torsdag 14 april

Uno Ungers foto.
I Sveriges vackraste nätgata försvarade årets första svalörtsblomma idag de svenska färgerna tillsammans med det rikliga beståndet med blåstjärnor.

VÄDER
Under efternatten och i gryningen helmulet, men fram på förmiddagen började solen bryta igenom och efter 11:00 hade vi solsken med en del vackert-väder-moln under ett par timmar och därefter mestadels helt molnfritt. Mycket god sikt hela dagen (Se ÖVRIGT).
02:00: Medelvind S 6 m/s, byvind 7 m/s, temperatur +7,0° C, luftfuktighet 93 %, 1011 hPa, vattenstånd -9 cm
08:00: Medelvind NO 4 m/s, byvind 11 m/s, temperatur +7,2° C, luftfuktighet 80 %, 1013 hPa, vattenstånd -20 cm
14:00: Medelvind V 3 m/s, byvind 5 m/s, temperatur +9,7° C, luftfuktighet 63 %, 1012 hPa, vattenstånd +2 cm
20:00: Medelvind SV 4 m/s, byvind 5 m/s, temperatur +7,5° C, luftfuktighet 81 %, 1010 hPa, vattenstånd -10 cm
Väderuppgifterna gäller för Nidingen medan vattenståndet gäller för Onsala, och alla uppgifter är tagna från SMHI, förutom lufttrycket som är taget från Stefan Petterssons väderstation på ön.

Solen upp 06:08 och ned 20:19.

PERSONAL
Margareta Wilhelmsson, Eva Åkesson, Kerstin Gabre, Ilse Melin, Marianne Ohlander och Uno Unger.

VERKSAMHET
Fångst med 17 nät 05:00-06:00 och 25 nät 06:00-14:00 (217 nättimmar). Fångst i Kausan med 45 burar 05:00-21:00 (720 burtimmar). Idag har vi skurat och rentorkat fågelutsläppet, vilket verkligen behövdes.

Mariana Åkessons foto.
Damerna är redo för morgondagens nedfall av fågel med rengjorda påsar.

OBSERVATIONER
SJÖORRE Minst 1000 ex håller som tidigare till S om ön i täta flockar. Dessutom noterades minst 300 sydsträckande.
SMÅLOM Ett hyfsat sträck av smålom mot S under morgontimmarna, vilket slutade på det näst högsta antalet i år endast distanserat av de 450 som sträckte mot S den 8/4.
STORLOM Först passerade en norrut ca 06:30, sedan ytterligare 2 ex mot N ca 07:00 och till sist en som visande upp sig pedagogiskt på sydsträck på nära håll över Kausan i sällskap med en adult smålom i sommardräkt 07:51. Samtliga var i sommardräkt och passerade V om ön.
TOPPSKARV Vid ett tillfälle sågs två adulta fåglar med tofs tillsammans med minst 5 fjolåringar på Klockfotsrevet under förmiddagen.
STORSPOV En flock på 25 ex passerade mot NO söder om ön under ivrigt flöjtande 10:35.
KORP Ett ex besökte ön en stund vid 08:40-tiden, men flög snart åter in mot land ivrigt mobbad av måsfåglar och strandskator.

RINGMÄRKNING
20 ex av 5 arter.
Gärdsmyg 1, järnsparv 1, rödhake 14, gransångare 3 och kungsfågel 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 645 ex och i år 1118 ex.

KONTROLLER
Idag avlästes 5 adulta och en 3K silltrut med blåa färgringar i kolonin mellan Rissastenen och Dammen. Dessa hade följande inskriptioner: V.R4J, V.S2L, V.831, V.36J, V.M4L och fjolåringen V.W2W. Den förstnämnda har en intressant historia. Den märktes som unge på Nidingen 2012, kontrollerades i Gambia 6/2 2013, sågs åter på Nidingen både 2014 och 2015 och har alltså dykt upp nu igen på Nidingen. Den med ring V.831 är märkt som unge vid Blåvandshuk på västra Jylland 2009.
Av skärpiplärkor fick vi fem egna kontroller av fåglar födda 2012, 2014 (2 ex) resp. 2015 (2 ex). Därutöver gjordes följande egna korttidskontroller: Gärdsmyg 4, rödhake 7, gransångare 2 och kungsfågel 2.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Vid 10-tiden var sikten så bra att man kunde urskilja två av fönsternischerna på Fladens kasunfyr, med var sin besökande tretåig mås. Det var rikligt med spillning under resp. fönster, vilket borgar för att stationära fåglar tycks vara på plats. Det skall bli spännande att se om häckning kommer att äga rum även i år.
Sjöräddningen var här i 4 timmar med sammanlagt 6 personer inkl. en tekniker från SMHI, som utförde den årliga servicen av väderstationen.

VID DATORN
Uno Unger

 • Knölsvan Cygnus olor 2 Adult I par Stationär (2 par som under kvällen födosökte vid Playan resp. vilade sig på en tångvall ute på Västudden.)
 • Grågås Anser anser 5 ex. Stationär (2 + 3.)
 • Kanadagås Branta canadensis 2 I par Stationär (Ev. har honan i paret på Ostudden nu börjat lägga ägg.)
 • Gravand Tadorna tadorna Noterad Stationär
 • Gräsand Anas platyrhynchos Noterad Stationär
 • Ejder Somateria mollissima Noterad Stationär
 • Sjöorre Melanitta nigra 1000 ex. Stationär (Minst 1000 ex håller som tidigare till S om ön.)
 • Sjöorre Melanitta nigra 300 ex. Sträckande S
 • Knipa Bucephala clangula 11 ex. Stationär (En flock med ett flertal unga (2K) hanar och några honor S om ön.)
 • Småskrake Mergus serrator Noterad Stationär
 • Smålom Gavia stellata 128 ex. Sträckande S (Ett hyfsat sträck av smålom mot S under morgontimmarna, vilket slutade på det näst högsta antalet i år endast distanserat av de 450 som sträckte mot S den 8/4.)
 • Storlom Gavia arctica 4 Adult Sträckande (Först passerade en norrut ca 06:30, sedan ytterligare 2 ex mot N ca 07:00 och till sist en som visande upp sig pedagogiskt på sydsträck på nära håll över Kausan i sällskap med en adult smålom i sommardräkt 07:51. Samtliga var i sommardräkt och passerade V om ön.)
 • Storskarv Phalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • Toppskarv Phalacrocorax aristotelis 7 ex. Stationär (Vid ett tillfälle sågs två adulta med tofs tillsammans med minst 5 fjolåringar på Klockfotsrevet under förmiddagen.)
 • Vattenrall Rallus aquaticus Noterad Stationär
 • Strandskata Haematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipare Charadrius hiaticula Noterad Stationär
 • Skärsnäppa Calidris maritima 300 ex. Stationär (Ca 300 ex.)
 • Storspov Numenius arquata 25 ex. Sträckande NO (En flock, passerade S om ön under ivrigt flöjtande 10:35.)
 • Rödbena Tringa totanus 3 ex. Parning/parningsceremonier (En parning noterad på Playan.)
 • Roskarl Arenaria interpres 1 ex. Stationär (Vid 11-tiden stod den på en sten SV om Lilla bryggan.)
 • Skrattmås Chroicocephalus ridibundus 2 Adult Stationär (2-3 ex på Västudden.)
 • Skrattmås Chroicocephalus ridibundus 16 Adult Sträckande NO (2 + 14 under förmiddagen.)
 • Fiskmås Larus canus Noterad Stationär
 • Silltrut Larus fuscus Noterad Stationär (6 färgringmärkta med blåa plastringar 5 adulta (V.R4J, V.S2L, V.36J, V.831, V.M4L) och en 2K (V.W2W), samtliga i kolonin mellan Rissastenen och Dammen.)
 • Gråtrut Larus argentatus Noterad Stationär
 • Havstrut Larus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig mås Rissa tridactyla Noterad Bobygge (Ett par satt i ett påbörjat bo som hade placerats på en störe sten N om Rissastenen nära stranden. Dessutom fullt av tretåiga måsar bobyggande både på Rissastenens sjömärke och i fönsternischerna på gamla fyrarna.)
 • Fisktärna Sterna hirundo 7 ex. Stationär (De stod ute på Klockfotsrevet på kvällen.)
 • Kentsk tärna Sterna sandvicensis 5 ex. Stationär (Minst 5 ex på Västudden under kvällen.)
 • Tobisgrissla Cepphus grylle Noterad Stationär
 • Skärpiplärka Anthus petrosus Noterad Stationär (Fem egna kontroller av fåglar som föddes 2012, 2014 (2 ex) resp. 2015 (2 ex).)
 • Sädesärla Motacilla alba Noterad Stationär (En egen kontroll av en hane född 2012.)
 • Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 10 ex. Rastande (Ca 10 ex varav 1 ringmärktes och 4 korttidskontrollerades.)
 • Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 1 ex. Ringmärktes
 • Järnsparv Prunella modularis 1 ex. Ringmärktes
 • Järnsparv Prunella modularis 1 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • Rödhake Erithacus rubecula 25 ex. Rastande (Ca 25 ex varav 14 ringmärktes där mer än hälften var 3K+ samt 7 korttidskontrollerades.)
 • Rödhake Erithacus rubecula 14 ex. Ringmärktes
 • Koltrast Turdus merula 1 ex. Stationär
 • Gransångare Phylloscopus collybita 5 ex. Rastande (Minst 5 ex varav 3 ringmärktes och 2 korttidskontrollerades.)
 • Gransångare Phylloscopus collybita 3 ex. Ringmärktes
 • Kungsfågel Regulus regulus 1 ex. Ringmärktes
 • Kungsfågel Regulus regulus 3 ex. Rastande (Minst 3 ex varav 1 ringmärktes och 2 korttidskontrollerades.)
 • Grå kråka Corvus corone cornix 3 ex. Stationär
 • Korp Corvus corax 1 ex. Förbiflygande (Den besökte ön en stund vid 08:40-tiden, men flög snart åter in mot land ivrigt mobbad av måsfåglar och strandskator.)
 • Hämpling Carduelis cannabina 1 ex. Stationär
 • Gråsiska Carduelis flammea 2 ex. Förbiflygande (De flög över fyrområdet vid 07:45-tiden.)
 • Sävsparv Emberiza schoeniclus 1 ex. Rastande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *