måndag 4 april

VÄDER
Mestadels uppehåll lätt regn/duggregn under eftermiddagen mot kvällen mer ihållande.
03:00: Medelvind O 3 m/s, byvind4 m/s, temperatur +7,0°C, luftfuktighet 92 %, vattenstånd 1 cm
07:00: Medelvind SO 5 m/s, byvind 5 m/s, temperatur 6,4+C, luftfuktighet 87%, vattenstånd -17 cm
11:00: Medelvind SO 5 m/s, byvind 6 m/s, temperatur +7,9C°, luftfuktighet 81 %, vattenstånd -17 cm
15:00: Medelvind SO 3 m/s, byvind 4 m/s, temperatur +8,9°C, luftfuktighet 78%, vattenstånd 3 cm
19:00: Medelvind SO 3 m/s, byvind 5 m/s, temperatur +8,2°C, luftfuktighet 86 %, vattenstånd 7 cm
Väderuppgifterna gäller för Nidingen medan vattenståndet gäller för Onsala, och alla uppgifter är tagna från SMHI.
Solen upp 06:34 och ned 19:58.

PERSONAL
Bodil Nyström, Leif Jonasson, Magnus Persson och Kåre Ström.

VERKSAMHET
Fångst med 21 nät 06:00-12:00. Vidare fångst med 43 burar i Kausan 06:00-21:00. Fröfällan N om hönshuset stod för fångst 06:00-20:00.

OBSERVATIONER
GRÅGÅS 3 ex. på Playan
SJÖORRE min 900 ex i huvudsak samlade i SO.
KNIPA min 25 ex.
TOPPSKARV 3 ex stod på Klockfotsrevet.
SKÄRSNÄPPA 300-310 ex, växlade uppehållsplats mellan Västudden, Hamnudden och Klockfotsrevet under dagen.
SKOGSSNÄPPA 1 ex. passerade ön på morgon mot ost.
KÄRRSNÄPPA minst en bland skärsnäpporna.
KENTSK TÄRNA 3 ex på västudden.
LADUSVALA 1 ex. Äntligen ett trevligt vårtecken. Rastade och födosökte i Kausan under middagstid.
LÖVSÅNGARE 2 ex. Rekordtidiga fynd, är de näst tidigaste fynden på Nidingen (1:a 1990). Båda ringmärktes.
STEGLITS 2 ex. i Kausan.
TUMLARE minst 5 st.
KNUBBSÄL 12 st sågs samtidigt mest runt Klockfotsrevet.

RINGMÄRKNING
111 ex av 12 art.
Skärpiplärka 1, Gärdsmyg 10, Järnsparv 3, Rödhake 45, Koltrast 1, Taltrast 3, Rödvingetrast 2, Gransångare 18, Lövsångare 2, Kungsfågel 24, Bofink 1 och Sävsparv 1. Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 218 ex och i år 701 ex.

KONTROLLER
2 egna kontroller av 1 ex Skärpiplärka och 1 ex Gransångare. Främmande kontroll, 1 ex Kungsfågel märkt i Bryssel, Belgien.

§
Leif Jonasson och Magnus Persson

 • KnölsvanCygnus olor 3 Adult I par Stationär
 • GrågåsAnser anser 3 ex.
 • KanadagåsBranta canadensis 4 Adult I par Stationär
 • GravandTadorna tadorna 7 Adult I par Stationär
 • GräsandAnas platyrhynchos Noterad Stationär
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SjöorreMelanitta nigra 900 ex. Stationär (Min 900 ex.)
 • KnipaBucephala clangula 25 ex. Stationär (Min 25 ex.)
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 3 ex. Stationär
 • GråhägerArdea cinerea 1 ex. Sträckande O
 • SparvhökAccipiter nisus 1 ex. Sträckande O
 • PilgrimsfalkFalco peregrinus 1 ex. Sträckande O
 • VattenrallRallus aquaticus Noterad Stationär
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula Noterad Stationär
 • SkärsnäppaCalidris maritima 300 ex. Stationär (Ca. 300 ex.)
 • KärrsnäppaCalidris alpina 1 ex. Stationär
 • StorspovNumenius arquata 1 ex. Sträckande O
 • SkogssnäppaTringa ochropus 1 ex. Sträckande O
 • RödbenaTringa totanus 2 ex. Stationär
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 2 ex. Förbiflygande
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Stationär
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 3 ex.
 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Stationär
 • RingduvaColumba palumbus 3 ex. Stationär
 • SånglärkaAlauda arvensis 2 ex. Sträckande
 • LadusvalaHirundo rustica 1 ex. Födosökande
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 1 ex. Ringmärktes
 • SädesärlaMotacilla alba 10 ex. Rastande (Min 10 ex.)
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes Noterad Rastande
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 10 ex. Ringmärktes
 • JärnsparvPrunella modularis 3 ex. Ringmärktes
 • JärnsparvPrunella modularis Noterad Rastande
 • RödhakeErithacus rubecula Noterad Rastande
 • RödhakeErithacus rubecula 45 ex. Ringmärktes
 • KoltrastTurdus merula 1 ex. Ringmärktes
 • KoltrastTurdus merula Noterad Rastande
 • TaltrastTurdus philomelos 3 ex. Rastande
 • TaltrastTurdus philomelos 3 ex. Ringmärktes
 • RödvingetrastTurdus iliacus 2 ex. Ringmärktes
 • RödvingetrastTurdus iliacus 2 ex. Rastande
 • GransångarePhylloscopus collybita 40 ex. Rastande (Min 40 ex.)
 • GransångarePhylloscopus collybita 18 ex. Ringmärktes
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 2 ex. Ringmärktes
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 2 ex. Rastande
 • KungsfågelRegulus regulus 80 ex. Rastande (Svårräknade, men 80 till 120 ex.)
 • KungsfågelRegulus regulus 24 ex. Ringmärktes
 • Grå kråkaCorvus corone cornix 1 I par Stationär
 • StareSturnus vulgaris 14 ex. Rastande
 • BofinkFringilla coelebs Noterad Rastande
 • BofinkFringilla coelebs 1 ex. Ringmärktes
 • SteglitsCarduelis carduelis 2 ex. Rastande
 • HämplingCarduelis cannabina 1 ex. Rastande
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 4 ex. Rastande
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 1 ex. Ringmärktes

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *