söndag 27 mars

VÄDER
Dagen började med en i stort sett molnfri himmel, men sikten var ganska dålig och man såg knappt närmaste fastland. Fram på förmiddagen mulnade det successivt och under tiden 15:00-18:30 regnade det kontinuerligt. Samtidigt med regnets upphörande mojnade den hårda vinden rejält.
03:00: Medelvind SO 13 m/s, byvind 15 m/s, temperatur +5,4°C, luftfuktighet 88 %, vattenstånd -16 cm
07:00: Medelvind SO 15 m/s, byvind 18 m/s, temperatur +5,6°C, luftfuktighet 89 %, vattenstånd -8 cm
11:00: Medelvind S 14 m/s, byvind 19 m/s, temperatur +6,0°C, luftfuktighet 87 %, vattenstånd -7 cm
15:00: Medelvind S 11 m/s, byvind 15 m/s, temperatur +5,5°C, luftfuktighet 92 %, vattenstånd -5 cm
19:00: Medelvind S 5 m/s, byvind 5 m/s, temperatur +4,9°C, luftfuktighet 98 %, vattenstånd +5 cm
Väderuppgifterna gäller för Nidingen medan vattenståndet gäller för Onsala, och alla uppgifter är tagna från SMHI.

Solen upp 06:56 och ned 19:40.

PERSONAL
Per Schillander och Pers dotter Ella (11 år), Jonas Wikström och Uno Unger.

VERKSAMHET
Ingen nätfångst på grund av den hårda vinden. Fångst med 38 burar i Kausan 06:30-21:30. Fröfällan flyttad idag till strax S om Strandoxeln och den var i funktion 06:30-20:30.

OBSERVATIONER
KRICKA Ett par flög österut längs nordstranden 13:07.
SJÖORRE En flock på minst 200 ex låg och dök SO och senare V om Klockfotsrevet.
TOPPSKARV En ad med tofs och två yngre fåglar stod på Klockfotsrevet tillsammans med ett 15-tal storskarvar.
SKÄRSNÄPPA Minst 250 ex höll bl.a. till på Hamnudden, vilket utgör högsta notering hittills i år på Nidingen.
RÖDBENA Ett ex kom flygande över Kausan och gick tillfälligt ner på Playan 11:35. Årets första på Nidingen.
ROSKARL Den stod på Hamnudden samtidigt med en större flock skärsnäppor.
KENTSK TÄRNA Ett ex anlände efter regnet och sågs först flygande utanför Västudden 18:45. Efter en kort paus på Västudden flög den ut och satte sig på Klockfotsrevet. Det var årets första för Nidingen.
RINGDUVA 5 ex rastade på ön under förmiddagen, men sträckte vidare mot NO 11:24.
SÄDESÄRLA 1 + 1 + 2 förbisträckande mot NO.

RINGMÄRKNING
2 ex av 2 arter.
Skärpiplärka 1 och stare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 338 ex och i år 338 ex.

KONTROLLER
En egen kontroll av en skärsnäppa ringmärkt som 2K den 3/4 2010. Vidare en kontroll av en skärpiplärkehona märkt som nyss flygg den 20/6 2013 här på ön. En adult silltrut på nordstranden hade en blå färgring av den typ som vi använt för märkning av ungar på Nidingen sedan 2012.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
I natt gick vi över till sommartid, vilket innebar att när klockan slog 02:00, hoppade tiden direkt fram en timma till 03:00. Är det inte märkligt!
På kvällen var det gott att åter höra den kentska tärnans amalgamgnisslande läte.

Uno Unger

 • Knölsvan Cygnus olor 1 Adult I par Stationär (De låg hela dagen i Kausan.)
 • Kanadagås Branta canadensis 2 Adult I par Stationär (De två östra paren sågs medan vi saknade paret på Västudden.)
 • Gravand Tadorna tadorna 6 ex. Stationär (Minst 6 ex.)
 • Kricka Anas crecca 1 I par Förbiflygande (Ett par flög österut längs nordstranden 13:07.)
 • Gräsand Anas platyrhynchos Noterad Stationär
 • Ejder Somateria mollissima Noterad Stationär
 • Sjöorre Melanitta nigra 200 ex. Stationär (En flock på minst 200 ex låg och dök SO och senare V om Klockfotsrevet)
 • Småskrake Mergus serrator Noterad Stationär
 • Storskarv Phalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • Toppskarv Phalacrocorax aristotelis 3 ex. Stationär (En ad med tofs och två yngre fåglar stod på Klockfotsrevet tillsammans med ett 15-tal storskarvar.)
 • Vattenrall Rallus aquaticus Noterad Stationär
 • Strandskata Haematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipare Charadrius hiaticula Noterad Stationär
 • Skärsnäppa Calidris maritima 250 ex. Stationär (Minst 250 ex höll bl.a. till på Hamnudden, vilket utgör högsta notering hittills i år på Nidingen.)
 • Rödbena Tringa totanus 1 ex. Rastande (Ett ex kom flygande över Kausan och gick tillfälligt ner på Playan 11:35. Årets första på Nidingen.)
 • Roskarl Arenaria interpres 1 ex. Stationär (Den stod på Hamnudden samtidigt med en större flock skärsnäppor.)
 • Skrattmås Chroicocephalus ridibundus 5 Adult Rastande (De födosökte i vågsvalpet på Playastranden.)
 • Fiskmås Larus canus Noterad Stationär
 • Silltrut Larus fuscus Noterad Stationär
 • Gråtrut Larus argentatus Noterad Stationär
 • Havstrut Larus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig mås Rissa tridactyla Noterad Stationär
 • Kentsk tärna Sterna sandvicensis 1 ex. Rastande (Den anlände efter regnet och sågs först flygande utanför Västudden 18:45. Efter en kort paus på Västudden flög den ut och satte sig på Klockfotsrevet. Det var årets första för Nidingen.)
 • Tobisgrissla Cepphus grylle Noterad Stationär
 • Ringduva Columba palumbus 5 ex. Rastande (De rastade på ön under förmiddagen, men sträckte vidare mot NO 11:24.)
 • Sånglärka Alauda arvensis 1 ex. Rastande (Efter att ha rastat under morgonen sträckte den norrut 11:46.)
 • Ängspiplärka Anthus pratensis 1 ex. Individmärkt (Den höll till på gräsytan mellan nätplats 5 och 6.)
 • Skärpiplärka Anthus petrosus Noterad Stationär (En 3K+ hona ringmärktes och fick även en färgkombination.)
 • Skärpiplärka Anthus petrosus 1 ex. Ringmärktes
 • Sädesärla Motacilla alba 4 ex. Sträckande NO (1 + 1 + 1 + 2 sträckande över ön.)
 • Järnsparv Prunella modularis 3 ex. Rastande
 • Rödhake Erithacus rubecula 2 ex. Rastande
 • Koltrast Turdus merula 3 ex. Rastande
 • Taltrast Turdus philomelos 1 ex. Rastande
 • Talgoxe Parus major 1 ex. Rastande
 • Kaja Corvus monedula 3 ex. Rastande (De rastade på ön vid SMHI-stationen men sträckte vidare mot NO 11:24.)
 • Grå kråka Corvus corone cornix 1 I par Stationär
 • Stare Sturnus vulgaris 9 ex. Rastande (En 3K+ hane ringmärktes i norra holken på Kruthuset.)
 • Stare Sturnus vulgaris 1 ex. Ringmärktes
 • Bofink Fringilla coelebs 15 ex. Rastande (Minst 15 ex i ett mindre nedfall vid 18-tiden.)
 • Bergfink Fringilla montifringilla 5 ex. Rastande (Minst 5 ex tillsammans med bofinkar i ett mindre nedfall vid 18-tiden.)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *