måndag 28 mars

VÄDER
Precis som igår började dagen med molnfri himmel dock med måttlig sikt. Därefter drev det in en del dimmoln, men vid 09-tiden klarnade det åter upp. Vid middagstid successivt mulnande och från 03-tiden var det helmulet och så började det regna vid 19-tiden.
03:00: Medelvind S 10 m/s, byvind 12 m/s, temperatur +5,1°C, luftfuktighet 96 %, vattenstånd +15 cm
07:00: Medelvind SO 12 m/s, byvind 14 m/s, temperatur +5,1°C, luftfuktighet 95 %, vattenstånd +14 cm
11:00: Medelvind SO 13 m/s, byvind 16m/s, temperatur +6,1°C, luftfuktighet 90 %, vattenstånd +12 cm
15:00: Medelvind SO 13 m/s, byvind 15 m/s, temperatur +7,8°C, luftfuktighet 78 %, vattenstånd +6 cm
19:00: Medelvind SO 11m/s, byvind 15 m/s, temperatur +8,0°C, luftfuktighet 76 %, vattenstånd +5 cm
Väderuppgifterna gäller för Nidingen medan vattenståndet gäller för Onsala, och alla uppgifter är tagna från SMHI.

Solen upp 06:54 och ned 19:42.

PERSONAL
Per Schillander och Pers dotter Ella (11 år), Jonas Wikström och Uno Unger.

VERKSAMHET
Fångst med 18 nät 06:00-08:00 och 14 nät 08:00-12:00. Fångst med 38 burar i Kausan 06:00-21:00. Fröfällan S om Strandoxeln var i funktion 06:30-19:30.

OBSERVATIONER
KRICKA Två hanar och en hona rastade på Hamnudden 08:25. Dessutom sågs 3 hanar och 2 honor utanför nordstranden N om Kruthuset vid 18:30-tiden.
SJÖORRE En flock på minst 200 ex låg och dök vid Klockfotsrevet.
HAVSSULA 7 ad sträckte söderut V om ön under tiden 10:28-10:52 trots en medelvind på SO 13 m/s. Första obsen på Nidingen i år.
TOPPSKARV En äldre fågel stod en stund på Klockfotsrevet under eftermiddagen.
SPARVHÖK En adult hona sträckte mot O utanför nordstranden 10:31.
SKÄRSNÄPPA Minst 250 ex växlade uppehållsplats mellan Västudden och Hamnudden under dagen.
RÖDBENA Två ex sågs i Kausan vid ett tillfälle mitt på dagen.
ROSKARL Ett ex stod ute på Hamnudden under eftermiddagen.
KENTSK TÄRNA 2 ex flög söderut förbi Västudden 10:40.
RINGDUVA Förutom 2 ex som troligen övernattat på ön sträckte 3 flockar om 38 + 51 + ca 80 över ön mot SO under morgonen.
TURKDUVA Den upptäcktes vid Strandoxeln vid 07:30-tiden och flög efter en stund österut över ön. Första obsen på Nidingen i år.
SÄDESÄRLA Ett ex förbisträckande mot O.
GRANSÅNGARE En redan ringmärkt fågel höll till vid Stora bryggan. Dessutom sågs en omärkt vid nätplats 13.
KAJA En flock på ca 25 ex sträckte österut över ön 09:11.
RÅKA En adult fågel sträckte söderut över fyrområdet och Hamnudden 08:26.

RINGMÄRKNING
20 ex av 6 arter.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 358 ex och i år 358 ex.

KONTROLLER
Fyra egna kontroller av skärsnäppa, där de två äldsta var födda 2011. Det unga talgoxeparet som ringmärktes den 24/3 är kvar på ön och kontrollerades idag. En skärpiplärka märkt som nyss flygg unge 6/7 2015 burfångades och försågs med färgringar. Dessutom kortkontroller av vardera en skärpiplärka, en järnsparv och en gärdsmyg.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT

Idag hittade jag en färsk fisk på gräsmattan vid ringmärkarboden. Tydligen hade några måsar kommit flygande och bråkat om bytet och därvid tappat det. Jag lade upp fisken för fotografering och kom därefter fram till att det var en hane av randig sjökock med hjälp av fågelstationens bok ”Våra fiskar”. Den var visserligen inte så färggrann som den i boken avbildade hanen, men den var väl med sina 15 cm ett kanske ännu ej vuxet exemplar.

Om man bortser från krokus, snödroppar och blåstjärnor, som har visat sig ett tag här på Nidingen, så såg jag den första vilda växten blomma här idag, nämligen vanlig skörbjuggsört (Cochlearia officinalis).

Uno Unger Vid en inventeringsrunda på ön idag kunde jag konstatera att även den danska skörbjuggsörten (Cochlearia danica) hade börjat blomma i sitt enda bestånd på Ostudden. Den skiljer sig från den vanliga skörbjuggsörten på bl.a. mindre kronblad.

Vid datorn
Uno Unger

 • Knölsvan Cygnus olor 1 Adult I par Stationär
 • Grågås Anser anser 4 ex. Rastande (1 + 3 flög över fyrområdet och de sistnämnda slog till på vattnet N om Västudden.)
 • Kanadagås Branta canadensis 2 Adult I par Stationär (Paren vid Prästens grav och mellan Östra rännan och Dammen var på plats.)
 • Gravand Tadorna tadorna 2 Adult I par Stationär (Minst 2 par i Kausan.)
 • Kricka Anas crecca 8 ex. Rastande (Två hanar och en hona rastade på Hamnudden 08:25. Dessutom sågs 3 hanar och 2 honor utanför nordstranden N om Kruthuset vid 18:30-tiden.)
 • Gräsand Anas platyrhynchos Noterad Stationär
 • Ejder Somateria mollissima Noterad Stationär
 • Sjöorre Melanitta nigra 200 ex. Stationär (En flock på minst 200 ex låg och dök vid Klockfotsrevet.)
 • Knipa Bucephala clangula 1 Hane Förbiflygande (Den drog söderut förbi Västudden 10:45.)
 • Småskrake Mergus serrator Noterad Stationär
 • Havssula Morus bassanus 7 Adult Sträckande S (7 ad sträckte söderut V om ön under tiden 10:28-10:52 trots en medelvind på SO 13 m/s. Första obsen på Nidingen i år.)
 • Storskarv Phalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • Toppskarv Phalacrocorax aristotelis 1 ex. Stationär (En äldre fågel stod en stund på Klockfotsrevet under eftermiddagen.)
 • Sparvhök Accipiter nisus 1 Adult Hona Sträckande O (Den sträckte mot O utanför nordstranden 10:31.)
 • Vattenrall Rallus aquaticus Noterad Stationär
 • Strandskata Haematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipare Charadrius hiaticula Noterad Stationär
 • Skärsnäppa Calidris maritima 250 ex. Stationär (Minst 250 ex växlade uppehållsplats mellan Västudden och Hamnudden under dagen.)
 • Rödbena Tringa totanus 2 ex. Rastande (Två ex sågs i Kausan vid ett tillfälle mitt på dagen.)
 • Roskarl Arenaria interpres 1 ex. Stationär (Den stod ute på Hamnudden under efterrmiddagen.)
 • Fiskmås Larus canus Noterad Stationär
 • Silltrut Larus fuscus Noterad Stationär
 • Gråtrut Larus argentatus Noterad Stationär
 • Havstrut Larus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig mås Rissa tridactyla Noterad Stationär (En 2K-fågel sågs flygande utanför Lilla bryggan under förmiddagen.)
 • Kentsk tärna Sterna sandvicensis 2 ex. Sträckande S (De flög söderut förbi Västudden 10:40.)
 • Tobisgrissla Cepphus grylle Noterad Stationär
 • Tamduva Columba livia (domest.) 1 ex. Rastande
 • Ringduva Columba palumbus 2 ex. Rastande (De flög upp från fyrområdet i gryningen och hade troligen övernattat.)
 • Ringduva Columba palumbus 170 ex. Sträckande SO (3 flockar om 38 + 51 + ca 80 sträckte över ön mot SO under morgonen.)
 • Turkduva Streptopelia decaocto 1 ex. Rastande (Den upptäcktes vid Strandoxeln vid 07:30-tiden och flög efter en stund österut över ön. Första obsen i år på Nidingen.)
 • Sånglärka Alauda arvensis 1 ex. Sträckande
 • Skärpiplärka Anthus petrosus Noterad Stationär
 • Sädesärla Motacilla alba 1 ex. Sträckande O (Ett ex förbisträckande mot O.)
 • Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 10 ex. Rastande (Ca 10 ex varav 3 ringmärktes.)
 • Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 3 ex. Ringmärktes
 • Järnsparv Prunella modularis 5 ex. Ringmärktes
 • Järnsparv Prunella modularis 10 ex. Rastande (Ca 10 ex varav 5 ringmärktes.)
 • Rödhake Erithacus rubecula 10 ex. Rastande (Ca 10 ex varav 7 ringmärktes.)
 • Rödhake Erithacus rubecula 7 ex. Ringmärktes
 • Koltrast Turdus merula 3 ex. Rastande (Minst 3 ex.)
 • Björktrast Turdus pilaris 1 ex. Rastande (Den höll till vid Strandoxeln, där den åt på utlagda äpplen.)
 • Gransångare Phylloscopus collybita 2 ex. Rastande (En redan ringmärkt fågel höll till vid Stora bryggan. Dessutom sågs en omärkt vid nätplats 13.)
 • Talgoxe Parus major 3 ex. Rastande (Det unga paret som ringmärktes den 24/3 kontrollerades idag. Dessutom sågs ytterligare ett ex.)
 • Kaja Corvus monedula 25 ex. Sträckande O (En flock på ca 25 ex sträckte österut över ön 09:11.)
 • Kaja Corvus monedula 3 ex. Rastande
 • Råka Corvus frugilegus 1 Adult Sträckande S (Den sträckte söderut över fyrområdet och Hamnudden 08:26.)
 • Grå kråka Corvus corone cornix 1 I par Stationär
 • Stare Sturnus vulgaris 7 ex. Rastande
 • Bofink Fringilla coelebs 25 ex. Rastande (Minst 25 ex varav 3 ringmärktes.)
 • Bofink Fringilla coelebs 3 ex. Ringmärktes
 • Bergfink Fringilla montifringilla 1 ex. Ringmärktes
 • Bergfink Fringilla montifringilla 1 3K+ Hane Rastande (Ringmärktes.)
 • Grönfink Carduelis chloris 1 ex. Förbiflygande (Den sågs flygande över fyrområdet.)
 • Sävsparv Emberiza schoeniclus 1 2K Hona Rastande (Ringmärktes.)
 • Sävsparv Emberiza schoeniclus 1 ex. Ringmärktes

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *