan ni avgöra ålder och kön? För arten kan väl alla avgöra? ………………………………………………………………………………………………………Kjell Andersson: ……….. Homo sapiens. Misstänker att alla är adulta honor.

VID DATORN
Uno Unger

 • Knölsvan Cygnus olor 1 Adult I par Stationär
 • Grågås Anser anser 3 ex. Stationär (1 ex + 2 förbiflygande.)
 • Vitkindad gås Branta leucopsis 230 ex. Sträckande O (Under morgonen.)
 • Kanadagås Branta canadensis 2 I par Stationär (Ett par (paret vid Prästens grav) födosökte i vattnet vid SO-udden, vilket antyder att de ännu ej gått till häckning eller fått sina ev. ägg prederade. Honan i reviret mellan Dammen och Östra rännan ruvade nu på 9 ägg i sydkanten av ett slånbuskage mittemellan Östra rännan och SMHI:s väderstation.)
 • Gravand Tadorna tadorna Noterad Stationär
 • Kricka Anas crecca 3 ex. Rastande (De rastade i Kausan under eftermiddagen.)
 • Gräsand Anas platyrhynchos Noterad Stationär
 • Ejder Somateria mollissima Noterad Ruvande (Den första ruvande ådan hittades idag på utsidan av trädgårdsfållans yttre (sydöstra) stenmur.)
 • Sjöorre Melanitta nigra 500 ex. Stationär (Minst 500 ex i några större och mindre födosökande flockar mellan Klockfotsrevet och Lillelandsrevet.)
 • Sjöorre Melanitta nigra 300 ex. Sträckande S (Ca 250 ex under morgonen och resten på eftermiddagen.)
 • Knipa Bucephala clangula 7 ex. Stationär (Minst 7 ex fortfarande kvar S om ön)
 • Småskrake Mergus serrator Noterad Stationär
 • Smålom Gavia stellata 16 ex. Sträckande (15 ex mot S under förmiddagen och 1 ex mot V norr om ön vid 18:45-tiden.)
 • Havssula Morus bassanus 14 ex. Sträckande S (Samtliga passerade söderut under morgonen/förmiddagen.)
 • Storskarv Phalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • Toppskarv Phalacrocorax aristotelis 5 2K+ Stationär (De stod på Klockfotsrevet under eftermiddagen tillsammans med ett 20-tal storskarvar. Åtminstone ett par av dem var 2K.)
 • Brun kärrhök Circus aeruginosus 1 ex. Sträckande (Den passerade mittemellan Nidingen och Malön och sågs från båten under hemfärd och verkade flyga mot Nidingen.)
 • Tornfalk Falco tinnunculus 1 ex. Rastande (Den sågs under förmiddagen och sträckte senare vidare mot NO.)
 • Vattenrall Rallus aquaticus Noterad Stationär (En 2K hona ringmärktes.)
 • Vattenrall Rallus aquaticus 1 ex. Ringmärktes
 • Strandskata Haematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipare Charadrius hiaticula Noterad Stationär
 • Skärsnäppa Calidris maritima Noterad Stationär
 • Rödbena Tringa totanus 4 ex. Stationär (En individmärkt med Gu/Gu/Led Lb/Mb/Led)
 • Roskarl Arenaria interpres 1 ex. Stationär (Den stod tillsammans med drygt 20 skärsnäppor längst ut på Hamnudden.)
 • Skrattmås Chroicocephalus ridibundus 5 ex. Förbiflygande (Minst 5 ex, bl.a. några fjolåringar mot NO.)
 • Fiskmås Larus canus Noterad Stationär
 • Silltrut Larus fuscus Noterad Stationär
 • Gråtrut Larus argentatus Noterad Stationär
 • Havstrut Larus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig mås Rissa tridactyla Noterad Stationär
 • Fisktärna Sterna hirundo 2 ex. Stationär (Först 1 ex, senare 2 ex, satt på stenar ute på Klockfotsrevet under eftermiddagen.)
 • Kentsk tärna Sterna sandvicensis 3 ex. Stationär (Två ex stod på en sten längst ut på Västudden. Vid ett tillfälle anslöt sig en tredje fågel och alla tre var uppe och flög utanför nämnd plats.)
 • Tobisgrissla Cepphus grylle Noterad Stationär
 • Ängspiplärka Anthus pratensis 1 ex. Individmärkt (En egen kontroll märkt under mars i år.)
 • Skärpiplärka Anthus petrosus Noterad Stationär (En egen kontroll färgringmärktes.)
 • Sädesärla Motacilla alba Noterad Stationär
 • Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 1 ex. Ringmärktes
 • Gärdsmyg Troglodytes troglodytes Noterad Rastande (En ringmärktes.)
 • Järnsparv Prunella modularis Noterad Rastande (En egen kontroll.)
 • Rödhake Erithacus rubecula Noterad Rastande (En ringmärktes och egenkontrollerades.)
 • Rödhake Erithacus rubecula 1 ex. Ringmärktes
 • Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 1 Honfärgad Rastande (Den upptäcktes födosökande i Kausan under eftermiddagen.)
 • Koltrast Turdus merula Noterad Stationär
 • Taltrast Turdus philomelos 1 ex. Rastande (En ringmärktes.)
 • Taltrast Turdus philomelos 1 ex. Ringmärktes
 • Gransångare Phylloscopus collybita 1 ex. Ringmärktes
 • Gransångare Phylloscopus collybita 5 ex. Rastande (Ca 5 ex varav en ringmärktes och en egenkontrollerades.)
 • Kungsfågel Regulus regulus 1 ex. Individmärkt (Den sågs födosökande på gräsmattor ino fyrområdet.)
 • Kaja Corvus monedula 1 ex. Rastande (Den sågs under morgonen.)
 • Råka Corvus frugilegus 2 ex. Sträckande (De passerade över ön under morgonen.)
 • Grå kråka Corvus corone cornix 1 I par Stationär
 • Bofink Fringilla coelebs 2 ex. Rastande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *