lördag 2 april

VÄDER
Efternatten och morgonen var mulen och något disig.
03:00: Medelvind S 6 m/s, byvind 7 m/s, temperatur +5,4°C, luftfuktighet 92 %, vattenstånd -8 cm
07:00: Medelvind S 7 m/s, byvind 8 m/s, temperatur 5,4+C, luftfuktighet 90%, vattenstånd -24 cm
11:00: Medelvind S 9 m/s, byvind 11 m/s, temperatur +5,9C°, luftfuktighet 85 %, vattenstånd -10 cm
15:00: Medelvind S 10m/s, byvind 12 m/s, temperatur +6,9°C, luftfuktighet 79 %, vattenstånd -13 cm
19:00: Medelvind S 3 m/s, byvind 4 m/s, temperatur +5,8, luftfuktighet 77 %, vattenstånd -18 cm
Väderuppgifterna gäller för Nidingen medan vattenståndet gäller för Onsala, och alla uppgifter är tagna från SMHI förutom vindriktningen, där Stefans väderstation på ön används. SMHI:s vindriktningsuppgifter för Nidingen är för tillfället felaktiga, vilket har anmälts.

Solen upp 06:40 och ned 19:53.

PERSONAL
Per Schillander och Pers dotter Ella (11 år), Jonas Wikström och Uno Unger avlöstes vid middagstid. Tommy Järås skötte båttransporten och den nya personalen bestod av Bodil Nyström, Leif Jonasson, Magnus Persson och Kåre Ström.

VERKSAMHET
Fångst med 14 nät 06:00-07:00, 18 nät 07:00-07:30, 21 nät 07:30-10:30. Vidare fångst med 43 burar i Kausan 06:00-21:00. Fröfällan N om hönshuset stod för fångst 06:00-20:00.

OBSERVATIONER
GRÅGÅS 6 ex. förbiflygande.
SJÖORRE Minst 70-tal i en tät samlad födosökande flock S om Klockfotsrevet.
HAVSSULA 6 ex str S.
TOPPSKARV 4 ex i olika åldrar, dock ingen med tofs, stod på Klockfotsrevet.
SKÄRSNÄPPA Minst 200 ex växlade uppehållsplats mellan Västudden, Hamnudden, Playan och Klockfotsrevet under dagen.
FISKGJUSE Två ex str O på eftermiddagen.
SVARTHAKAD BUSKSKVÄTTA 1 hane. Upptäcktes vid kruthuset under eftermiddagen.

RINGMÄRKNING
42 ex av 8 art.
Koltrast 3, Rödhake 22, Gransångare 4, Kungsfågel 1, Gärdsmyg 5, Skärpiplärka 2, Sävsparv 2, Bofink 3.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 45 ex och i år 518 ex.

KONTROLLER
2 egna kontroller av 1 ex Skärpiplärka och 1 ex Gråsiska.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Uppsprickande fin kväll med sol och mojnande vind.

VID DATORN
Uno Unger, Leif Jonasson och Magnus Persson

 • KnölsvanCygnus olor 1 Adult I par Stationär
 • GrågåsAnser anser 6 ex. Förbiflygande
 • KanadagåsBranta canadensis 1 I par Stationär (N om Kruthuset.)
 • GravandTadorna tadorna Noterad Stationär
 • GräsandAnas platyrhynchos Noterad Stationär
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SjöorreMelanitta nigra 200 ex. Stationär (Minst 200 ex i en tät samlad födosökande flock SO om Klockfotsrevet.)
 • SvärtaMelanitta fusca 3 ex. (Två ex sträckte söderut V om Nidingen under morgonen och sågs av Jonas Wikström. Dessutom sågs ett ex under eftermiddagen.)
 • SmåskrakeMergus serrator 10 ex. Stationär
 • HavssulaMorus bassanus 6 ex. Sträckande NV (De sträckte mot NV under eftermiddagen.)
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 4 ex. Stationär (4 ex i olika åldrar, dock ingen med tofs, åtminstone 2 fjolåringar , stod på Klockfotsrevet,)
 • FiskgjusePandion haliaetus 2 ex. Sträckande O (De sträckte mot O på eftermiddagen.)
 • VattenrallRallus aquaticus 3 ex. Stationär
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula Noterad Stationär
 • SkärsnäppaCalidris maritima 250 ex. Stationär (Minst 250 ex växlade uppehållsplats mellan Västudden, Hamnudden, Playan och Klockfotsrevet under dagen.)
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 1 ex. Stationär
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Stationär (Bl.a. sågs en 3K på en sten O om Rissastenen.)
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 1 ex. Stationär
 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Stationär
 • SånglärkaAlauda arvensis 1 ex. Sträckande
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 3 ex. Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär (2 ex ringmärktes.)
 • SädesärlaMotacilla alba 3 ex. Rastande
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes Noterad Rastande (5 ex ringmärktes.)
 • JärnsparvPrunella modularis Noterad Rastande
 • RödhakeErithacus rubecula Noterad Rastande (22 ex ringmärktes.)
 • Svarthakad buskskvättaSaxicola rubicola 1 Hane Rastande (Den upptäcktes vid Kruthuset under eftermiddagen.)
 • KoltrastTurdus merula Noterad Rastande (3 ex ringmärktes.)
 • GransångarePhylloscopus collybita 4 ex. Rastande (4 ex ringmärktes.)
 • KungsfågelRegulus regulus 2 ex. Rastande (2 ex varav en ringmärktes.)
 • Grå kråkaCorvus corone cornix 1 I par Stationär
 • StareSturnus vulgaris 1 ex. Rastande
 • BofinkFringilla coelebs 25 ex. Rastande (Ca 25 ex varav 3 ringmärktes.)
 • HämplingCarduelis cannabina 1 ex. Rastande
 • VinterhämplingCarduelis flavirostris 4 ex. Rastande
 • GråsiskaCarduelis flammea 1 ex. Rastande
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 7 ex. Rastande (7 ex varav 2 ringmärktes.)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *