tisdag 29 mars

VÄDER

Växlande molnighet från gryningen till skymning. Relativt god sikt till att börja med, men under eftermiddagen var det så disigt att man knappt såg Ringhals. Vid 16-tiden fick Nidingen en regnskur och efter det blev sikten något bättre under kvällen.

03:00: Medelvind S 11 m/s, byvind 12 m/s, temperatur +5,9°C, luftfuktighet 86 %, vattenstånd -6 cm

07:00: Medelvind S 9 m/s, byvind 13 m/s, temperatur +5,3°C, luftfuktighet 91 %, vattenstånd +4 cm

11:00: Medelvind S 8 m/s, byvind 11m/s, temperatur +5,6°C, luftfuktighet 91 %, vattenstånd +9 cm

15:00: Medelvind S 8 m/s, byvind 10 m/s, temperatur +5,9°C, luftfuktighet 93 %, vattenstånd +17 cm

19:00: Medelvind SO 5 m/s, byvind 7 m/s, temperatur +5,4°C, luftfuktighet 91 %, vattenstånd +28 cm

Väderuppgifterna gäller för Nidingen medan vattenståndet gäller för Onsala, och alla uppgifter är tagna från SMHI.

Solen upp 06:51 och ned 19:45.

PERSONAL

Per Schillander och Pers dotter Ella (11 år), Jonas Wikström och Uno Unger.

 VERKSAMHET

Fångst med 23 nät 06:00-12:00. Fångst med 38 burar i Kausan 06:00-21:00. Fröfällan S om Strandoxeln var i funktion 06:00-20:00.

OBSERVATIONER

VITKINDAD GÅS En flock på 19 ex sträckte österut längs nordstranden vid 11:30-tiden.

STORMFÅGEL Den hittades nydöd och uppspolad på stranden mellan Svacken och SO-udden.

TOPPSKARV Två äldre fåglar stod på Klockfotsrevet under kvällen och två fjolåringar stod på en sten vid Ostudden vid 17-tiden.

SKÄRSNÄPPA Ca 240 ex växlade uppehållsplats mellan Västudden och Hamnudden under dagen.

KÄRRSNÄPPA Ett ex ingick i skärsnäppeflocken som uppehöll sig på Hamnudden och Västudden under kvällen.

STORSPOV Ett ex hördes förbiflygande över Ostudden vid 17-tiden.

RÖDBENA Två ex sågs i Kausan, den ena ringmärkt och den andra med färgringar.

ROSKARL Ett ex flög över Kausan mellan Västudden och Hamnudden under kvällen.

RINGMÄRKNING

29 ex av 11 arter.

Skärsnäppa 1, sädesärla 1, gärdsmyg 2, järnsparv 4, rödhake 3, koltrast 3, gransångare 3, kungsfågel 1, bofink 8, grönfink 1 och vinterhämpling 2.                                                                                                                                       Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 387 ex och i år 387 ex.

 KONTROLLER

En av rödbenorna i Kausan hade en färgringkombination som visade att den fångades och ringmärktes i Kausan 18/4 2015. Tre egna kontroller av skärpiplärkor varav två fjolåringar och en äldre hona ursprungligen märkt som årsunge 31/7 2010 – en aktningsvärd ålder för en piplärka. Vidare kortkontroller av 4 järnsparvar och en rödhake.

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 ÖVRIGT

I min jakt på nya vårblommor hittades idag de första blommorna på beståndet med dansk skörbjuggsört (Cochlearia danica) på Ostudden.

Uno Ungers foto.
Det har varit gott om skärsnäppor på Nidingen senaste dagarna. Idag räknade jag till 240 ex. Bland alla dessa hittade jag en kärrsnäppa i vinterdräkt.

Vid datorn

Uno Unger

 

 • Knölsvan Cygnus olor 1 Adult I par Stationär (De låg i Kausan hela dagen.)
 • Grågås Anser anser 3 ex. Förbiflygande (De flög västerut utanför vid middagstid.)
 • Vitkindad gås Branta leucopsis 19 ex. Sträckande O (En flock på 19 ex sträckte österut längs nordstranden vid 11:30-tiden.)
 • Kanadagås Branta canadensis 1 Adult I par Stationär (Svacken-paret som mestadels varit V om Östra rännan i år var idag på besök i Kausan.)
 • Gravand Tadorna tadorna 7 ex. Stationär (2 par + 3 ex i Kausan och på Västudden.)
 • Gräsand Anas platyrhynchos Noterad Stationär
 • Ejder Somateria mollissima Noterad Stationär
 • Sjöorre Melanitta nigra 200 ex. Stationär (Minst 200 ex.)
 • Småskrake Mergus serrator Noterad Stationär
 • Stormfågel Fulmarus glacialis 1 ex. Funnen död (Den hittades nydöd och uppspolad på stranden mellan Svacken och SO-udden.)
 • Storskarv Phalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • Toppskarv Phalacrocorax aristotelis 4 ex. Stationär (Två äldre fåglar stod på Klockfotsrevet under kvällen och två fjolåringar stod på en sten vid Ostudden vid 17-tiden.)
 • Vattenrall Rallus aquaticus Noterad Stationär
 • Strandskata Haematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipare Charadrius hiaticula Noterad Stationär
 • Skärsnäppa Calidris maritima 240 ex. Stationär (Ca 240 ex växlade uppehållsplats mellan Västudden och Hamnudden under dagen. En fjolåring fångades vid 21-tiden på Hamnudden med hjälp av strålkastare och ringmärktes.)
 • Skärsnäppa Calidris maritima 1 ex. Ringmärktes
 • Kärrsnäppa Calidris alpina 1 ex. Rastande (Den ingick i skärsnäppeflocken som uppehöll sig på Hamnudden och Västudden under kvällen.)
 • Storspov Numenius arquata 1 ex. Förbiflygande (Den hördes förbiflygande över Ostudden vid 17-tiden.)
 • Rödbena Tringa totanus 2 ex. Rastande (Två ex sågs i Kausan vid ett tillfälle mitt på dagen.)
 • Roskarl Arenaria interpres 1 ex. Stationär (Den flög över Kausan mellan Västudden och Hamnudden under kvällen.)
 • Skrattmås Chroicocephalus ridibundus 5 Adult Sträckande SV (De sträckte utanför nordstranden 12:15.)
 • Skrattmås Chroicocephalus ridibundus 3 Adult Stationär (De satt på stenar utanför nordstranden.)
 • Fiskmås Larus canus Noterad Stationär
 • Silltrut Larus fuscus Noterad Stationär
 • Gråtrut Larus argentatus Noterad Stationär
 • Havstrut Larus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig mås Rissa tridactyla Noterad Stationär
 • Tobisgrissla Cepphus grylle Noterad Stationär
 • Sånglärka Alauda arvensis 5 ex. Rastande (De lyfte från Svacken vid 17-tiden och flög västerut över ön.)
 • Skärpiplärka Anthus petrosus Noterad Stationär
 • Sädesärla Motacilla alba 1 3K+ Hane Rastande (Ringmärktes.)
 • Sädesärla Motacilla alba 1 ex. Ringmärktes
 • Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2 ex. Ringmärktes
 • Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 10 ex. Rastande (Ca 10 ex varav 2 ringmärktes.)
 • Järnsparv Prunella modularis 10 ex. Rastande (Minst 10 ex varav 4 ringmärktes.)
 • Järnsparv Prunella modularis 4 ex. Ringmärktes
 • Rödhake Erithacus rubecula 3 ex. Ringmärktes
 • Rödhake Erithacus rubecula 5 ex. Rastande (Minst 5 ex varav 3 ringmärktes.)
 • Koltrast Turdus merula 3 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • Koltrast Turdus merula 3 ex. Ringmärktes
 • Gransångare Phylloscopus collybita 3 ex. Ringmärktes
 • Gransångare Phylloscopus collybita 3 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • Kungsfågel Regulus regulus 1 2K Hane Rastande (Ringmärktes.)
 • Kungsfågel Regulus regulus 1 ex. Ringmärktes
 • Talgoxe Parus major 2 ex. Rastande
 • Grå kråka Corvus corone cornix 1 I par Stationär
 • Stare Sturnus vulgaris 25 ex. Rastande (Minst 25 ex.)
 • Bofink Fringilla coelebs 25 ex. Rastande (Minst 25 ex varav 8 ringmärktes.)
 • Bofink Fringilla coelebs 8 ex. Ringmärktes
 • Grönfink Carduelis chloris 1 ex. Ringmärktes
 • Grönfink Carduelis chloris 1 3K+ Hona Rastande (Ringmärktes.)
 • Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2 ex. Rastande (Hane + hona, ringmärktes.)
 • Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2 ex. Ringmärktes
 • Sävsparv Emberiza schoeniclus 1 ex. Rastande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *