DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 1 APRIL 2021

VÄDER
Regn tidigt på natten och troligen föll ca 3 mm under tiden 00-04. Från gryningen uppklarnande och därefter mestadels molnfri himmel resten av dagen. Vid middagstid uppträdde dock en del höga slöjmoln. Mycket god sikt och under eftermiddagen-kvällen sågs byggnader i Varberg skarpt avtecknade mot horisonten.

Min temp: +4,1°C kl. 06-07. Max temp: +6,8°C kl. 14 och 16.

02:00: NNO 6,8 m/s, byvind 8,4 m/s, +5,6°C, vattenstånd -11 cm.
08:00: NNO 7,2 m/s, byvind 10,3 m/s, +4,4°C, vattenstånd -4 cm.
14:00: NNV 6,2 m/s, byvind 9,6 m/s, +6,8°C, vattenstånd -7 cm.
20:00: NV 7,5 m/s, byvind 8,6 m/s, + 5,6°C, vattenstånd -4 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:43 och ner 19:51.

PERSONAL
Margareta Wilhelmsson, Eva Åkesson, Anette Unger och Uno Unger.

VERKSAMHET
7 nät 06:00-08:30 och 11 nät 08:30-11:30 (43,5 nättimmar).
29 burar i Kausan 07:15-20:15 och 12 burar på Playan 07:30-20:30 (533 burtimmar).
Fröfälla 07:00-20:00 (13 fröfälletimmar).

OBSERVATIONER
Knipa: Ca 15 ex födosökande S om Lillelandsrevet under eftermiddagen.
Sparvhök: En hona jagade fåglar på ön och vid ett tillfälle flög den upp med en slagen rödhake.
Svart rödstjärt: En omärkt ad hane höll till i Kausan N om Stora bryggan och runt gästtoan hela dagen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
24 individer av 8 arter:
Kungsfågel 4, gärdsmyg 1, koltrast 3, taltrast 1, rödhake 7, järnsparv 4, bofink 3 och bergfink 1.
Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 24 och i år totalt till 761.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Endast egna korttidskontroller: Kungsfågel 2, gärdsmyg 4, rödhake 4, bofink 3 och bergfink 4.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Typiskt för Nidingen under våren med drastiska väderförändringar. Igår dimma, vindar från sydsektorn och mängder av rastande tättingar. Idag kalla nordliga vindar med flödande solsken som värmde gott i lä, men helt utan nytt nedfall av småfåglar. I stället fick man glädja sig åt en nässelfjäril som flög på sydsidan av nya fyren och njuta av den de tidiga vårblommorna krokus, snödroppe och rysk blåstjärna.

VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 31 MARS 2021

VÄDER
Mulet hela dagen. Sikten varierade en hel del och tidvis var Nidingen mer eller mindre inhöljd i dimma. När dimman var som tätast såg man inte ens Ostudden.

Min temp: +5,6°C kl. 15. Max temp: +7,1°C kl. 01.

02:00: SV 3,9 m/s, byvind 7,1 m/s, +6,7°C, vattenstånd -8 cm.
08:00: SV 5,2 m/s, byvind 7,9 m/s, +6,3°C, vattenstånd -5 cm.
14:00: S 5,2 m/s, byvind 8,3 m/s, +5,7°C, vattenstånd -9 cm.
20:00: S 2,9 m/s, byvind 5,4 m/s, + 5,8°C, vattenstånd -5 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:46 och ner 19:48.

PERSONAL
Margareta Wilhelmsson, Eva Åkesson, Anette Unger och Uno Unger.

VERKSAMHET
14 nät 06:00-06:30, 7 nät 06:30-07:30, 14 nät 07:30-08:00, 21 nät 08:00-08:30, 25 nät 08:30-15:30 och 8 nät 18:15-19:15 (206,5 nättimmar).
29 burar i Kausan 14:00-20:00 och 12 burar på Playan 14:15-20:15 (246 burtimmar).
Fröfälla 06:00-20:00 (14 fröfälletimmar).

OBSERVATIONER
Kricka: En hane stöttes vid Ostudden.
Tofsvipa: Ett ex sträckte västerut över ön på fm.
Morkulla: Ett ex stöttes från tångvallen i södra delen av Kausan vid 19-tiden.
Kentsk tärna: Ett ex sågs flygande utanför Nordtranden vid middagstid. Första obsen i år på Nidingen.
Storlom: Ett ex i sommardräkt sträckte söderut under em i höjd med Ostudden.
Havssula: En ad sträckte mot S öster om Ostudden under em.
Sparvhök: Ett ex höll till på ön under sena eftermiddagen.
Kentsk tärna: Ett ex sågs flygande utanför Nordtranden vid middagstid. Första obsen i år på Nidingen.
Svart rödstjärt: En 2K honfärgad höll till i området vid gästtoan och på tångvallen i Kausan.
Forsärla: Ett ex slet sig från ett nät vid Kruthuset i gryningen. Ev. samma ex sågs senare flygande över fyrområdet.
Vinterhämpling: 3 ex höll till på Västudden under kvällen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
211 individer av 12 arter:
Gransångare 14, kungsfågel 26, gärdsmyg 39, koltrast 5, rödvingetrast 2, taltrast 2, rödhake 76, järnsparv 16, bofink 23, bergfink 6, hämpling 1 och sävsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 737 och i år totalt till 737.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
En främmande kontroll av en gransångare med dansk ring. Vi bedömde den som en 3K+ och senare på dagen fick vi besked om att den hade märkts i Skagen på nordligaste Jylland som en 2K+ 28 maj 2020.
En egen kontroll av en koltrast märkt som en fjolårig (2K) hane 13/4 2017 och sedan dess hört till öns häckande bestånd.
I övrigt endast egna korttidskontroller av koltrast 1, rödhake 1, järnsparv 1, bofink 2, domherre 1 och sävsparv 1.

UPPDRAGSARBETE
Strandstädning (Anette).

ÖVRIGT
Idag fick vi en hel del att göra eftersom ett lätt nedfall av tidiga vårtättingar som rödhake, gärdsmyg, kungsfågel och gransångare anlände till ön redan i gryningen. Vid summeringen på kvällen visade det sig att vi hade fått uppleva årets hittills högsta dagssumma för ringmärkningen.
Sent på eftermiddagen kom Anders Magnusson och Rolf Persson på besök med den förstnämndes båt fullastad av massa värdefulla gåvor till fågelstationen. Förutom ett gediget trädgårdsbord med två rejäla stolar skänktes en mikrovågsugn och ett flertal olika sorters dricksglas avsedda för diverse ädla drycker. Dessutom hade de med sig gott kaffebröd som avnjöts i lä av fågelstationen innan vi passade på att ta en sista promenad till Ostudden före förbudstiden i fågelskyddsområdet som påbörjas den 1 april.

VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 30 MARS 2021

VÄDER

Mulet från gryningen men successivt uppklarnande västerifrån. Molnfritt från 08-tiden och resten av dagen om dock något disigt. Onsalalandet syntes knappt under stora delar av dagen.

Min temp: +6,0°C kl. 02-03. Max temp: +9,1°C kl. 13.

Nederbörd: Ingen.

02:00: SSV 5,2 m/s, byvind 7,7 m/s, +6,0°C, vattenstånd +8 cm, lufttryck 1 021 hPa.

08:00: VSV 7,1 m/s, byvind 10,7 m/s, +7,6°C, vattenstånd +25 cm, lufttryck 1 021 hPa.

14:00: SSV 5,6 m/s, byvind 6,5 m/s, +8,5°C, vattenstånd +6 cm, lufttryck 1 023 hPa.

20:00: SV 5,9 m/s, byvind 8,0 m/s, + 8,0°C, vattenstånd +9 cm, lufttryck 1 023 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Lufttryck och nederbörd hämtas från SMHI:s vid aktuell tidpunkt förväntade prognosvärden för Nidingen.

Solen gick upp 06:49 och ner 19:46.

PERSONAL

Margareta Wilhelmsson, Eva Åkesson, Anette Unger och Uno Unger.

VERKSAMHET

10 nät 06:00-06:30, 12 nät 06:30-09:30 och 21 nät 09:30-16:30 (188 nättimmar).

29 burar i Kausan 08:00-20:00 och 12 burar på Playan 08:15-20:15 (492 burtimmar).

Fröfälla 08:00-20:00 (12 fröfälletimmar).

OBSERVATIONER           

Sjöorre: De flög mot V utanför Nordstranden fm.

Rödbena: Idag hade arten ökat till 3 ex.

Storlabb: En 3K+ delvis i kroppsfjäderruggning strök nära intill Västudden och försvann söderut över Klockfotsrevet 10:20.

Havssula: En ad sträckte mot S utanför Västudden 09:20.

Sparvhök: Ett rastande ex mobbades av fiskmåsar på Västudden innan den flög österut vid 09:30-tiden.

Svartkråka: Ett ex flög västerut lågt över fyrområdet vid 09-tiden. Första obsen i år på Nidingen.

Rödvingetrast: Årets första observation på Nidingen av arten. Det var en ad (3K+) och den ringmärktes efter nätfångst.

Svart rödstjärt: Den sågs vid gästtoan under em och det rörde sig om en av de två som ringmärktes häromdagen.

Sädesärla: Minst 3 ex anlände under eftermiddagen och sågs i Kausan och på Ostudden. Årets första observerade på Nidingen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

59 individer av 14 arter:

Skärsnäppa 4, gransångare 9, kungsfågel 1, gärdsmyg 1, stare 1, koltrast 5, rödvingetrast 1, rödhake 11, järnsparv 2, skärpiplärka 2, bofink 18, domherre 1, grönfink 2 och sävsparv 1.

Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 526 och i år totalt till 526.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

KONTROLLER

En egen kontroll av en skärsnäppa som ringmärktes som en årsunge 9/11 2015.

I övrigt endast egna korttidskontroller av gärdsmyg 2, koltrast 2, rödhake 2, järnsparv 1 och bofink 4.

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning (Anette).

ÖVRIGT

Sent på eftermiddagen när ringmärkningen lugnat ner sig fick hela personalen en timma över för en gemensam promenad till Ostudden. Vi tyckte det var bäst att passa på innan tillträdesförbudet för häckningstiden börjar gälla i övermorgon.

Anette gjorde en välbehövlig lagning av befintliga hål i Unos berömda soffa i vardagsrummet.

VID DATORN  

Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 29 MARS 2021

VÄDER

Helmulet under natten och morgonen med ganska dålig sikt (högst 5 km) fram till 08:30-tiden då det blev ännu dimmigare (sikt 1-2 km). Vinden har vridit från SSV till VSV under dagen och legat ganska stadigt på ca 10 m/s. Vid 15-tiden lättade diset rejält och man kunde skönja solen tidvis resten av dagen.

Min temp: +5,5°C kl. 03. Max temp: +7,6°C kl. 19-20.

Nederbörd: Ingen.

02:00: SV 8,5 m/s, byvind 10,8 m/s, +5,9°C, vattenstånd +2 cm, lufttryck 1 015 hPa.

08:00: SSV 10,8 m/s, byvind 13,0 m/s, +6,0°C, vattenstånd +21 cm, lufttryck 1 013 hPa.

14:00: SV 9,7 m/s, byvind 12,1 m/s, +6,8°C, vattenstånd +15 cm, lufttryck 1 016 hPa.

20:00: VSV 7,9 m/s, byvind 13,2 m/s, + 7,6°C, vattenstånd +26 cm, lufttryck 1 018 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Lufttryck och nederbörd hämtas från SMHI:s vid tidpunkten förväntade prognosvärden för Nidingen.

Solen gick upp 06:51 och ner 19:44.

PERSONAL

Margareta Wilhelmsson, Eva Åkesson, Anette Unger och Uno Unger.

VERKSAMHET

11 nät 07:00-13:30 (71,5 nättimmar).

29 burar i Kausan 07:15-20:15 och 10 burar på Playan 15:00-20:30 (432 burtimmar).

Fröfälla 07:15-20:15 (13 fröfälletimmar).

OBSERVATIONER           

Rödbena: Ett ex stöttes på SO-udden vid 17-tiden och sågs även senare i Kausan. Första obsen på Nidingen i år och den var troligen nyanländ vid upptäckten.

Ob. labb: Den försvann österut längs Nordtranden vid 16:30-tiden.

Havssula: Två ad flög födosökande fram och åter utanför Nordstranden vid 17-tiden.

Pilgrimsfalk: En ad hona satt en stund på kabelschaktet intill Prästens grav vid 18-tiden.  

Bergfink: Årets första observation på Nidingen av arten. Det var en 2K hane och den ringmärktes efter fångst i fröfällan i Kausan.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

11 individer av 4 arter:

Skärsnäppa 3, rödhake 1, bofink 6 och bergfink 1.

Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 467 och i år totalt till 467.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

KONTROLLER

Fyra egna kontroller av skärsnäppor märkta som 3K+ 5/4 2014, 2K 1/5 2014, 1K 9/11 2015 resp. 2K 4/4 2019.

I övrigt bara korttidskontroller av två gärdsmygar och en bofink.

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning (Anette).

ÖVRIGT

Då Stefans väderstation på Nidingen för tillfället inte fungerar hämtas tills vidare alla uppgifter om vädret på ön från SMHI enligt ovan.

VID DATORN  

Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 28 MARS 2021

VÄDER
Mulet med delvis lättande molntäcke under förmidagen, men från 13-tiden duggregn-regn fram till 17-tiden och även ganska begränsad sikt. Vinden mellan 7 och 13 m/s vridande under dagen från V till S. Högsta byvind på 15,5 m/s uppmättes kl. 17.

Min temp: +4,3°C kl. 16. Max temp: +6,0°C kl. 23.
Nederbörd: 3,3 mm.

01:00: V 8,1 m/s, byvind 12,1 m/s, +4,3°C, vattenstånd +13 cm, lufttryck uppgift saknas.
08:00: SV 6,8 m/s, byvind 10,3 m/s, +4,9°C, vattenstånd +7 cm, lufttryck uppgift saknas.
14:00: SSV 10,9 m/s, byvind 13,3 m/s, +5,3°C, vattenstånd +1 cm, lufttryck uppgift saknas.
20:00: SSV 8,8 m/s, byvind 12,1 m/s, + 5,5°C, vattenstånd +13 cm, lufttryck uppgift saknas.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Lufttryck och nederbörd hämtas från Dest. Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 06:54 och ner 19:42.

PERSONAL
Dennis Kraft, Johan Ander och Marianne Ohlander avlöstes av Margareta Wilhelmsson, Anette Unger och Uno Unger. Eva Åkesson stannar kvar en vecka till. Fredrik Klingberg skötte personalbytet med fågelstationens båt.

VERKSAMHET
10 nät 06:00-14:00 (80 nättimmar).
29 burar i Kausan och 12 burar på Playan 07:00-20:00 (533 burtimmar).
Fröfälla 06:00-20:00 (14 fröfälletimmar).

OBSERVATIONER
Ringduva: Ett sågs under morgonen och två ex sågs i sällskap under em.
Trädkrypare: Årets första på Nidingen nätfångades och ringmärktes.
Svart rödstjärt: En av de två ringmärkta igår eller i förrgår var kvar på Kausans tångvallar.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

14 individer av 5 arter:
Gärdsmyg 6, trädkrypare 1, rödhake 4, järnsparv 1 och bofink 2.
Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 456 och i år totalt till 456.

.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
En egen kontroll av en skärsnäppa ringmärkt som 2K+ 13/11 2015, alltså född 2014 eller tidigare.
Vidare tre egna kontroller av skärpiplärkor märkta under första halvåret i fjol som en 3K+ hane, en 3K+ hona och en 2K hona.
Till sist kan nämnas egna korttidskontroller av en koltrast, en rödhake, en järnsparv, två bofinkar och en domherre.

UPPDRAGSARBETE
Toalettskötsel (Dennis) Sophantering (Johan) Service SMHI (Dennis) och strandstädning (Anette).

ÖVRIGT
Kl. 02:00 i natt ställdes tiden om till 03:00 och vi gick därvid över till sommartid.

VID DATORN
Dennis Kraft och Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 27 MARS 2021

VÄDER
Friska vindar hela dagen där byvindarna tillfälligt nådde kulingstyrka. Under morgon och förmiddag syd eller sydostvindar men från 12-tiden kantrade vinden till nordväst NV och senare väst. Förmiddagen var mulen och disig och en lite regnskur passerade vid 05:30. I samband med vindkantringen kom ett mer ihållande regnväder som följdes av bättre sikt och någon tillfällig solglimt. Lågtryck hela dagen.

Min temp: +3,6°C klockan 16. Max temp: +6,7°C kl. 00.
Nederbörd: Uppgift saknas (0,8 mm kl. 06).

01:00: S 8 m/s, byvind 14 m/s, +6°C, vattenstånd +1 cm, lufttryck 1 010 hPa.
07:00: SO 10 m/s, byvind 11 m/s, +6°C, vattenstånd +3 cm, lufttryck 1 006 hPa.
13:00: NV 13 m/s, byvind 15 m/s, +4°C, vattenstånd +9 cm, lufttryck uppgift saknas.
19:00: V 9 m/s, byvind 11 m/s, + 5°C, vattenstånd +23 cm, lufttryck uppgift saknas.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Lufttryck och nederbörd hämtas från Dest. Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 05:57 och ner 18:40.

PERSONAL
Dennis Kraft Johan Ander, Marianne Ohlander och Eva Åkesson.

VERKSAMHET
6 nät 05:15-05:35,10 nät 06:15-11:45 och 10 nät 16:10-19:10 (82 nättimmar).
31 burar i Kausan och 12 burar på Playan 07:30-18:30 (473 burtimmar).
Fröfälla 05:00-19:00 (14 fröfälletimmar).

OBSERVATIONER
Skogssnäppa: En drog snabbt över ön på morgonen.
Sparvhök: En jagade en kort stund på ön.
Ormvråk: Två rastande satt på ön även idag.
Jorduggla: En uggla retade upp öns måsar och trutar med sin blotta närvaro.
Svart rödstjärt: En igår och en ny idag. Båda 2K honfärgade.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

68 individer av 12 arter:
Skärsnäppa 2, gransångare 1, kungsfågel 4, gärdsmyg 7, koltrast 1, rödhake 17, svart rödstjärt 1, järnsparv 6, bofink 26, stenknäck 1, gråsiska 1 och grönsiska 1.
Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 442 och i år totalt till 442.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Egna kontroller av:
En gärdsmyg märkt i november 2020.
En av våra häckande skärpiplärkor en minst tre år gammal hona.
Korttidskontroller av en skärsnäppa märkt tidigare i veckan, en kungsfågel, en gärdsmyg, en rödhake och en järnsparv från gårdagen, en koltrast från den 23/3, elva bofinkar från de senaste dagarna och domherren från i förgår.

UPPDRAGSARBETE
Strandstädning (Johan).

ÖVRIGT

VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 26 MARS 2021

VÄDER
Måttliga S-vindar som från 11-tiden ökade till friska. Mest mulet, disigt och periodvis på morgon och fm tät dimma. Solen bröt tillfälligt igenom och en obetydlig regnskvätt föll ner vid 13-tiden. Lufttryck något fallande och föll vid 15-ner under medel.

Min temp: +4,9°C klockan 06, 07 och 08. Max temp: +6,6°C kl. 18.
Nederbörd: Ej mätbar mängd.

01:00: S 5 m/s, byvind 6 m/s, +5°C, vattenstånd -1 cm, lufttryck 1 016 hPa,
07:00: SO 6 m/s, byvind 7 m/s, +5°C, vattenstånd +2 cm, lufttryck 1 015 hPa.
13:00: S 8 m/s, byvind 12 m/s, +6°C, vattenstånd +/-0 cm, lufttryck 1 014 hPa.
19:00: S 8 m/s, byvind 11 m/s, + 6°C, vattenstånd +10 cm, lufttryck 1 012 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Lufttryck och nederbörd hämtas från Dest. Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 06:00 och ner 18:38.

PERSONAL
Dennis Kraft Johan Ander, Marianne Ohlander och Eva Åkesson.

VERKSAMHET
17 nät klockan 05:00-07:00, 24nät klockan 07:00-13:00, 17 nät klockan 13:00-18:30 och 8 nät klockan 18:30-19:15 (277 nättimmar).
31 burar i Kausan och 12 burar på Playan 06:30-17:30 (473 burtimmar).
Fröfälla 05:00-19:00 (14 fröfälletimmar).

OBSERVATIONER
Sparvhök: En jagade en kort stund på ön.
Ormvråk: Två satt på ön vid olika tillfällen.
Hornuggla: En rastande stöttes upp. Efter att sedan ha blivit utskälld av öns måsar fann den för gott att dra bort från ön i nordlig riktning.
Kungsfågel: Årets första dök upp idag och fyra fåglar ringmärktes.
Svart rödstjärt: Årets första, en2K honfärgad, ringmärktes idag.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

65 individer av 11 arter:
Gransångare 4, kungsfågel 4, gärdsmyg 4, koltrast 9, taltrast 1, rödhake 16, svart rödstjärt 1, järnsparv 5, ängspiplärka 1, bofink 19 och domherre 1.
Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 374 och i år totalt till 374.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Egna kontroller av:
En gärdsmyg märkt 26 september 2020 och inte kontrollerad däremellan.
Korttidskontroller av gårdagens märkta blåmes, två gärdsmygar från gårdagen, en koltrast från den 23/3, åtta bofinkar från de senaste två dagarna och gårdagens domherre.

UPPDRAGSARBETE
Strandstädning, sopdestruktion och buskröjning.

ÖVRIGT

VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 25 MARS 2021

VÄDER
Måttliga SV-vindar, mulet och siktbegränsande dis under förmiddagen. Mitt på dagen tittade solen igenom en stund men släcktes vid tretiden av en lätt regnskur. Lufttryck stabilt strax över medel.

Min temp: +4,1°C klockan 08, 09 och 10. Max temp: +6,0°C kl. 13.
Nederbörd: Ej mätbar mängd.

01:00: SV 5 m/s, byvind 6 m/s, +5°C, vattenstånd +11 cm, lufttryck 1 014 hPa,
07:00: SV 6 m/s, byvind 8 m/s, +4°C, vattenstånd +6 cm, lufttryck 1 015 hPa.
13:00: S 6 m/s, byvind 8 m/s, +6°C, vattenstånd +1 cm, lufttryck 1 016 hPa.
19:00: SV 5 m/s, byvind 7 m/s, + 6°C, vattenstånd +2 cm, lufttryck 1 015 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Lufttryck och nederbörd hämtas från Dest. Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 06:02 och ner 18:35.

PERSONAL
Dennis Kraft Johan Ander, Marianne Ohlander och Eva Åkesson.

VERKSAMHET
17 nät klockan 05:00-07:00, 20 nät klockan 07:00-07:30 och 24 nät klockan 07:30-15:30 (236 nättimmar).
31 burar i Kausan och 12 burar på Playan 06:30-18:30 (516 burtimmar).
Fröfälla 05:00-18:30 (13 fröfälletimmar).

OBSERVATIONER
Kricka: 2 hanar gästade ön under några timmar.
Sjöorre: Cirka 60 exemplar drog förbi utanför Klockfotsrevet mot söder.
Morkulla: En rastande stöttes upp.
Ormvråk: Tre ormvråkar noterades under dagen.
Gransångare: Årets första dök upp idag och två fåglar fångades och ringmärktes.
Taltrast: Även årets första taltrast noterades idg.
Domherre: En vacker hane blev årets första av sitt slag.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

85 individer av 11 arter:
Skärsnäppa 1, blåmes 1, gransångare 2, gärdsmyg 4, stare 2, koltrast 23, taltrast 1, rödhake 9, järnsparv 3, bofink 38 och domherre 1.
Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 309 och i år totalt till 309.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Egna kontroller av:
En femårig koltrasthane som är en av våra häckande fåglar.
En rödhake märkt i oktober 2020 som troligen övervintrat.
Den minst sexåriga snösparven kontrollerades även idag.
Korttidskontroller av två bofinkar från gårdagen, fyra koltrastar från igår och i förgår och en snösparv, märkt i veckan.

UPPDRAGSARBETE
Strandstädning, sopdestruktion och guidning av besökare.

ÖVRIGT
Idag fick vi ett oanmält besök från Länsstyrelsen. Det var fyra personer under ledning av Mikael Stenström som kom ut på ett hastigt besök på väg till ett annat uppdrag. De skulle skaffa sig en uppfattning om omfattningen av behovet av vresrosbekämpning. Jag informerade om detta men betonade att det största behovet snarare gällde slånbuskagen fortsatta expansion. I detta fick jag medhåll och han tog några bilder för att ta med sig tillbaka. Passade också på att informera om planerna på solcellsanläggning på ön. Han hade visserligen inte med den frågan att göra men han höll med om att det skulle bli ett rejält ingrepp i reservatet.

VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 24 MARS 2021

VÄDER
Måttliga till friska SV-vindar, mulet och siktbegränsande dis hela dagen. Lufttryck stabilt strax över medel.

Min temp: +4,6°C klockan 01. Max temp: +6,3°C kl. 15.
Nederbörd: 0

01:00: SV 6 m/s, byvind 8 m/s, +5°C, vattenstånd +12 cm, lufttryck 1 017 hPa,
07:00: SV 9 m/s, byvind 11 m/s, +5°C, vattenstånd +4 cm, lufttryck 1 016 hPa.
13:00: SV 9 m/s, byvind 10 m/s, +6°C, vattenstånd +15 cm, lufttryck 1 016 hPa.
19:00: SV 8 m/s, byvind 9 m/s, + 6°C, vattenstånd +10 cm, lufttryck 1 015 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Lufttryck och nederbörd hämtas från Dest. Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 06:05 och ner 18:33.

PERSONAL
Dennis Kraft Johan Ander, Marianne Ohlander och Eva Åkesson.

VERKSAMHET
17 nät klockan 05:10-16:10 och 21 nät klockan 16:10-18:40 (239 nättimmar).
31 burar i Kausan och 12 burar på Playan 06:30-18:15 (505 burtimmar).
Fröfälla 05:15-18:30 (13 fröfälletimmar).

OBSERVATIONER
Vitkindad gås: 3 rastande på SO-udden.
Knölsvan: Ett par på besök idag. Förhoppningsvis vårt par som ska häcka här.
Storspov: En spov drog förbi ön i ostlig riktning.
Blå kärrhök: En hona drog österut över ön, kraftigt mobbad av öns båda kråkor.
Pilgrimsfalk: På eftermiddagen satt vår falkhona åter på Ostudden intill kabelgraven.
Bofink: Nu är finksträcket igång. Efter några enstaka fåglar under dagen fångades 38 i skymningen när vi höll på att dra ihop näten.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
69 individer av 6 arter:
Skärsnäppa 1, koltrast 16, bofink 47, grönfink 1, snösparv 3 och sävsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 224 och i år totalt till 224.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Egna kontroller av:
En åttaårig skärsnäppa. Två av öns skärpiplärkor, två respektive minst tre år gamla.
Den minst sexåriga snösparven kontrollerades även idag.
Korttidskontroller av en snösparv, märkt i veckan samt två koltrastar märkta igår.

UPPDRAGSARBETE
Strandstädning 0,5 timma (Dennis). Reparerat fläkt (Johan).

ÖVRIGT
Så blev det ytterligare en dag med över 60 märkta fåglar. Men idag var det väldigt annorlunda jämfört med gårdagen. Av tisdagens 64 märkta fåglar var 62 koltrastar och dessa kom i en rätt jämn ström från förmiddagen och resten av dagen. Dagen fångst dominerades istället av bofink fast inte lika starkt som gårdagens koltrastar. Det blev 47 bofinkar av totalens 69 märkta fåglar. Mer anmärkningsvärt var att av dessa 47 bofinkar så fångades merparten, 38 styck, vid sista nätrundan då näten drogs ihop för dagen.

VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 23 MARS 2021

VÄDER
Efter en klar natt drog moln och dimma in över ön på morgonen med begränsad sikt. Molnigheten bestod större delen av dagen medan dimman succesivt lättade men dröjde kvar som dis på avstånd. Lufttryck stabilt strax över medel. Vindarna var måttliga och tidvis svaga från väst men vred på em över mot syd och mot kvällen åter mera väst.

Min temp: +3,7°C klockan 06. Max temp: +5,4°C kl. 16.
Nederbörd: 0

01:00: V 6 m/s, byvind 7 m/s, +4°C, vattenstånd +11 cm, lufttryck 1 016 hPa,
07:00: V 5 m/s, byvind 8 m/s, +4°C, vattenstånd -15 cm, lufttryck 1 018 hPa.
13:00: S 4 m/s, byvind 5 m/s, +5°C, vattenstånd +6 cm, lufttryck 1 019 hPa.
19:00: S 7 m/s, byvind 8 m/s, + 5°C, vattenstånd -2 cm, lufttryck 1 018 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Lufttryck och nederbörd hämtas från Dest. Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 06:08 och ner 18:31.

PERSONAL
Dennis Kraft Johan Ander, Marianne Ohlander och Eva Åkesson.

VERKSAMHET
20 nät klockan 05:15-12:15, 26 nät klockan 12:15-17:00, 27 nät klockan 17:00-18:30 (304 nättimmar).
31 burar i Kausan och 12 burar på Playan 06:30-18:30 (516 burtimmar).
Fröfälla 05:15-18:30 (13 fröfälletimmar).
Registrering av 1980 års kontroller. Maj är klart.

OBSERVATIONER
Vitkindad gås: 35 exemplar sträckte förbi mot O.
Sångsvan: Totalt 74 individer i två flockar som drog mot NO.
Bläsand: Sju fåglar rastade vid SO-udden.
Koltrast: Denna art dominerade ön under dagen. Vid tio-tiden dök de första upp och sedan var det gott om koltrastar på ön hela dagen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
64 individer av 3 arter:
Skärsnäppa 1, koltrast 62 och järnsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 155 och i år totalt till 155.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Egna kontroller av:
Två skärsnäppor med lite olika historik. Dels en nioåring, märkt som 1K 2012 och därefter kontrollerad här på Nidingen 16 gånger under åren 2013, 14, 15, 17, 18, 19 och 21. Dels en tioåring märkt som 1K 2011 men därefter bara kontrollerad en gång, 2017. Den senare hade förlorat alla sina färgringar och försågs med tre nya ljusblå ringar.
En övervintrande gärdsmyg, märkta i oktober 2020 och kontrollerad en gång efter märkningen. Totalt har vi sex gärdsmygar som vi räknar med har övervintrat på ön.
Samt kortidskontroller av två snösparvar som märkts tidigare under veckan.

UPPDRAGSARBETE
Strandstädning 1 timma (Marianne och Dennis). Monterat badstegen på stora bryggan (Johan).

ÖVRIGT
Anders, som varit gäst hos Nidingens Vänner över natten, lämnade ön på morgonen med sin båt och hund.

VID DATORN
Dennis Kraft