lördag 26 mars

 VÄDER

Morgonen började med växlande molnighet och en ganska god sikt. Vid 08-tiden vällde det in dimma från SV och därefter blev sikten betydligt sämre även om dimman tidvis lättade. Successivt orkade dock solen bryta igenom en del och man såg som längst till Ringhals. Resten av dagen svepte dimmoln och dimma tidvis in över ön och däremellan lättade det så pass att man såg kusten.

02:00: Medelvind V 6 m/s, byvind 8 m/s, temperatur +4,7°C, luftfuktighet 91 %, vattenstånd +8 cm
06:00: Medelvind V 5 m/s, byvind 8 m/s, temperatur +3,9°C, luftfuktighet 96 %, vattenstånd +5 cm
10:00: Medelvind SV 6 m/s, byvind 7 m/s, temperatur +5,1°C, luftfuktighet 94 %, vattenstånd +2 cm
14:00: Medelvind S 10 m/s, byvind 12 m/s, temperatur +3,8°C, luftfuktighet 97 %, vattenstånd -5 cm
18:00: Medelvind SO 11 m/s, byvind 13 m/s, temperatur +5,6°C, luftfuktighet 86 %, vattenstånd -5 cm
22:00: Medelvind SO 11 m/s, byvind 14 m/s, temperatur +5,2°C, luftfuktighet 86 %, vattenstånd -6 cm

Väderuppgifterna gäller för Nidingen medan vattenståndet gäller för Onsala, och alla uppgifter är tagna från SMHI. Igår upptäckte vi att vindriktningen från SMHI angavs 180° fel, vilket vi har justerat för, när det gäller gårdagen och idag, så att våra värden nu är korrekta. Igår angav vi tillfälligt vattenståndet vid Ringhals, då uppgifterna från Onsala saknades.

Solen upp 05:59 och ned 18:38.

PERSONAL
Marianne Bäckwall, Per Arne Lindgren och Uno Unger fram till 11-tiden då Lasse Hellberg kom ut med Per Schillander och Pers dotter Ella (11 år) samt Jonas Wikström. Marianne och Per Arne åkte iland med Lasse vid 13-tiden, medan Uno Unger stannar kvar tills vidare.

VERKSAMHET
Fångst med 10 nät 05:30-06:30, 14 nät 06:30-12:30 och 18 nät 12:30-16:00. Dessutom fångst med 37 burar i Kausan 05:30-20:30. Fröfällan i Kausan var i funktion 05:30-16:00.

OBSERVATIONER
GRÅGÅS På förmiddagen stod 2 ex på SO-udden, som lyfte och drog iväg 11:28. På eftermiddagen flög en fågel av från ett bo med 1 ägg på nordstranden ca 75 meter VNV om Prästens grav.
VITKINDAD GÅS Ett ex sträckte mot SO över ön 11:28.
TOFSVIPA 2 ex sträckte mot S över Kausan 12:35.
FORSÄRLA 1 ex sträckte österut över ön.
SÄDESÄRLA 1 ex hördes sträckande över ön.
RÅKA 2 ex sträckte över ön på eftermiddagen.

RINGMÄRKNING
12 ex av 7 arter.
Skärsnäppa 1, gärdsmyg 1, järnsparv 2, rödhake 2, koltrast 3, taltrast 1 och bofink 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 336 ex och i år 336 ex.
KONTROLLER
Tre egna skärsnäppekontroller idag av fåglar märkta som 2K den 15/4 2010, 1K 3/12 2011 resp. 2K 14/3 2012. Dessutom en kontroll av en större strandpiparhane märkt som 2K+ den 16/4 2015 här på ön. Vidare kontrollerades en 2K brunsiska som märktes 6/3 2016. Till sist skall nämnas att en lös ring hittades på Ostudden som hade satts på en gråtrutunge sommaren 2001, men som tydligen aldrig blev flygg (osliten ring).

UPPDRAGSARBETE
Strandstädning (0,5 tim).

ÖVRIGT
Även naturen firar påsk på Nidingen. Första grågåsägget lades idag i ett bo på Ostudden. Hoppas det går bra med häckningen denna gång. Arten har bara gjort häckningsförsök en gång tidigare på Nidingen, nämligen 2011, men det paret kläckte aldrig sina två ägg, som hittades den 29/3. Ingen annan art på Nidingen har lagt ägg ännu i år, så grågåsen blev först med den bedriften.

Uno Ungers foto.

VID DATORN
Uno Unger

 • KnölsvanCygnus olor 1 Adult I par Stationär (Under morgonen sågs den ena fågeln i paret ligga en bit upp på land på Ostudden, men senare på dagen låg båda fåglarna i Kausan.)
 • GrågåsAnser anser 3 Adult Bo, ägg/ungar (På förmiddagen stod 2 ex på SO-udden, som lyfte och drog iväg 11:28. På eftermiddagen flög en fågel av från ett bo med 1 ägg på nordstranden ca 75 meter VNV om Prästens grav.)
 • KanadagåsBranta canadensis 3 Adult I par Stationär (De tre paren var på plats vid Prästerns grav, nära Dammen resp. på Västudden.)
 • GravandTadorna tadorna 8 ex. Stationär
 • GräsandAnas platyrhynchos Noterad Stationär
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SjöorreMelanitta nigra 50 ex. Stationär (Minst 50 ex.)
 • SmåskrakeMergus serrator Noterad Stationär
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 5 ex. Stationär
 • VattenrallRallus aquaticus Noterad Stationär
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula Noterad Stationär (En kontroll av en större strandpiparhane märkt som 2K+ den 16/4 2015.)
 • TofsvipaVanellus vanellus 2 ex. Sträckande S (De passerade över Kausan 12:35.)
 • SkärsnäppaCalidris maritima 150 ex. Stationär (En 2K ringmärktes efter burfångst i Kausan. Dessutom tre egna kontroller av fåglar märkta som 2K den 15/4 2010, 1K 3/12 2011 resp. 2K 14/3 2012.)
 • SkärsnäppaCalidris maritima 1 ex. Ringmärktes
 • RoskarlArenaria interpres 1 ex. Stationär
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 1 Adult Förbiflygande
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 4 Adult Sträckande SV (De passerade N om ön 10:05.)
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus 80 Adult Stationär (80-100 ex stod i sina kolonier.)
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Stationär
 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Stationär
 • SånglärkaAlauda arvensis 1 ex. Sträckande
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • ForsärlaMotacilla cinerea 1 ex. Sträckande O
 • SädesärlaMotacilla alba 1 ex. Sträckande O
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 1 ex. Ringmärktes
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 5 ex. Stationär (Minst 5 ex varav 1 3K+ ringmärktes.)
 • JärnsparvPrunella modularis 2 ex. Rastande (Minst 3 ex varav en 2K och en 3K+ ringmärktes.)
 • JärnsparvPrunella modularis 2 ex. Ringmärktes
 • RödhakeErithacus rubecula 2 ex. Ringmärktes
 • RödhakeErithacus rubecula 2 2K Rastande (En 2K och en 3K+ hane ringmärktes.)
 • KoltrastTurdus merula 10 ex. Rastande (Minst 10 ex varav 3 honor (2 3K+ och 1 2K) ringmärktes.)
 • KoltrastTurdus merula 3 ex. Ringmärktes
 • TaltrastTurdus philomelos 1 ex. Ringmärktes
 • TaltrastTurdus philomelos 1 2K Rastande (Ringmärktes)
 • RödvingetrastTurdus iliacus 2 2K Rastande (Den höll till i Kausan under morgonen.)
 • TalgoxeParus major 3 ex. Rastande (3-4 ex.)
 • RåkaCorvus frugilegus 2 ex. Sträckande
 • Grå kråkaCorvus corone cornix 1 I par Stationär
 • StareSturnus vulgaris 35 ex. Rastande
 • BofinkFringilla coelebs 10 ex. Rastande (Minst 10 ex varav 2 3K+ hanar ringmärktes.)
 • BofinkFringilla coelebs 2 ex. Ringmärktes
 • Gråsiska, underarten cabaretCarduelis flammea cabaret 1 2K Stationär (En egen kontroll av en fågel som ringmärktes 6/3 2016.)
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 1 ex. Rastande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *