onsdag 30 mars

VÄDER
Mulet hela dagen. God sikt fram till 11:00, då det successivt blev disigare söderifrån. Vid 12-tiden fick vi en kortvarig regnskur. Åter ganska god sikt under sen eftermiddag och kväll.
03:00: Medelvind SO 9 m/s, byvind 12 m/s, temperatur +5,2°C, luftfuktighet 93 %, vattenstånd +32 cm
07:00: Medelvind SO 7 m/s, byvind 9 m/s, temperatur +5,0°C, luftfuktighet 91 %, vattenstånd +21 cm
11:00: Medelvind S 5 m/s, byvind 6m/s, temperatur +5,3C, luftfuktighet 94 %, vattenstånd +21 cm
15:00: Medelvind S 5 m/s, byvind 7 m/s, temperatur +5,3°C, luftfuktighet 94 %, vattenstånd +16 cm
19:00: Medelvind SO 3 m/s, byvind 4 m/s, temperatur +4,9°C, luftfuktighet 94 %, vattenstånd +8 cm
Väderuppgifterna gäller för Nidingen medan vattenståndet gäller för Onsala, och alla uppgifter är tagna från SMHI.

Solen upp 06:48 och ned 19:47.

PERSONAL
Per Schillander och Pers dotter Ella (11 år), Jonas Wikström och Uno Unger.

VERKSAMHET
Fångst med 17 nät 06:00-06:30, 21 nät 06:30-07:00 och 25 nät 07:00-12:00. Under eftermiddagen körde vi extra fångst med 19 nät under tiden 16:00-18:00. Vidare fångst med 38 burar i Kausan 06:00-21:00. Fröfällan flyttades till N om hönshuset och var i funktion under tiden 12:00-20:00.

OBSERVATIONER
VITKINDAD GÅS En flock på 11 ex sträckte österut långt N om ön 10:10 och 3 minuter senare passerade en flock på 56 ex rakt över ön med samma sträckriktning.
SMÅLOM 2 + 2 ex passerade 10:02-10:03 och på kvällen sträckte 1 + 1 ex 17:06-17:07, samtliga V om Nidingen.
TOPPSKARV En äldre fåglar stod på Klockfotsrevet vid middagstid.
TOFSVIPA Ett ex passerade ut över Västudden 09:02.
SILLGRISSLA Ca 15 ex passerade utanför Västudden 07:45-08:00 fördelat på 3 grupper.
TORDMULE 1 + 4 ex passerade utanför Västudden 07:45-08:00.
SKÄRSNÄPPA Minst 200 ex växlade uppehållsplats mellan Västudden och Hamnudden under dagen.
KÄRRSNÄPPA Ett ex stod ute på Hamnudden under förmiddagen.
ROSKARL Ett ex stod ute på Hamnudden under förmiddagen.
VINTERHÄMPLING Minst 7 ex höll till i Kausan under eftermiddagen.
RINGMÄRKNING

30 ex av 12 arter.

Sädesärla 1, gärdsmyg 3, järnsparv 4, rödhake 6, koltrast 4, björktrast 1, gransångare 3, kungsfågel 1, blåmes 2, stare 1, bofink 1 och sävsparv 3

Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 417 ex och i år 417 ex.

KONTROLLER
Mest intressant av egna kontroller var en koltrast, som ursprungligen märktes som en 1K hona på Nidingen 2/11 2014 och som sedan åter kontrollerades 7/3 och 12/3 2015 och nu alltså åter igen. Det är ovanligt att fåglar som inte häckar på Nidingen återkommer mellan olika sträcksäsonger. Vidare fångades två skärsnäppor som tidigare märkts här på Nidingen 11/3 2012 resp. 21/5 2015. Dessutom kan nämnas två egna kontroller av skärpiplärkor som märkts som 1K honor sommaren 2014 resp. 2015.

12919739_935594309889645_6027668666960516503_n
Till sist skall nämnas en främmande kontroll av en adult silltrut i kolonin O om Rissastenen, som hade en orange färgring med inskriptionen VV5T. Den silltruten har vi sett tidigare några gånger och den är märkt som 4K+ i London 15/10 2011.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Ante från Bua och medhjälpare kom med de två snickarna från Axvall vid 11-tiden. De blir kvar till i morgon för att slutföra förankringen av Stora bryggan i cementfundamenten. I övrigt är bryggan färdigreparerad och justerad sedan skärtorsdagen. Dessutom skall snickarna slipa ner dörrkarmarna på gamla fyrarna, så dörrarna går att öppna och stänga som det är avsett.

Vid datorn
Uno Unger

 • Knölsvan Cygnus olor 1 Adult I par Stationär
 • Grågås Anser anser 1 ex. Förbiflygande
 • Vitkindad gås Branta leucopsis 67 ex. Sträckande O (En flock på 11 ex sträckte österut långt N om ön 10:10 och 3 minuter senare passerade en flock på 56 ex rakt över ön med samma sträckriktning.)
 • Kanadagås Branta canadensis 1 Adult I par Stationär (De höll till N om Kruthuset. Paret vid Prästens grav sågs ej idag.)
 • Gravand Tadorna tadorna 4 Adult I par Stationär (8 par höll samtidigt till på Västudden och i Kausan.)
 • Gräsand Anas platyrhynchos Noterad Stationär
 • Ejder Somateria mollissima Noterad Stationär
 • Sjöorre Melanitta nigra 300 ex. Sträckande S (Minst 300 ex. Dessutom ett par hundra stationära.)
 • Småskrake Mergus serrator Noterad Stationär
 • Smålom Gavia stellata 6 ex. Sträckande S (2 + 2 ex passerade 10:02-10:03 och på kvällen sträckte 1 + 1 ex 17:06-17:07, samtliga V om Nidingen.)
 • Storskarv Phalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • Toppskarv Phalacrocorax aristotelis 1 ex. Stationär (En äldre fåglar stod på Klockfotsrevet vid middagstid.)
 • Vattenrall Rallus aquaticus Noterad Stationär
 • Strandskata Haematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipare Charadrius hiaticula Noterad Stationär
 • Tofsvipa Vanellus vanellus 1 ex. Sträckande SV (Den passerade ut över Västudden 09:02.)
 • Skärsnäppa Calidris maritima 200 ex. Stationär (Minst 200 ex växlade uppehållsplats mellan Västudden och Hamnudden under dagen.)
 • Kärrsnäppa Calidris alpina 1 ex. Rastande (Den stod ute på Hamnudden under förmiddagen.)
 • Rödbena Tringa totanus 2 ex. Stationär
 • Roskarl Arenaria interpres 1 ex. Stationär (Den stod ute på Hamnudden under förmiddagen.)
 • Skrattmås Chroicocephalus ridibundus 2 Adult Stationär
 • Fiskmås Larus canus Noterad Stationär
 • Silltrut Larus fuscus Noterad Stationär
 • Gråtrut Larus argentatus Noterad Stationär
 • Havstrut Larus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig mås Rissa tridactyla Noterad Stationär
 • Sillgrissla Uria aalge 15 ex. Sträckande S (Ca 15 ex passerade utanför Västudden 07:45-08:00 fördelat på 3 grupper.)
 • Tordmule Alca torda 5 ex. Sträckande S (1 + 4 passerade utanför Västudden 07:45-08:00.)
 • Tobisgrissla Cepphus grylle Noterad Stationär
 • Ängspiplärka Anthus pratensis 1 ex. Individmärkt (Ett långstannande ex märkt 8/3 kontrollerades.)
 • Skärpiplärka Anthus petrosus Noterad Stationär
 • Sädesärla Motacilla alba 1 2K Hane Rastande (Ringmärktes.)
 • Sädesärla Motacilla alba 1 ex. Ringmärktes
 • Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 3 ex. Ringmärktes
 • Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 10 ex. Rastande (Ca 10 ex varav 3 ringmärktes och 2 kortkontroller.)
 • Järnsparv Prunella modularis 10 ex. Rastande (Minst 10 ex varav 4 ringmärktes och 5 kortkontroller.)
 • Järnsparv Prunella modularis 4 ex. Ringmärktes
 • Rödhake Erithacus rubecula 6 ex. Ringmärktes
 • Rödhake Erithacus rubecula 10 ex. Rastande (Minst 10 ex varav 6 ringmärktes och 2 kortkontroller.)
 • Koltrast Turdus merula 10 ex. Rastande (Ca 10 ex varav 4 ringmärktes. Dessutom en kontroll från i går. Trevligast var dock en kontroll av en 1K hona märkt på Nidingen 2/11 2014 samt kontrollerad 7/3 och 12/3 2015 och nu alltså åter igen.)
 • Koltrast Turdus merula 4 ex. Ringmärktes
 • Björktrast Turdus pilaris 1 ex. Ringmärktes
 • Björktrast Turdus pilaris 1 3K+ Hona Rastande (Ringmärktes.)
 • Gransångare Phylloscopus collybita 3 ex. Ringmärktes
 • Gransångare Phylloscopus collybita 5 ex. Rastande (Minst 5 ex varav 2 ringmärktes och en kontroll från igår.)
 • Kungsfågel Regulus regulus 1 2K Hona Rastande (Ringmärktes.)
 • Kungsfågel Regulus regulus 1 ex. Ringmärktes
 • Blåmes Cyanistes caeruleus 2 ex. Ringmärktes
 • Blåmes Cyanistes caeruleus 2 2K Rastande (De upptäcktes i fyrområdet 12:15 och hade troligen anlänt till ön strax innan. De fångades och ringmärktes som en hane och en hona vid 16-tiden.)
 • Grå kråka Corvus corone cornix 1 I par Stationär
 • Stare Sturnus vulgaris 50 ex. Rastande (Ca 50 ex varav flertalet sträckte österut. En hona ringmärktes)
 • Stare Sturnus vulgaris 1 ex. Ringmärktes
 • Bofink Fringilla coelebs 1 ex. Ringmärktes
 • Bofink Fringilla coelebs 25 ex. Rastande (Minst 25 ex varav endast en 2K hane ringmärktes.)
 • Vinterhämpling Carduelis flavirostris 7 ex. Rastande (Minst 7 ex höll till i Kausan under eftermiddagen.)
 • Sävsparv Emberiza schoeniclus 3 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • Sävsparv Emberiza schoeniclus 3 ex. Ringmärktes

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *