fredag 25 mars

VÄDER

Från efternatten var det mulet med duggregn eller lätt regn till och från fram till 17:30, men då lättade molntäcket plötsligt och t.o.m. solen tittade fram en del sista dagstimmen. Under dagen kunde Lilleland skönjas i diset men inte Malön, dock kunde vi skymta fastlandet efter 17:30.

02:00: Medelvind S 7 m/s, byvind 8 m/s, temperatur +5,0°C, luftfuktighet 95 %, vattenstånd -7 cm

06:00: Medelvind S 7 m/s, byvind 9 m/s, temperatur +4,7°C, luftfuktighet 96 %, vattenstånd +1 cm

10:00: Medelvind S 7 m/s, byvind 9 m/s, temperatur +5,0°C, luftfuktighet 97 %, vattenstånd +5 cm

14:00: Medelvind S 7 m/s, byvind 8 m/s, temperatur +5,3°C, luftfuktighet 98 %, vattenstånd +3 cm

18:00: Medelvind V 6 m/s, byvind 8 m/s, temperatur +5,7°C, luftfuktighet 96 %, vattenstånd +6 cm

Solen upp 06:02 och ned 18:36
PERSONAL
Marianne Bäckwall, Per Arne Lindgren och Uno Unger.

VERKSAMHET
Nätfångst med 5 nät 07:15-08:30, 9 nät 08:30-09:30, 17 nät 12:30-13:00 och 19 nät 13:00-15:15. Vidare fångst med 37 burar i Kausan 05:30-19:30. Fröfällan användes inte idag.

OBSERVATIONER
SKÄRSNÄPPA Ca 75 ex stod bl.a. på Hamnudden idag
MORKULLA Ett ex sågs flygande i fyrområdet vid middagstid.
ROSKARL Samma ex som tidigare i mars, höll bl.a. till på Hamnudden.
STENKNÄCK Dagens överraskning utgjordes av den stenknäckshane som plötsligt lät sig fångas i nät 5E.

RINGMÄRKNING
31 ex av 8 arter.
Större strandpipare 1, gärdsmyg 1, rödhake 2, koltrast 21, rödvingetrast 2, gransångare 1, kungsfågel 2 och stenknäck 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 324 ex och i år 324 ex.
KONTROLLER
Två egna skärsnäppekontroller av fåglar märkta som 2K den 11/3 2012 resp. 2K+ 10/11 2015. Dessutom en kontroll av en större strandpiparhane märkt som 2K+ den 29/4 2014 här på ön. I övrigt endast en kontroll av gårdagens märkta talgoxehane.

Så var årets första gransångare på Nidingen ringmärkt och klar!

Uno Ungers foto.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Det var synd att det var så mycket duggregn under i stort sett hela dagen, för idag gick koltrastarna till. Det skvätte koltrastar över hela ön, men p.g.a. duggregnet kunde vi endast bedriva nätfångst i begränsad omfattning. Men det visade sig i alla fall att flera av de infångade trastarna bar på fästingar, vilka vi insamlade för det projekt på Sahlgrenska sjukhuset som studerar spridning och förekomst av TBE.

VID DATORN
Uno Unger

 

 • KnölsvanCygnus olor 1 Adult I par Stationär (I Kausan hela dagen.)
 • KanadagåsBranta canadensis 3 Adult I par Stationär (Samma 3 par som igår. Det mittre paret gick runt fyrområdet idag.)
 • GravandTadorna tadorna 7 ex. Stationär
 • GräsandAnas platyrhynchos Noterad Stationär
 • EjderSomateria mollissima 300 ex. Stationär (Ca 300 ex.)
 • SjöorreMelanitta nigra 150 ex. Stationär (De låg och dök S om Klockfotsrevet.)
 • SmåskrakeMergus serrator Noterad Stationär
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 1 Adult Stationär (Den stod på Klockfotsrevet på kvällen.)
 • VattenrallRallus aquaticus Noterad Stationär
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula Noterad Stationär (En hona ringmärtes efter fångst i Kausan. Dessutom burfångades en hane på samma ställe som vi ursprungligen ringmärkt här på Nidingen 29/4 2014.)
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula 1 ex. Ringmärktes
 • SkärsnäppaCalidris maritima 75 ex. Stationär (Ca 75 ex stod bl.a. på Hamnudden. Dessutom två egna kontroller av fåglar märkta som 2K den 11/3 2012 resp. 2K+ 10/11 2015.)
 • MorkullaScolopax rusticola 1 ex. Rastande (Den sågs flygande i fyrområdet vid middagstid.)
 • RoskarlArenaria interpres 1 ex. Stationär (Samma ex som tidigare i mars, höll bl.a. till på Hamnudden.)
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 1 ex. (Minst 1 ex hördes vid ett par tillfällen.)
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus 30 Adult Stationär (30 ex, vilket även sågs redan igår.)
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Stationär
 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Stationär
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 1 ex. Individmärkt (Ett ex med ring sågs i fyrområdet.)
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 10 ex. Stationär (Ca 10 ex varav en 2K ringmärktes.)
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 1 ex. Ringmärktes
 • RödhakeErithacus rubecula 2 ex. Ringmärktes
 • RödhakeErithacus rubecula 2 2K Rastande (Ringmärktes.)
 • KoltrastTurdus merula 50 ex. Rastande (Minst 50 ex varav 21 ringmärktes.)
 • KoltrastTurdus merula 21 ex. Ringmärktes
 • RödvingetrastTurdus iliacus 2 ex. Ringmärktes
 • RödvingetrastTurdus iliacus 2 2K Rastande (Ringmärktes.)
 • GransångarePhylloscopus collybita 1 2K Rastande (Ringmärktes, årets första.)
 • GransångarePhylloscopus collybita 1 ex. Ringmärktes
 • KungsfågelRegulus regulus 2 ex. Ringmärktes
 • KungsfågelRegulus regulus 2 2K Hane Rastande (Ringmärktes.)
 • TalgoxeParus major 1 2K Hane Rastande (Egen kontroll av gårdagens ringmärkta fågel.)
 • Grå kråkaCorvus corone cornix 1 I par Stationär
 • StareSturnus vulgaris 45 ex. Rastande (Ca 45 ex.)
 • BofinkFringilla coelebs 4 ex. Rastande
 • StenknäckCoccothraustes coccothraustes 1 2K+ Hane Rastande (Dagens överraskning utgjordes av den stenknäckshane som kunde ringmärkas efter fångst i nät 5E.)
 • StenknäckCoccothraustes coccothraustes 1 ex. Ringmärktes
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 5 ex. Rastande (Minst 5 ex, varav flest hanar.)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *