söndag 3 april

VÄDER
Fin stilla morgon tidvis tumlareväder.Tunna moln solen lyste inte helt igenom.Lätt regn vid 12-tiden och resten av dagen.
03:00: Medelvind SO 4 m/s, byvind 6 m/s, temperatur +6,0°C, luftfuktighet 82 %, vattenstånd -14 cm
07:00: Medelvind SO 3 m/s, byvind 6 m/s, temperatur 5,4+C, luftfuktighet 86%, vattenstånd -20 cm
11:00: Medelvind O 3 m/s, byvind 4 m/s, temperatur +6,4C°, luftfuktighet 81 %, vattenstånd -10 cm
15:00: Medelvind SO 3m/s, byvind 3 m/s, temperatur +6,9°C, luftfuktighet 79 %, vattenstånd 1 cm
19:00: Medelvind O 4 m/s, byvind 5 m/s, temperatur +8,7°C, luftfuktighet 88 %, vattenstånd 7 cm
Väderuppgifterna gäller för Nidingen medan vattenståndet gäller för Onsala, och alla uppgifter är tagna från SMHI.
Solen upp 06:37 och ned 19:55.

PERSONAL
Bodil Nyström, Leif Jonasson, Magnus Persson och Kåre Ström.

VERKSAMHET
Fångst med 21 nät 06:00-12:00. Vidare fångst med 43 burar i Kausan 06:00-21:00. Fröfällan N om hönshuset stod för fångst 06:00-20:00.

OBSERVATIONER
STORLOM 2 ex str. S
GRÅGÅS 2 ex. på Playan
KRICKA 3 ex. Gick ner kort vid Klockfotsrevet.
SJÖORRE 720 runt ön rastande.
KNIPA min 25 ex.
TOBISGRISSLA 480 ex, varav min 10 2k. Kunde räknas på morgonen liggande utanför stränderna. Räknades i ett svep.
TORDMULE 15 ex födosökande i V till NV.
SILLGRISSLA 2 ex utanför Klockfotsrevet.
HAVSSULA 3 ex str S.
FISKGJUSE 1 ex str O.
TOPPSKARV 7 ex stod på Klockfotsrevet.
SKÄRSNÄPPA 300-310 ex, växlade uppehållsplats mellan Västudden, Hamnudden och Klockfotsrevet under dagen.
ALFÅGEL en hane tillsammans med sjöorrarna.
KÄRRSNÄPPA minst en bland skärsnäpporna.
TUMLARE minst 10-14 st (3 familjegrupper) runt ön både S och N om.
KNUBBSÄL 22 st sågs samtidigt mest runt Klockfotsrevet.

RINGMÄRKNING
62 ex av 8 art.
Gransångare 2, Kungsfågel 11, Gärdsmyg 8, Järnsparv 1, Rödhake 35, Skärpiplärka 2,Ängspiplärka 1, Stare 2. Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 107 ex och i år 580 ex.

KONTROLLER
2 egna kontroller av 1 ex Skärpiplärka och 1 ex Rödhake.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Inga besökare och inget i övrigt att notera

VID DATORN
Leif Jonasson och Magnus Persson

  • KnölsvanCygnus olor 3 Adult I par Stationär
  • GrågåsAnser anser 2 ex.
  • KanadagåsBranta canadensis 4 Adult I par Stationär
  • GravandTadorna tadorna 6 Adult I par Stationär
  • KrickaAnas crecca 3 ex. Sträckande S
  • GräsandAnas platyrhynchos 10 ex. Stationär
  • EjderSomateria mollissima 400 ex. Stationär (Min 400 ex.)
  • AlfågelClangula hyemalis 1 Hane Stationär
  • SjöorreMelanitta nigra 720 ex. Stationär
  • KnipaBucephala clangula 25 ex. Stationär (Min 25 ex.)
  • SmåskrakeMergus serrator 40 ex. Stationär (Ca. 40 ex.)
  • SmålomGavia stellata 1 ex. Sträckande S
  • StorlomGavia arctica 2 ex. Sträckande S
  • HavssulaMorus bassanus 3 Adult Sträckande NV
  • StorskarvPhalacrocorax carbo 40 ex. Stationär (Ca. 40 ex.)
  • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 7 ex. Stationär
  • GråhägerArdea cinerea 1 ex. Sträckande O
  • FiskgjusePandion haliaetus 1 ex. Sträckande O
  • VattenrallRallus aquaticus 6 ex. Stationär
  • StrandskataHaematopus ostralegus 20 ex. Stationär (Ca. 10 par.)
  • Större strandpipareCharadrius hiaticula 11 ex. Stationär
  • SkärsnäppaCalidris maritima 300 ex. Stationär (Min 300-310 ex)
  • KärrsnäppaCalidris alpina 1 ex. Stationär
  • StorspovNumenius arquata 1 ex. Sträckande O
  • RödbenaTringa totanus 1 ex. Stationär
  • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
  • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
  • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
  • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
  • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Stationär
  • SillgrisslaUria aalge 2 ex. Stationär
  • TordmuleAlca torda 15 ex. Stationär
  • TobisgrisslaCepphus grylle 480 ex. Stationär
  • RingduvaColumba palumbus 1 ex. Stationär
  • SånglärkaAlauda arvensis 1 ex. Sträckande
  • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 3 ex. Stationär
  • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 1 ex. Ringmärktes
  • SkärpiplärkaAnthus petrosus 2 ex. Ringmärktes
  • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
  • SädesärlaMotacilla alba 10 ex. Rastande
  • GärdsmygTroglodytes troglodytes Noterad Rastande
  • GärdsmygTroglodytes troglodytes 8 ex. Ringmärktes
  • JärnsparvPrunella modularis 1 ex. Ringmärktes
  • JärnsparvPrunella modularis Noterad Rastande
  • RödhakeErithacus rubecula Noterad Rastande
  • RödhakeErithacus rubecula 35 ex. Ringmärktes
  • KoltrastTurdus merula 5 ex. Rastande
  • GransångarePhylloscopus collybita Noterad Rastande
  • GransångarePhylloscopus collybita 2 ex. Ringmärktes
  • KungsfågelRegulus regulus 11 ex. Ringmärktes
  • KungsfågelRegulus regulus Noterad Rastande
  • Grå kråkaCorvus corone cornix 1 I par Stationär
  • StareSturnus vulgaris 2 ex. Ringmärktes
  • StareSturnus vulgaris 25 ex. Rastande
  • BofinkFringilla coelebs 20 ex. Rastande
  • HämplingCarduelis cannabina 2 ex. Rastande
  • SävsparvEmberiza schoeniclus 2 ex. Rastande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *