fredag 1 april

VÄDER
Stjärnklar natt. Från gryningen och resten av dagen en molnfri himmel, dock mulnande under kvällen. Mycket god sikt.
03:00: Medelvind NV 13 m/s, byvind 16 m/s, temperatur +4,7°C, luftfuktighet 68 %, vattenstånd +8 cm
07:00: Medelvind NNV 11 m/s, byvind 16 m/s, temperatur +3,9°C, luftfuktighet 67 %, vattenstånd -11 cm
11:00: Medelvind NV 7 m/s, byvind 9 m/s, temperatur +4,5C°, luftfuktighet 65 %, vattenstånd -10 cm
15:00: Medelvind VSV 4m/s, byvind 8 m/s, temperatur +6,3°C, luftfuktighet 60 %, vattenstånd -2 cm
19:00: Medelvind SSV 3 m/s, byvind 4 m/s, temperatur +5,8, luftfuktighet 77 %, vattenstånd -18 cm
Väderuppgifterna gäller för Nidingen medan vattenståndet gäller för Onsala, och alla uppgifter är tagna från SMHI förutom vindriktningen, där Stefans väderstation på ön används. SMHI:s vindriktningsuppgifter för Nidingen är för tillfället felaktiga, vilket har anmälts.

Solen upp 06:43 och ned 19:51.

PERSONAL
Per Schillander och Pers dotter Ella (11 år), Jonas Wikström och Uno Unger.

VERKSAMHET
Fångst med 3 nät 06:00-08:00, 14 nät 08:00-09:00, 18 nät 09:00-10:30 och 25 nät 10:30-14:30. Vidare fångst med 43 burar i Kausan 06:00-21:00. Fröfällan N om hönshuset stod för fångst 06:00-20:00. Inläggning och korrekturläsning av märkdata för hela mars avklarad.

OBSERVATIONER
GRÅGÅS Ett par flög upp från området vid Dammen i gryningen och sågs även senare på Västudden.
SJÖORRE Minst 475 i en tät samlad födosökande flock S om Klockfotsrevet.
HAVSSULA Ett adult ex sträckte mot NV utanför Klockfotsrevet 16:28.
TOPPSKARV 4 ex i olika åldrar, dock ingen med tofs, stod på Klockfotsrevet under sena eftermiddagen.
SKÄRSNÄPPA Minst 200 ex växlade uppehållsplats mellan Västudden, Hamnudden, Playan och Klockfotsrevet under dagen.
KÄRRSNÄPPA Två ex höll till på stranden närmast öster om Lilla bryggan under morgon-förmiddag och de var ännu helt i vinterdräkt.
SVART RÖDSTJÄRT Gårdagens 3K+ hane höll till i fyrområdet även idag.

RINGMÄRKNING
3 ex av 1 art.
Skärpiplärka 3.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 3 ex och i år 476 ex.

KONTROLLER
4 egna kontroller av skärpiplärka varav 2 ex födda 2012 eller tidigare. I övrigt bara korttidskontroller av 2 gärdsmygar, 2 järnsparvar och 3 rödhakar.

UPPDRAGSARBETE
Strandstädning och uppeldning av ihopsamlat skräp (4 tim).

ÖVRIGT
När vinden mojnade fram på dagen så blev det riktigt gott i solen, och det tyckte tydligen även den nässelfjäril som visade sig i fyrområdet några gånger. Det var väl solen som även lockade ut den första båten med en privatperson till ön på minst tio dagar. Namnlöst-1
Trots att vi visste om risken att bli lurade ”första april” lyckades vår trogne medarbetare Mikael Käll slå i oss att han idag hade hittat en skärsnäppa som ny art för Vietnam och att den till råga på allt var färgringmärkt med en kombination som bara vi på Nidingen använt. Se mer om detta aprilskämt på fågelstationens Facebook-sida.

VID DATORN
Uno Unger

 • Knölsvan Cygnus olor 1 Adult I par Stationär
 • Grågås Anser anser 1 I par Stationär (De höll till på nordstranden och Västudden under morgonen.)
 • Kanadagås Branta canadensis 1 Adult I par Stationär (Paret N om Kruthuset var på plats.)
 • Gravand Tadorna tadorna Noterad Stationär
 • Gräsand Anas platyrhynchos Noterad Stationär
 • Ejder Somateria mollissima Noterad Stationär
 • Sjöorre Melanitta nigra 475 ex. Stationär (Minst 475 i en tät samlad födosökande flock S om Klockfotsrevet.)
 • Knipa Bucephala clangula 6 ex. Stationär (En honfärgad S om Lillelandsrevet och en flock på 5 ex S om Klockfotsrevet.)
 • Småskrake Mergus serrator Noterad Stationär
 • Storskrake Mergus merganser 1 Adult Hane Födosökande
 • Havssula Morus bassanus 1 Adult Sträckande NV (Den sträckte mot NV utanför Klockfotsrevet 16:28.)
 • Storskarv Phalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • Toppskarv Phalacrocorax aristotelis 4 ex. Stationär (I olika åldrar, dock ingen med tofs, stod på Klockfotsrevet under sena eftermiddagen.)
 • Vattenrall Rallus aquaticus Noterad Stationär
 • Strandskata Haematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipare Charadrius hiaticula Noterad Stationär
 • Skärsnäppa Calidris maritima 250 ex. Stationär
 • Kärrsnäppa Calidris alpina 2 ex. Rastande (De höll till på stranden närmast öster om Lilla bryggan vid 07-tiden och var ännu helt i vinterdräkt.)
 • Fiskmås Larus canus Noterad Stationär
 • Silltrut Larus fuscus Noterad Stationär
 • Gråtrut Larus argentatus Noterad Stationär
 • Havstrut Larus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig mås Rissa tridactyla Noterad Stationär
 • Tobisgrissla Cepphus grylle Noterad Stationär
 • Sånglärka Alauda arvensis 5 ex. Sträckande (Ca 5 ex.)
 • Skärpiplärka Anthus petrosus Noterad Stationär (4 egna kontroller av skärpiplärka varav 2 ex födda 2012 eller tidigare.)
 • Skärpiplärka Anthus petrosus 3 ex. Ringmärktes
 • Sädesärla Motacilla alba 1 ex. Rastande
 • Gärdsmyg Troglodytes troglodytes Noterad Rastande (Ca 5 ex varav två korttidskontroller.)
 • Järnsparv Prunella modularis 1 ex. Rastande (Ca 5 ex varav två korttidskontroller.)
 • Rödhake Erithacus rubecula 5 ex. Rastande (Ca 5 ex varav tre korttidskontroller.)
 • Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 1 3K+ Hane Rastande (Gårdagens 3K+ hane höll till i fyrområdet även idag.)
 • Koltrast Turdus merula 5 ex. Rastande (Ca 5 ex.)
 • Grå kråka Corvus corone cornix 1 I par Stationär
 • Stare Sturnus vulgaris 1 ex. Rastande (Minst 1 e.)
 • Bofink Fringilla coelebs 25 ex. Rastande (Ca 25 ex.)
 • Sävsparv Emberiza schoeniclus 2 ex. Rastande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *