torsdag 31 mars

VÄDER
Mulet natten till idag och fram till 09-tiden, dock kortvarig dimma 06:15-06:30. Mellan 09:00 och 14:00 huvudsakligen solsken från en molnfri himmel. Efter en regnskur vid 14-tiden klarnade det åter upp och solen lyste i stort sett till solnedgången.
03:00: Medelvind VNV 5 m/s, byvind 6 m/s, temperatur +4,6°C, luftfuktighet 97 %, vattenstånd +8 cm
07:00: Medelvind VSV 4 m/s, byvind 6 m/s, temperatur +3,4°C, luftfuktighet 99 %, vattenstånd -1 cm
11:00: Medelvind VSV 5 m/s, byvind 7 m/s, temperatur +6,6C°, luftfuktighet 86 %, vattenstånd +5 cm
15:00: Medelvind V 7 m/s, byvind 11 m/s, temperatur +6,9°C, luftfuktighet 83 %, vattenstånd +7 cm
19:00: Medelvind VNV 10 m/s, byvind 12 m/s, temperatur +5,8, luftfuktighet 64 %, vattenstånd +-0 cm

Väderuppgifterna gäller för Nidingen medan vattenståndet gäller för Onsala, och alla uppgifter är tagna från SMHI förutom vindriktningen, där Stefans väderstation på ön används. SMHI:s vindriktningsuppgifter för Nidingen är för tillfället felaktiga, vilket har anmälts.

Solen upp 06:45 och ned 19:49.

PERSONAL
Per Schillander och Pers dotter Ella (11 år), Jonas Wikström och Uno Unger.

VERKSAMHET
Fångst med 14 nät 06:00-06:30, 19 nät 06:30-07:00, 28 nät 07:00-13:00 och 11 nät 13:00-14:00. Vidare fångst med 38 burar i Kausan 06:00-21:00. Fröfällan N om hönshuset stod för fångst 06:00-20:00.

OBSERVATIONER
VITKINDAD GÅS En flock på ca 20 ex sträckte österut över Ostudden 07:14.
TOPPSKARV Två fjolåringar stod på Klockfotsrevet under sena eftermiddagen.
SKÄRSNÄPPA Ca 250 ex växlade uppehållsplats mellan Västudden, Hamnudden och Playan under dagen.
ROSKARL Ett ex stod ute på Västudden under kvällen.
KENTSK TÄRNA 2 ex på morgonen och 1 ex på kvällen, sågs förbiflygande vid Västudden.
SVART RÖDSTJÄRT En 3K+ hane höll till i fyrområdet hela dagen.
SVARTHAKAD BUSKSKVÄTTA En 2K hane fångades vid 07-tiden i nät 5D och ringmärktes. Detta blev det femte ringmärkta exemplaret av arten för Nidingens fågelstation sedan starten 1980.
VINTERHÄMPLING Ett ex sågs vid nya fyren på kvällen.

Uno Ungers foto.
Uno Unger. Titta här vad vi fick i fångsten tidigare idag – en 2K hane svarthakad buskskvätta. Detta var fågelstationens 5:te märkta svarthakade buskskvätta (Saxicola rubicola) sedan starten 1980. Tidigare har en hane och tre honor fångats. Dessutom ringmärktes en vitgumpad buskskvätta (Saxicola maurus) 1/11 1980. Utöver de ringmärkta föreligger observationer av tre svarthakade och en vitgumpad här på Nidingen.

RINGMÄRKNING
56 ex av 15 arter.
Ängspiplärka 1, gärdsmyg 2, järnsparv 11, rödhake 6, svarthakad buskskvätta 1, koltrast 4, taltrast 2, gransångare 5, kungsfågel 1, stare 6, pilfink 1, bofink 9, bergfink 1, domherre 2 och sävsparv 4.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 473 ex
och i år 473 ex.

KONTROLLER
Inte mindre än 9 egna kontroller av skärpiplärka gjordes varav 7 fjolåringar. 5 fjolåringar färgringmärktes. Av de två äldre kontrollerna var det en 9K hane (alltså född 2008) och en 3K hane. I övrigt blev det bara en rad korttidskontroller av de nu aktuella flyttande arterna.

Uno Ungers foto.
Uno Unger.  Idag kontrollerade vi en skärpiplärka med aktningsvärd ålder. Den märktes första gången som en årsung hane av Tommy Järås den 29/6 2008 här på Nidingen. Följande år kom den tillbaka och den 22/3 2011 fick den sin individuella färgringkombination (Sv/Al Sk/Or, se bild). Idag lever den i sitt nionde kalenderår (9K) och till sommaren fyller den alltså 8 år – en hög ålder för en liten tätting.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
En hel del fästingar insamlades på fyra koltrastar och en taltrast. På en av koltrastarna satt inte mindre än 42 fästingar!
Ante från Bua och medhjälpare kom och hämtade de två snickarna från Axvall vid 11-tiden. De blev helt klara med både bryggreparationen och dörrkarmarna på de gamla fyrarna. Dörren till västra gamla fyren tycker jag dock känns onödigt trög att stänga.

Vid datorn
Uno Unger

 • Knölsvan Cygnus olor 1 Adult I par Stationär (I Kausan, mycket tid går åt att vila sig.)
 • Grågås Anser anser 3 ex. Stationär (3-4 ex.)
 • Vitkindad gås Branta leucopsis 20 ex. Sträckande O (Ca 20 ex passerade över Ostudden 07:14.)
 • Kanadagås Branta canadensis 2 Adult I par Stationär (Paren vid Prästens grav och N om Kruthuset på plats.)
 • Gravand Tadorna tadorna Noterad Stationär
 • Gräsand Anas platyrhynchos Noterad Stationär
 • Ejder Somateria mollissima Noterad Stationär
 • Sjöorre Melanitta nigra 200 ex. Stationär (Ca 200 ex, låg och dök S om Klockfotsrevet.)
 • Knipa Bucephala clangula 7 ex. Stationär (De höll till vid Klockfotsrevet.)
 • Småskrake Mergus serrator Noterad Stationär
 • Storskrake Mergus merganser 1 Adult Hane Födosökande (Den sågs under sena eftermiddagen ligga och dyka vid revet mellan Hamnudden och Klockfotsrevet.)
 • Storskarv Phalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • Toppskarv Phalacrocorax aristotelis 2 2K Stationär (Två fjolååringar stod under sena eftermiddagen på Klockfotsrevet.)
 • Vattenrall Rallus aquaticus Noterad Stationär
 • Strandskata Haematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipare Charadrius hiaticula Noterad Stationär
 • Skärsnäppa Calidris maritima 250 ex. Stationär (Ca 250 ex växlade uppehållsplats mellan Västudden, Hamnudden och Playan under dagen.)
 • Roskarl Arenaria interpres 1 ex. Stationär (Den stod ute på Västudden under kvällen.)
 • Skrattmås Chroicocephalus ridibundus 1 ex. Stationär (Minst 1 ex hördes.)
 • Fiskmås Larus canus Noterad Stationär
 • Silltrut Larus fuscus Noterad Stationär
 • Gråtrut Larus argentatus Noterad Stationär
 • Havstrut Larus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig mås Rissa tridactyla Noterad Stationär
 • Kentsk tärna Sterna sandvicensis 2 ex. Förbiflygande (2-3 ex. 2 ex på morgonen och 1 ex på kvällen, sågs förbiflygande vid Västudden.)
 • Tobisgrissla Cepphus grylle Noterad Stationär
 • Ängspiplärka Anthus pratensis 1 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • Ängspiplärka Anthus pratensis 1 ex. Ringmärktes
 • Skärpiplärka Anthus petrosus Noterad Stationär (Inte mindre än 9 egna kontroller varav 7 fjolåringar. 5 fjolåringar färgringmärktes. Av de två äldre kontrollerna var det en 9K hane och en 3K hane.)
 • Sädesärla Motacilla alba 1 ex. Rastande
 • Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 5 ex. Rastande (Minst 5 ex varav 2 ringmärktes och 2 korttidskontroller.)
 • Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2 ex. Ringmärktes
 • Järnsparv Prunella modularis 11 ex. Ringmärktes
 • Järnsparv Prunella modularis 15 ex. Rastande (Minst 15 ex varav 11 ringmärktes och 2 korttidskontroller.)
 • Rödhake Erithacus rubecula 15 ex. Rastande (Minst 15 ex varav 6 ringmärktes och 5 korttidskontroller.)
 • Rödhake Erithacus rubecula 6 ex. Ringmärktes
 • Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 1 3K+ Hane Rastande (Den höll till i fyrområdet hela dagen.)
 • Svarthakad buskskvätta Saxicola rubicola 1 2K Hane Rastande (Den fångades vid 07-tiden i nät 5D och ringmärktes. Detta blev det femte ringmärkta exemplaret av arten för Nidingens fågelstation sedan starten 1980.)
 • Svarthakad buskskvätta Saxicola rubicola 1 ex. Ringmärktes
 • Koltrast Turdus merula 4 ex. Ringmärktes
 • Koltrast Turdus merula 5 ex. Rastande (Minst 5 ex varav 4 ringmärktes och en korttidskontroll.)
 • Taltrast Turdus philomelos 2 2K Rastande (Ringmärktes.)
 • Taltrast Turdus philomelos 2 ex. Ringmärktes
 • Gransångare Phylloscopus collybita 5 ex. Ringmärktes
 • Gransångare Phylloscopus collybita 6 ex. Rastande (Minst 6 ex varav 5 ringmärktes och en korttidskontroll.)
 • Kungsfågel Regulus regulus 1 2K Hane Rastande (Ringmärktes.)
 • Kungsfågel Regulus regulus 1 ex. Ringmärktes
 • Blåmes Cyanistes caeruleus 1 2K Hane Rastande (En egen kontroll från igår.)
 • Grå kråka Corvus corone cornix 1 I par Stationär
 • Stare Sturnus vulgaris 40 ex. Rastande (Minst 40 ex varav 6 ringmärktes.)
 • Stare Sturnus vulgaris 6 ex. Ringmärktes
 • Pilfink Passer montanus 1 ex. Ringmärktes
 • Pilfink Passer montanus 1 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • Bofink Fringilla coelebs 25 ex. Rastande (Minst 25 ex varav 9 ringmärktes.)
 • Bofink Fringilla coelebs 9 ex. Ringmärktes
 • Bergfink Fringilla montifringilla 1 ex. Ringmärktes
 • Bergfink Fringilla montifringilla 5 ex. Rastande (Ca 5 ex varav en 3K+ hane ringmärktes.)
 • Grönfink Carduelis chloris 1 ex. Rastande
 • Domherre Pyrrhula pyrrhula 2 3K+ Hona Rastande (Ringmärktes.)
 • Domherre Pyrrhula pyrrhula 2 ex. Ringmärktes
 • Sävsparv Emberiza schoeniclus 4 ex. Ringmärktes
 • Sävsparv Emberiza schoeniclus 5 ex. Rastande (Minst 5 ex varav 4 ringmärktes.)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *