fredag 15 april

VÄDER
En mulen efternatt övergick i en lika mulen morgon och förmiddag med tidvis byar med regn/duggregn samt mera kontinuerligt resten av dagen från 12:30. Sikten ganska dålig och fastlandet kunde knappast skönjas emellanåt.
02:00: Medelvind S 9 m/s, byvind 12 m/s, temperatur +7,3° C, luftfuktighet 83%, 1007 hPa, vattenstånd +6 cm
08:00: Medelvind S 12 m/s, byvind 14 m/s, temperatur +6,9° C, luftfuktighet 86%, 1003 hPa, vattenstånd -12 cm
14:00: Medelvind SO 11 m/s, byvind 15 m/s, temperatur +7,0° C, luftfuktighet 92 %, 1002 hPa, vattenstånd +7 cm
20:00: Medelvind S 7 m/s, byvind 9 m/s, temperatur +7,6° C, luftfuktighet 94 %, 1000 hPa, vattenstånd -1 cm
Väderuppgifterna gäller för Nidingen medan vattenståndet gäller för Onsala, och alla uppgifter är tagna från SMHI, förutom lufttrycket som är taget från Stefan Petterssons väderstation på ön.

Solen upp 06:05 och ned 20:21.

PERSONAL
Margareta Wilhelmsson, Eva Åkesson, Kerstin Gabre, Ilse Melin, Marianne Ohlander och Uno Unger.

VERKSAMHET
Fångst med 21 nät 05:00-07:00 och 17 nät 08:15-14:30 (114 nättimmar). Fångst i Kausan med 45 burar 05:00-21:00 (720 burtimmar). Idag har vi datalagt all ringmärkning under april fram till dags dato i Fagel.

Kl 04:40. Näten skall vara uppe till kl 05:00, sedan snabb frukost och sedan första nätrundan kl 05:30.

OBSERVATIONER
SMÅLOM 17 sydsträckande och 6 nordsträckande.
TORNFALK En adult hane ryttlade över Västudden under eftermiddagen.
MORKULLA Den sågs komma flygande österut längs nordstranden N om fyrområdet.
KUSTLABB Den kom flygande västerifrån längs nordstranden, mobbade en gråtrut och landade troligen på vattnet 07:20.
RÖDSTJÄRT Första sedda exemplaret på Nidingen i år. Den höll mestadels till i lä av fyrmästarbostaden i den kraftiga sydliga vinden under dagen.
SVARTHÄTTA En 3K+ hane ringmärktes. Första fyndet i år på Nidingen.

RINGMÄRKNING
22 ex av 5 arter.
Gärdsmyg 1, järnsparv 4, rödhake 7, svarthätta 1, gransångare 8 och bergfink 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 670 ex och i år 1143 ex.

KONTROLLER
En ruvande ejderhona visade sig ha blivit märkt i samma bo strax S om Fyrmästarhuset 12/5 2013.
En större strandpiparhona som märktes för tre veckor sedan i Kausan kontrollerades där även idag.
En egen kontroll av en skärpiplärkehane hade ursprungligen märkts som årsunge den 17/6 2012.
Därutöver gjordes följande egna korttidskontroller: Rödhake 2 och kungsfågel 2.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Inför kommande målning och tapetsering av rummen på fågelstationen har vi idag flyttat upp alla kontorets bokhyllor till vinden.

Kvällen avslutas med en gedigen artgenomgång a la Uno.

VID DATORN
Uno Unger

 • Knölsvan Cygnus olor 2 Adult I par Stationär (Sent på eftermiddagen fanns samtidigt ett par uppe bland slånbuskagen S om SMHI:s väderstation och ett par strax utanför stranden på Playan. Rätt som det var flög hanen i förstnämnda paret iväg mot det andra paret, som tvingades att flyga iväg. Honan i det förstnämnda paret hade sin metallring på vänster ben.)
 • Grågås Anser anser 3 ex. Stationär
 • Kanadagås Branta canadensis 2 I par Stationär
 • Gravand Tadorna tadorna Noterad Stationär
 • Gräsand Anas platyrhynchos Noterad Stationär
 • Ejder Somateria mollissima Noterad Bo, ägg/ungar (Honan som brukar ha sitt bo utanför stenmuren S om Fyrmästarbostaden och som ringmärktes där den 12/5 2013, hittades idag ruvande i sitt bo på samma ställe.)
 • Sjöorre Melanitta nigra 50 ex. Sträckande S (Minst 50 ex.)
 • Sjöorre Melanitta nigra 1000 ex. Stationär (Ca 1000 ex.)
 • Småskrake Mergus serrator Noterad Stationär
 • Smålom Gavia stellata 6 ex. Sträckande N
 • Smålom Gavia stellata 17 ex. Sträckande S
 • Storskarv Phalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • Toppskarv Phalacrocorax aristotelis 5 ex. Stationär (Ca 5 ex på Klockfotsrevet.)
 • Tornfalk Falco tinnunculus 1 Adult Hane Rastande (Den ryttlade över ön under eftermiddagen.)
 • Vattenrall Rallus aquaticus Noterad Stationär
 • Strandskata Haematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipare Charadrius hiaticula Noterad Stationär (En egen kontroll i Kausan av en hona som ringmärktes där den 25/3 2016.)
 • Skärsnäppa Calidris maritima 300 ex. Stationär (Ca 300 ex.)
 • Morkulla Scolopax rusticola 1 ex. Rastande (Den sågs komma flygande österut längs nordstranden N om fyrområdet.)
 • Rödbena Tringa totanus 3 ex. Stationär
 • Roskarl Arenaria interpres 1 ex. Stationär (Den sågs stående på en sten i Kausan under kvällen.)
 • Kustlabb Stercorarius parasiticus 1 Adult Rastande (Den kom flygande västerifrån längs nordstranden, mobbade en gråtrut och landade troligen på vattnet 07:20. Det rörde sig om en fågel i mörk morf.)
 • Skrattmås Chroicocephalus ridibundus 1 ex. Stationär (Den hördes utanför nordstranden på kvällen.)
 • Fiskmås Larus canus Noterad Stationär
 • Silltrut Larus fuscus Noterad Stationär
 • Gråtrut Larus argentatus Noterad Stationär
 • Havstrut Larus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig mås Rissa tridactyla Noterad Bobygge
 • Fisktärna Sterna hirundo Noterad Stationär (Hördes under kvällen.)
 • Kentsk tärna Sterna sandvicensis Noterad Stationär (Hördes under kvällen.)
 • Sillgrissla Uria aalge 7 ex. Sträckande S
 • Tobisgrissla Cepphus grylle Noterad Stationär
 • Ringduva Columba palumbus 1 ex. Rastande (Den stöttes vid Kruthuset under eftermiddagen.)
 • Ängspiplärka Anthus pratensis 1 ex. Stationär (Den höll till vid Torget och muren S därom.)
 • Skärpiplärka Anthus petrosus Noterad Stationär (En egen kontroll av en hane ursprungligen märkt som en årsunge den 17/6 2012.)
 • Sädesärla Motacilla alba Noterad Stationär
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 5 ex. Rastande (Minst 5 ex varav en ringmärktes.)
 • Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 1 ex. Ringmärktes
 • Järnsparv Prunella modularis 5 ex. Rastande (Minst 5 ex varav 4 ringmärktes.)
 • Järnsparv Prunella modularis 4 ex. Ringmärktes
 • Rödhake Erithacus rubecula 7 ex. Ringmärktes
 • Rödhake Erithacus rubecula 10 ex. Rastande (Minst 10 ex varav 7 ringmärktes och 2 korttidskontrollerades.)
 • Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 1 Hane Rastande (Den höll mestadels till i lä av fyrmästarbostaden i den krafiga sydliga vinden under dagen.)
 • Stenskvätta Oenanthe oenanthe 1 Hona Rastande (Den höll till vid stigen S om SMHI:s väderstation 07:20.)
 • Koltrast Turdus merula 2 ex. Stationär
 • Svarthätta Sylvia atricapilla 1 ex. Ringmärktes
 • Svarthätta Sylvia atricapilla 1 3K+ Hane Rastande (Ringmärktes.)
 • Gransångare Phylloscopus collybita 10 ex. Rastande (Minst 10 ex varav 8 ringmärktes.)
 • Gransångare Phylloscopus collybita 8 ex. Ringmärktes
 • Kungsfågel Regulus regulus 2 2K Hona Rastande (Båda korttidskontrollerades.)
 • Bofink Fringilla coelebs 3 ex. Rastande
 • Bergfink Fringilla montifringilla 1 3K+ Hona Rastande (Ringmärktes.)
 • Bergfink Fringilla montifringilla 1 ex. Ringmärktes
 • Hämpling Carduelis cannabina 1 ex. Stationär
 • Gråsiska Carduelis flammea 2 ex. Rastande
 • Sävsparv Emberiza schoeniclus 2 ex. Rastande (Två rastande varav en hane hördes sjunga några strofer.)

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *